Veletrh COMPART nebude, IBM koupila CommQuest

Veletrh COMPART nebude Připravovaný odborný veletrh počítačové grafiky COMPART Praha, jehož první ročník měl prob...


Veletrh COMPART nebude
Připravovaný odborný veletrh počítačové grafiky COMPART Praha, jehož první
ročník měl proběhnout na pražském Výstavišti ve dnech 7.-11. 4. 1998, se
neuskuteční. Podle slov ředitele pořádající agentury Progres Partners
Advertising Františka Kočího se nepodařilo do uzávěrky přihlášek získat
dostatečný počet vystavovatelů.

Compuware oznamuje rekordní příjmy
Compuware oznámila své hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí svého fiskálního
roku, které skončilo 31. 12. 1997. Společnost zaznamenala rekordní růst příjmů,
které v tomto čtvrtletí dosáhly 309,6 milionu dolarů, což představuje zvýšení o
44,9 % oproti 213,7 milionu dolarů ve 3. čtvrtletí loňského roku. Čistý příjem
za kvartál před odečtením nákladů ve výši 3,6 milionu dolarů, které souvisejí s
fúzí se společností NuMega, se zvýšil z 32,2 milionu dolarů ve stejném
čtvrtletí loňského roku o 76,4 procenta na 56,9 milionu dolarů. Po započítání
nákladů činil přírůstek čistého příjmu 54,5 milionu dolarů, což odpovídá
nárůstu o 68,9 procenta.

IBM koupila CommQuest
IBM ve středu 11. 2. 1998 oznámila, že koupila společnost CommQuest
Technologies za 180 milionů dolarů. CommQuest, soukromá společnost sídlící v
Encinitas (Kalifornie), se stává
součástí divize mikroelektroniky IBM. Firma CommQuest Technologies má
zkušenosti s navrhováním čipů pro produkty určené pro bezdrátovou komunikaci, a
IBM si od vzájemné spolupráce slibuje vývoj nových levnějších a energeticky
méně náročných křemíkovovo-germaniových čipů.

Poslední výsledky Cayenne Software
Vedení společnosti je spokojeno s přibližně 15procentním nárůstem příjmů ve 4.
čtvrtletí roku 1997 oproti čtvrtletí předchozímu. Příjem za tento kvartál činil
14,8 milionu dolarů. V pokladně zůstalo k 31. prosinci 97 zhruba
9 milionů dolarů, přičemž v nezaplacených pohledávkách má společnost dalších
12-13 milionů. Cayenne Software udává, že její očekávané roční příjmy by se
měly pohybovat v širokém intervalu 400-900 tisíc dolarů. Jde ovšem o odhad
nezahrnující náklady na restrukturalizaci a jiné nepřímé náklady. Jejich výše
je odhadována na 1,6-2 miliony dolarů. Jejich objem je zdůvodněn částkami
vynaloženými na odpis zastaralého investičního majetku, na ná-kup softwaru
získaného v předchozích akvizicích a částkami vynaloženými na podporu prodeje.
Asi 300 000 dolarů také stálo stěhování ředitelství firmy z Burlingtonu do
Bedfordu ve státě Massachusetts. Loňské příjmy přitom dosáhly 720 000 dolarů.
Prezident a výkonný ředitel Cayenne Software John Alexander charakterizuje
výsledky posledního čtvrtletí loňského roku jako velmi dobré, a uvádí 30 nových
velkých zákazníků. Na prezentovaném nárůstu má prý největší podíl produkt
ObjectTeam, který proti předchozímu čtvrtletí vykázal více než 80% zvýšení
tržeb z prodaných licencí.

Informix hlásí pokles příjmů
Ve 4. čtvrtletí roku 1997 dosáhl obrat společnosti Informix 181,2 milionů
dolarů, což je znatelný pokles proti 216,8 milionu dolarů, které získal ve
stejném období loňského roku. Nicméně v tomto období společnost realizovala
provozní zisk ve výši 17,8 milionů dolarů. Celkový obrat za rok 1997 vychází
Informixu na 662,3 milionu dolarů, což je opět pod úrovní dosaženou v roce
1996, kdy byl roční obrat 727,8 milionů dolarů. Provozní ztráta tedy činí 357,3
milionu dolarů, a zahrnuje v sobě i 108,2 milionu dolarů nákladů na
restrukturalizaci společnosti. Celková roční ztráta na jednu akcii činila 2,36
dolaru. Všechna čísla jsou zatím označena jako předběžná. Výkonný ředitel
Informixu Bob Finocchio k dosaženým výsledkům poznamenal, že Informix nyní
potřebuje především zlepšit marketing a prodej, a zároveň podpořit důvěru
zákazníků v jeho produkty.
8 0306 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.