Velikost XXL i na bateriích

Mobilních elektronických zařízení stále přibývá a spolu s nimi roste i spotřeba elektrochemických zdrojů proudu, t...


Mobilních elektronických zařízení stále přibývá a spolu s nimi roste i spotřeba
elektrochemických zdrojů proudu, tedy baterií nejrůznějších typů.
Jenom u nás se jich prodá ročně kolem 80 milionů kusů, což je 8 ks na jednoho
občana. Ve vyspělých státech Evropy je toto číslo vyšší a představuje 10 ks na
osobu a rok. Tyto údaje jsou však zavádějící. Rozdíl je i v kvalitativním
zaměření poptávky. U nás je směrována z 80 % na baterie s nižším výkonem,
zejména na levné zinkouhlíkové baterie, které nemají tak tvrdou charakteristiku
vybíjení a dodávají 1 100-1 200 mAh, což v porovnání s alkalickými, které
nezřídka již mohou nabídnout 2 200 až 2 500 mAh na jeden tužkový článek, je
číslo nepoměrně nižší.
V Evropě je tomu právě naopak ve prospěch článků alkalických. Toto číslo
nezvrátilo ani používání akumulátorových článků. V klasických provedeních se
prodávají na každých 98 článků na jedno použití, pouze dva obnovitelné
nabíjecí. Alkalický článek v ekologicky přijatelném provedení tedy zůstává i
nadále nejvíce používaným elektrochemickým zdrojem proudu a to nejčastěji v
tužkovém provedení. Ze stovky prodaných baterií je 75 tužkových.
To je jen několik čísel, získaných na tiskové konferenci PHILIPS, která byla
věnována vylepšeným alkalickým bateriím PowerLife XXL. Označení XXL, známé z
nadměrnějších velikostí textilu, znamená, že tužkový monočlánek má o 20 % vyšší
výkon, zejména při vyšších proudových zatíženích. Podíl spotřebičů se zatížením
mezi 300-800 mA tvoří dnes již téměř polovinu všech mobilních zařízení a stále
stoupá. Další předností nového typu monočlánku je zvýšená životnost před
zapojením z 5 na 7 let.
Hlavní příčinou uvedených zlepšení je další zdokonalení technologie
expandovaného grafitu, se kterou přišel PHILIPS již před dvěma lety. Anodu
zápornou elektrodu tvoří zinkový prášek prosycený zásaditým elektrolytem a od
ní je oddělena nylonovým separátorem katoda z oxidu manganičitého. Po zapojení
spotřebiče dochází k toku elektronů a tím k oxidaci zinku a redukci kysličníku
manganičitého, do něhož je přidán expandovaný grafit s cílem účinněji vést
elektrický proud a snížit vnitřní odpor článku. Vyšší hustota uhlíkových
částeček umožňuje více elektrických kontaktů. Princip je znázorněný na
připojeném obrázku.
9 3680 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.