Velká kniha o vypalování CD

Publikací, které by byly zaměřeny na vypalování CD, není na trhu příliš mnoho. Většinou se tato problematika v obd...


Publikací, které by byly zaměřeny na vypalování CD, není na trhu příliš mnoho.
Většinou se tato problematika v obdobných knihách řeší jednou či dvěma
stranami, obsahujícími často tvrzení o tom, že samotná mechanika stojí 30 tisíc
a zapisovací médium 100 korun.
Proto je velmi pozitvní zjištění, že se Unis Publishing rozhodl vydat úzce
zaměřenou knihu, která si dává za cíl podat co nejkompletnější přehled o
problematice vypalování CD; tedy o všem, co se týká zapisování a přepisování CD
médií v neprůmyslových podmínkách.
Kniha je určena především pro zkušenější uživatele zapisovaček a přepisovaček,
kteří se tak mohou seznámit nejen s podstatou technologie CD, CD-R a CD-RW a s
tím, jak ta jejich mechanika vlastně pracuje, ale také objeví rozdíly a
podstatu jednotlivých formátů CD, samozřejmě s důrazem na způsob jejich výroby.
Druhá část publikace je věnována konkrétním CD rekordérům na trhu. Najdeme zde
jejich parametry, podporované formáty CD, stejně jako výkony a způsoby
připojení. Velmi zajímavé jsou také údaje o distributorech prodávajících jiné
výrobky jako své systémem OEM. Uživatel se tak snadno dozví, proč si tak mnoho
vypalovaček je doslova podobných jako vejce vejci, stejně jako s údivem zjistí,
kolik velkých výrobců je vlastně pouhými distributory cizích produktů.
V této části je též asi 50 stran věnováno různému vypalovacímu softwaru, který
je distribuován jako bundlované balíky k vypalovačkám, a volně k zakoupení na
trhu. Nechybí zde ani porovnání délek různých CD-R médií. Závěrem se čtenář
dozví o finální úpravě CD potiskem či samolepícími etiketami, o výrobě a
rozměrech inlay cards a bookletů.
Poslední kapitola je příznačně nazvaná "Právo a vypalování CD" a shrnuje právní
aspekty vypalování CD především v intencích zákona 35/1965 sb. (autorský zákon).
Vzhledem k rozsahu 240 stran na tak úzce specifikovanou problematiku si autor,
jímž je Martin Bartoň, mohl dovolit v mnoha kapitolách zacházet do značných
podrobností, aby tak čtenáře provedl všemi zákoutími vypalování CD. To je na
jednu stranu výborné pro toho, kdo hledá co nejdetailnější informace o
problému, avšak poněkud nepříjemné pro čtenáře, který nemá v této problematice
odborný a praktický základ.
Na druhou stranu kniha obsahuje také velmi lehce psané kapitoly, pomocí nichž
si i laik může udělat obraz o vypalování a bezesporu se naučit mnoha postupům,
které velmi ocení při práci s CD rekordérem.
Poněkud dvojsečnou zbraní je rozsáhlá příloha věnovaná parametrům jednotlivých
CD zapisovaček a přepisovaček. Na jednu stranu jde zřejmě o nejkomplexnější
index zboží nabízeného na našem trhu, včetně velmi cenných informací o
příslušných parametrech. Na druhou stranu nebude trvat tak dlouho, kdy bude mít
tato pasáž, díky překotnému vývoji, v podstatě jen historickou hodnotu. S tím
lze ale jen těžko něco dělat.
Stejný problém se týká vypalovacího softwaru. Naštěstí lze na stránkách www.
cdr.cz získat aktualizované informace jak o mechanikách, tak o vypalovacích
programech.
Drobnou vadou na kráse je několik faktických chyb, které však rozhodně nemají
podstatný vliv na správnost celého textu. Kniha počítá se spoluprácí s
Internetem, neboť obsahuje též velké množství odkazů na stránky výrobců v tomto
oboru.
Publikaci doporučuji každému, kdo má doma či v práci zapisovací CD mechaniku a
nechce ji používat jen s pomocí různých wizzardů, v nichž zvolí příslušný
adresář, dvakrát zmáčkne tlačítko myši a odklepne "Write!".
(Martin Bartoň: Velká kniha o vypalování CD, vydal Unis Publishing, Brno, 1999,
237 stran, 290 Kč)
9 1146 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.