Velké "X" pro malý počítač

Počítače, stejně tak jako lidé, jsou různé. Tlusté, tenké, velké a také malé. No a právě mezi ty malé patří i...


Počítače, stejně tak jako lidé, jsou různé. Tlusté, tenké, velké a také malé.
No a právě mezi ty malé patří i Psiony. Jsou praktické, usnadňují život a
člověk může pracovat kdekoliv, třeba i ve vlaku, právě jako já teď, když píši
tento článek. Mají však jeden nedostatek. Formát datových souborů neodpovídá
standardním formátům aplikací typu Word, Excel atd.
Pokud tedy např. napíšete nějaký text a chcete jej odeslat rovnou z Psionu
e-mailem, máte problém, jak zajistit, aby příjemce byl schopen takový soubor
přečíst. Tedy donedávna jste jej měli. Dnes již odpadl díky české firmě X.Soft,
která uvedla na trh program XConverter. Je určen pro Psion Revo, Series 5mx,
Series7 (netBook) a Ericsson MC218.
XConverter se skládá ze dvou částí: z vlastního programu a filtrů. Možná vás
zaskočí, že vše je napsáno v jazyce anglickém. To je však logické, protože
Psiony se nepoužívají jenom u nás a s největším zájmem se konverzní program
setkává v zahraničí. Výrobce samozřejmě připravuje i českou variantu.

Jak funguje?
Instalaci pominu, protože je bezproblémová. Po jejím ukončení se v nástrojové
liště Extras objeví ikona XConvert, kterou program spustíte. Nejdůležitější
volbou je samozřejmě Konverze souborů. V době, kdy jsem program testoval, byla
k dispozici již řada konverzních filtrů. Umožňoval konvertovat z formátu JPG do
Epoc MBM, obousměrně mezi formáty Epoc Data a DBF, Epoc Data/Jotter a Text,
Epoc Sheet a Text/XLS a Epoc Word a prostým textem/RTF/HTML. Díky koncepci
odděleného programu a filtrů XConverteru lze do budoucna počítat se snadným
rozšířením o další filtry. Program je inteligentní, a proto zvolíte-li k
převodu nějaký soubor, sám pozná, o jaký typ se jedná, a na vás ponechá pouze
volbu výstupního formátu a výběr kódové stránky pro výstupní soubor. Tu lze
ovšem v preferencích předdefinovat. Potom už zbývá jenom počkat na výsledek a
ten odeslat adresátovi, nebo naopak přijatý soubor použít na Psionu. Za velmi
rozumnou považuji zejména volbu formátu RTF pro texty. Tento formát totiž umí
přečíst snad opravdu cokoliv. Za maximální stupeň mé drzosti považuji konverzi
z Epoc Wordu do RTF v kódové stránce Kamenických s následným načtením do
prehistorické T602 a zpět.
No a nedostatky? Jeden by se našel. Tak trochu mi chybí importní filtr z MS
Wordu do Epoc Wordu. Ne každý totiž musí tušit, že vám má poslat dokument ve
formátu RTF. I na tomto filtru však v X.softu již pracují.
Nezbývá než dodat, že tento produkt je možné sehnat buďto v prodejní síti
Point.X (českého distributora Psionu), nebo prostřednictvím serveru
www.go32.com (orientovaného zejména na prodej v zahraničí). Jak je vidět, zlaté
české ručičky (nebo lépe hlavičky) dokáží věci, po kterých se, i za humny
našeho státu, jen zapráší.

Shrnutí
X.Soft XConverter
Program pro konverzi formátů pro EPOC
Plus: snadný převod řady formátů, cena
Minus: zatím nedostupný filtr z MS Wordu do Epoc Wordu
Zapůjčil: X.soft, http://www.x-soft.cz/
Cena (bez DPH): 1 750 Kč
0 0231 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.