Velkokapacitní úložiště dat NearStore R200

NearStore R200 server pro ukládání dat od firmy Network Appliance může vyřešit skutečný problém, jemuž čelí řada...


NearStore R200 server pro ukládání dat od firmy Network Appliance může vyřešit
skutečný problém, jemuž čelí řada datových center dokonce i když si to dosud
neuvědomují: Jak zálohovat, archivovat, replikovat a chránit terabajty dat, jež
procházejí jejich databázemi, e-mailovými servery a transakčními systémy?
Zrcadlení serverů vyžaduje duplikaci nákladných procesorů a aplikací, a ani tak
není schopno zajistit ochranu dat před poškozením. Využití pásků nebo optických
médií je drahé a není vhodné pro dočasné zálohy. NearStore R200 představuje
praktickou a atraktivní volbu: jednoduše zkopíruje data přes LAN na obrovský
souborový server, jenž je pro daný účel optimalizován a dokáže vytvářet vysoce
zabezpečené zálohy souborů.
Samotný název produktu NearStore odráží jeho zamýšlený účel. "Nearline" se
stává populárním termínem v oblasti systémů pro ukládání dat, které nejsou
off-line, na rozdíl např. od dat archivovaných na páskách, ale rovněž nejsou
on-line ve smyslu přímého přístupu uživatelů či aplikací k těmto datům.
Nearline server, jako je R200, je proto připojen k síti a jeho data jsou po
ruce v případě, že je třeba obnovit poškozený server, vrátit stav systému k
dřívějšímu datu či poskytnout záznamy pro audit nebo v případě předvolání k
soudu.
Zjistili jsme, že nastavení serveru NearStore R200 je poněkud složité, ale
současně snadno proveditelné v produkčním prostředí. NetApp měl předdefinovaný
přístup k souborovému serveru FAS960, který pro tento účel výrobce testovacímu
centru InfoWorldu poskytl, a R200 byl schopen jej okamžitě zálohovat. Proces
byl však mnohem těžkopádnější, když došlo na definování vlastních zdrojů dat
pro zálohování a nastavování přístupu k nim, plánování, vytváření zálohovacích
politik atd. Tato obtížnost je zčásti důsledkem nutnosti zachovat bezpečné
výpočetní prostředí: nemůžete prostě otevřít přístup ke všem serverům na síti,
aby je R200 mohl využívat.
Domníváme se však, že NetApp odvádí maximální možné úsilí ke zjednodušení
celého procesu, včetně dostupnosti slušné dokumentace a srozumitelného
uživatelského rozhraní.
Celý systém R200 se skládá z jednoho zařízení R200 pro ukládání dat, které
výrobce nazývá R200 head, sady dedikovaných disků, racku a softwarových licencí
pro server a zálohovací klienty. K dispozici jsme měli konfiguraci, jež nabízí
24 TB prostoru pro ukládání dat. Maximální v současné době dostupná konfigurace
je 96,7 TB.
R200 zvnějšku připomíná výrobní řadu souborových serverů FAS a bez obalu řečeno
předpokládáme, že to je právě to, co se uvnitř černé skříně nachází. Server o
velikosti 6 U obsahuje 6 GB ECC RAM, osm PCI-X slotů, z nichž čtyři jsou volné.
Server běží na proprietárním operačním systému Data OnTap a výrobce ho k testům
dodal s gigabitovou síťovou kartou se dvěma optickými porty a další gigabitovou
kartou se dvěma porty pro připojení klasických měděných kabelů; obě karty
vyrábí Intel. K dispozici byl také jeden 10/100 Mb/s port, zřejmě pro správu
prostřednictvím odděleného síťového rozhraní. Firma nabízí Fibre Channel karty
pro připojení R200 k SAN, stejně jako SCSI karty sloužící k připojení externích
páskových knihoven a k implementaci hierarchického archivování dat.
Dodaná verze R200 obsahovala šest polic pro pevné disky o velikosti 3 U, z
nichž každý obsahoval 14 disků. Všechny z nich disponovaly rozhraním ATA a
kapacitou 274,4 GB, což přináší velkou kapacitu za nižší cenu, než je tomu u
srovnatelných SCSI nebo Fibre Channel disků. Vzhledem k zamýšlenému nasazení
R200 je využití ATA disků ke snížení ceny přijatelné. Celková "hrubá" kapacita
systému dosáhla 24 TB, což odpovídá specifikacím výrobce. Výchozí "čistá"
kapacita při využití stripovaného pole RAID je 19,6 TB, přičemž nastavení
závisí na volbě administrátora. S použitím jiné RAID konfigurace lze docílit
vyšší ochrany dat, avšak za cenu snížené kapacity.
Systém nabízí pouze minimální ochranu proti hardwarovému selhání. Jak samotný
server, tak police na disky obsahují duální za chodu (hot-swap) vyměnitelné
zdroje, ventilátory a pevné disky, a zařízení využívají oddělených elektrických
okruhů. Samotný server však nedisponuje žádnou redundancí, takže pokud dojde k
výpadku, data nejsou dostupná a k archivům není přístup až do chvíle, dokud
není opraven nebo dodavatelem vyměněn. Kromě výměny pevných disků, ventilátorů
nebo zdroje napájení obsahuje jen minimum uživatelem opravitelných součástí.

Vyspělý software
Hodnota R200 nespočívá v hardwaru, který je v zásadě podobný jako u ostatních
síťových souborových serverů od NetApp nebo jiných dodavatelů. Jeho silnou
stránkou je však aplikační software SnapVault a SnapLock, které byly součástí
dodané testovací konfigurace.
SnapVault je hlavním nástrojem pro zálohování dat, který zajišťuje jejich
kopírování z externích serverů na R200. Výrobce nám dal k dispozici dvě verze
SnapVault softwaru, z nichž jedna kopíruje software ze souborových serverů
NetApp FAS a druhá se stará o zálohování dat ze souborových serverů běžících na
operačních systémech Linux, Unix a Windows.
SnapLock je naopak určen k vytváření WORM (Write-Once Read-Many) archivů dat
uložených na externím serveru. WORM slouží k ochraně archivů před změnami v
souladu se zákonnými požadavky či firemními směrnicemi. V případech, kdy to
zákon vyžaduje, lze software nastavit tak, že zcela zabrání smazání archivů.
Firma NetApp nabízí také další nástroj, nazvaný SnapMirror, který lze použít k
přesunu archivů na sekundární záložní zdroje nebo na optická či pásková média.
Při našich testech fungoval systém firmy NetApp přesně podle očekávání a
požadavků. Vzhledem k našim předchozím zkušenostem s dřívější generací serverů
a nástrojů pro příkazovou řádku téhož výrobce jsme očekávali, že ovládání a
administrace systému budou obtížné, ale firma učinila mílové kroky ve vylepšení
použitelnosti softwaru.
Dnes nabízí webové rozhraní pro alokaci tzv. sekundárních svazků pro ukládání
archivů souborů. Stejné rozhraní je využíváno k přidělování zdrojových serverů
těmto sekundárním svazkům, nastavení plánovaných záloh a politik pro uchovávání
dat. Výrobce dokonce nabízí některé průvodce pro nastavení zálohování a obnovy.
Software SnapLock je obzvláště působivý, pokud vezmeme v úvahu citlivou povahu
mnohých archivovaných dokumentů (například v bankách nebo pojišťovnách).
Myšlenka, že zálohy na souborovém serveru mohou být chráněny téměř stejně dobře
jako zálohy na zabezpečeném externím místě nebo optickém médiu, je impozantní.
Samozřejmě, pokud má zločinec fyzický přístup k systému R200 nebo dojde ke
zničení serveru při katastrofě, pak jsou data stále v ohrožení; soubory samy o
sobě by však měly odolat pokusům o jejich změnu. Ti, kteří se obávají o data,
by se měli poohlédnout po nástroji SnapMirror, který přidává další vrstvu
komplexnosti.
Další návrhy pro zájemce o řešení na bázi R200: zvažte vytvoření druhé LAN k
propojení R200 se zdrojovými servery. To napomůže omezit pravděpodobnost vlivu
zálohování na výkon produkčních systémů, současně docílíte dodatečné úrovně
ochrany dat. Ale NearStore R200 můžeme vřele doporučit i na primární LAN
datového centra jako řešení pro zabezpečení dat.

Network Appliance NearStore R200
+řešení je snadno použitelné a nabízí dostatečný prostor na discích, software
SnapLock zajišťuje odolnost záloh proti změnám při využití v oblastech
regulovaných zákonem nebo pro trvalé uchovávání záznamů
-vyžaduje komplexní nastavení
Prodejce: S&T Česká republika, www.sntcr.cz
Cena (bez DPH): 287 000 eur (testovaná konfigurace)
Platformy: zálohovací server běží na proprietárním OS; podporuje zálohování
serverů s operačními systémy Linux, Unix a Windows

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.