Velký test kancelářského softwaru

Koncoví uživatelé z podnikové sféry a ze segmentu domácností mívají, co se týká nároků kladených na kancelářsk...


Koncoví uživatelé z podnikové sféry a ze segmentu domácností mívají, co se týká
nároků kladených na kancelářské balíky, velmi odlišné představy. Pracovníci v
podnicích kladou větší důraz na dostupnost pokročilých funkcí, možnost sdílení
obsahu atd., domácí uživatel klade naopak na první místo zpravidla cenu sady
programů.
Microsoft Office 2007 Beta 2
I když se nová verze Office nachází v současnosti pouze ve své druhé betaverzi,
neodolali jsme pokušení zařadit ji do našeho testu, abychom se podívali, co nás
v blízké budoucnosti čeká. Office 2007 přináší zásadní inovace včetně změny
uživatelského rozhraní nebo nového souborového formátu založeného na XML.
V dnešní době se již takřka žádný uživatel výpočetní techniky neobejde bez
programů, jejichž prostřednictvím lze provádět běžné kancelářské činnosti, jako
je psaní dokumentů a zpráv, uskutečňování tabulkových propočtů, vytváření
působivých prezentací či řízení relačních databází, které dokáží čerpat data z
různých datových zdrojů. Test šesti sad programů pro automatizaci kancelářských
činností ukazuje, že vývoj v této oblasti jde rychle kupředu a uživatelé si
mohou vybrat podle svých potřeb, ale i finančních možností.
Jelikož množství informací, s nimiž uživatelé přicházejí denně do kontaktu, je
čím dál tím větší, je nutno obezřetně volit takové softwarové nástroje, které
dovedou naplnit veškerá očekávání a přispějí k lepší správě důležitého
informačního obsahu. Závažná jsou samozřejmě rovněž další měřítka, k nimž se
řadí kupříkladu pořizovací náklady, možnost týmové spolupráce anebo ergonomie
uživatelského rozhraní.
Jak si můžete všimnout, v našem testovacím portfoliu se nacházejí opravdu
různorodé programy. Ty se liší v mnoha směrech, funkční výbavou počínaje a
koncovou cenou konče. Ačkoliv všechny programy budeme postupně podrobně
charakterizovat, zaměřme se nejprve na vymezení cílového publika a na naši
testovací metodiku. Vymezení cílového publika Jelikož existují uživatelé
různých kategorií a potřeb, rozhodli jsme se vzít tuto segmentaci v potaz a
testovat programy z různých hledisek. Předně jsme se soustředili na podnikovou
sféru, tedy na malé a střední podniky (SME), neboť právě u nich patří
automatizace kancelářských činností k nutným předpokladům pro vybudování
funkčního systému podnikové správy obsahu (Enterprise Content Management, ECM).
Ovšem stranou jsme nechtěli ponechat ani domácí uživatele, protože také oni se
velice často setkávají s potřebou napsat dopis, vytvořit tabulku či sestavit
prezentaci. Je docela pochopitelné, že nároky a požadavky obou skupin uživatelů
se mnohdy zásadně liší. Tak třeba pracovníci v podnicích kladou mnohem větší
důraz na dostupnost pokročilejších funkcí a na možnost vzájemného sdílení
obsahu kupříkladu v podnikovém intranetu. Neméně významnou charakteristikou je
rovněž stabilita kancelářských programů a jejich schopnost pracovat s
progresivními softwarovými technologiemi. Samozřejmě nesmíme zapomenout na
pořizovací náklady, jejichž určení je v SME segmentu specifické. Správci IT
oddělení rádi propočítávají očekávanou hodnotu kancelářských produktů na počet
pracovních stanic, na nichž bude dotyčný software instalován. Na základě tohoto
ukazatele se rovněž rozhoduje o typu licencování, protože u placených
kancelářských balíků se v těchto případech více vyplácejí multilicenční
programy než nákup samostatných "krabicových" balení. Naproti tomu v
preferencích domácností můžeme vysledovat jiné priority. Na prvním místě je
cena produktu, přičemž se nezřídka stává, že uživatelé se snaží pořídit
software za cenu minimální, ne-li nulovou. Poté přichází na řadu nabízená
funkčnost, ovšem na tomto místě je zapotřebí zdůraznit, že domácí uživatelé
nejsou na toto kritérium tak citliví jako jejich kolegové z podnikové sféry.
Běžný uživatel si bohatě vystačí s textovým procesorem, tabulkovým
kalkulátorem, prezentačním nástrojem a poštovním klientem. V naprosté většině
případů nepotřebuje mít po ruce sofistikovanější databázový systém, o nějakých
dalších pokročilejších nástrojích ani nemluvě. Na druhou stranu, radost u
uživatelů v segmentu domácností obvykle vyvolají různé bonusy, ať už ve formě
doplňkových nástrojů (digitální alba, videoeditační software), galerií obrázků
či interaktivních pomocníků. Testovací kritéria
Abychom mohli postihnout diverzifikované potřeby obou hlavních segmentů
uživatelů, rozhodli jsme se za tímto účelem sestavit multifaktorovou
porovnávací matici, která se skládá z testovacích kritérií a hodnotících vah.
Dohromady jsme vytvořili šest základních měřítek, které jsme opatřili vahami v
závislosti na cílové skupině uživatelů. Takto jsme postupovali proto, že různé
skupiny uživatelů mohou přisuzovat jednotlivým kritériím různou důležitost.
Váhy mohou nabývat hodnot z intervalu <0, 1> a určení jejich hodnot vychází z
empirických zkušeností a jako takové není samozřejmě neměnné. Stejně tak bychom
mohli mezi hodnotící kritéria zařadit i mnohá další, v zájmu zjednodušení
celkového rozhodovacího procesu jsme však vybrali pouze ta uvedená v tabulkách.
Všechny srovnávací znaky jsme hodnotili pomocí bodové škály s rozpětím 0-10,
kde 0 je hodnotou nejnižší a 10 nejvyšší. Poté jsme získané bodové hodnocení
vynásobili vahami a nakonec jsme určili celkový vážený bodový součet (tedy
celkové hodnocení) pro všechny balíky kancelářských programů zařazené do testu.
To vše jsme provedli zvlášť pro hodnocení z pohledu podnikového a domácího
uživatele, tedy s použitím různých vah.
Přestože věříme, že význam jednotlivých hodnotících kritérií je ve většině
případů zřejmý, zastavme se podrobněji u prvních dvou. Pod programovým
vybavením rozumíme dostupnost jednotlivých aplikací v rámci toho kterého
kancelářského balíku. Zabudovaná funkcionalita pak určuje, jaká šíře funkcí,
voleb a nástrojů byla do dotyčného softwaru implementována. Nyní již přejděme k
samotné charakteristice testovaných programů.
Microsoft Office 2003 Professional Navzdory skutečnosti, že Microsoft Office
2003 oslaví koncem letošního roku své třetí narozeniny, se pořád jedná o
veskrze aktuální a užitečnou kolekci kancelářských aplikací. Ačkoliv je Office
2003 nabízen v několika produktových variantách, vybrali jsme do testu tu s
přídomkem Professional. Ta kromě "velké čtyřky" programů Word, Excel,
PowerPoint a Outlook obsahuje také Publisher, Access a Business Contact Manager
pro Outlook. Uživatelé tak mohou připravovat textové a tabulkové dokumenty,
spravovat databáze, navrhovat letáky a brožury a také pohodlně komunikovat
prostřednictvím elektronické pošty. Aplikace jsou dobře integrované, přičemž si
rozumějí i s portálovými řešeními postavenými na serverové technologii
SharePoint. Podniková síť tak může být docela jednoduše nakonfigurována pro
přebírání, otevírání, modifikování a ukládání vyhrazených dokumentů a souborů.
Všechny programy řady Office 2003 jsou vybaveny standardním modro-oranžovým
grafickým rozhraním, které je příjemné na pohled a snadno se na něj zvyká.
Prostředí jednotlivých aplikací lze konfigurovat, takže si je uživatelé mohou
lehce přizpůsobit k obrazu svému. Potěší i plná podpora značkovacího jazyka XML
u programů Word a Excel. Vysoce jsou ceněny pokročilé funkce u tabulkového
kalkulátoru, který je opatřen vlastnostmi pro modelování situací. Výborně je
zvládnuta také práce se vzorci a mnoha typy funkcí (mezi nimiž naleznete funkce
z oblasti matematiky, statistiky a financí). Dobře se nám pracovalo i s
Accessem, což je plnohodnotný systém pro vytváření a řízení relačních databází.
Kromě tvorby datových tabulek lze pracovat s dotazy jazyka SQL, formuláři,
sestavami, stránkami, makry a moduly. Od verze XP prošel znatelnou inovací i
poštovní klient Outlook nejvíce se změnil jeho vzhled, který je nyní věrný
vertikálně uspořádaným panelům. Outlook rozprostřel sítě své působnosti opravdu
všestranně, neboť vedle psaní a přijímání e-mailových zpráv jej lze použít také
jako plánovač osobního rozvrhu, diář schůzek, kalendář a notýsek. Ve verzi
Professional je Outlook doprovázen i doplňkem pro jednoduché řízení vztahů se
zákazníky, jehož jméno je Business Contact Manager. Jaksi stranou zůstává
Publisher, u jehož posuzování jsme byli poněkud na vážkách. Domníváme se, že
tato aplikace je namířena pouze směrem k domácím uživatelům a nadšeným
návrhářům-začátečníkům, protože v komerční praxi se za účelem designu
grafických dokumentů používají profesionální DTP aplikace. n Posouzení pro
podnikové uživatele: Sada Office 2003 Professional společnosti Microsoft je
kompaktním souborem kancelářských aplikací. Vybavení je bohaté uživatelé
dostanou všechny potřebné nástroje, s nimiž se mohou směle pustit do
jakéhokoliv úkolu. Aplikace jsou vhodně propojené, navíc lze nasadit sdílení
přes technologii SharePoint. n Posouzení pro domácí uživatele: Přestože lze
kancelářský software zhmotněný v Office 2003 Professional stejně dobře použít i
v domácím prostředí, zastáváme názor, že pořizovací náklady, které přesahují
úroveň deset tisíc korun, budou pro mnoho domácích uživatelů hlavní překážkou.
Nicméně tato záporná vlastnost může být znegována výběrem nižší, a tedy méně
vybavené edice z řady Office 2003. Pro domácnost bychom doporučovali buď verzi
Standard (obsahuje Word, Excel, Outlook a PowerPoint), nebo verzi Basic (totéž
co Standard, jenom bez PowerPointu). Jestliže máte v rodině studenta, můžete
popřemýšlet také o edici Office 2003 pro studenty a učitele, která je obsahově
identická s verzí Standard, ovšem cenově výhodnější. Microsoft Office 2007 Beta
2
I když se nová verze Office nachází v současnosti pouze ve své druhé betaverzi,
neodolali jsme pokušení a zařadili ji do našeho testu. Vzhledem k tomu, že
Office 2007 přináší zásadní inovace, bude jistě dobré zjistit, co nás v blízké
budoucnosti čeká. Novinkou číslo jedna je kompletní změna grafického
uživatelského rozhraní: Zatímco prostředí předcházejících edicí Office bylo
orientované na příkazy, nová verze se zaměřuje spíše na úkoly. Primárním prvkem
okna aplikace je pruh karet, v němž jsou seskupeny kontextové záložky, jež
zobrazují pouze příkazy, které se pojí s právě editovanými objekty. V pruhu
sídlí více kontextových záložek, přičemž jakmile klepnete na některou z nich,
zpřístupní se skupiny asociovaných příkazů a položek. S novým grafickým
designem se bohužel nesetkáme u úplně všech aplikací. Tuto vymoženost si mohou
dovolit programy Word, Excel, Access a PowerPoint. Zbývající programy (Outlook,
Publisher, InfoPath, Visio a Project) pruh se záložkami nevyužívají, ačkoliv
změny se dotkly také jich. Pojďme však k dalším novinkám. Bezesporu užitečnou
pomůckou jsou všudypřítomné galerie, které představují bohaté studnice
předpřipravených návrhových vzorů. Tyto vzory můžete aplikovat pouhým jedním
klepnutím. S galeriemi se úzce pojí rovněž i další inovativní prvek Předběžný
náhled, který umožňuje uživatelům vidět finální výsledky vzorů z galerie již
při pouhém ukázání myší. Aplikace Word, Excel a PowerPoint disponují novým
souborovým formátem, který je založen na XML. Implicitně se při ukládání
dokumentů v těchto aplikacích používá vždy nový XML formát. S tím souvisí i
nové souborové přípony (.docx, .xlsx a .pptx). Vedle lepších možností pro
vzájemnou spolupráci přináší XML formát i další pozitivum, jímž je zmenšení
velikosti výsledných souborů. Úspora je opravdu značná, o čemž jsme se sami
přesvědčili, když jsme bohatě formátovaný textový dokument plný grafů, obrázků
a schémat aplikace Word 2003 uložili ve formátu verze 2007. Z původních 5,74 MB
se velikost scvrkla na pouhých 2,52, což je 56% úspora. Modifikace, zdokonalení
a vylepšení sálají ze všech aplikací, ovšem na tomto místě nemáme tolik
prostoru, abychom je všechny detailněji rozebrali. Přece jen se ale pokusíme
vyjmenovat alespoň některé: nový modul SmartArt pro vytváření grafických útvarů
s podporou stínování, odrazů, záře a 3D efektů, jemně vykreslené grafy plné
barev v Excelu, vylepšení sdílení informací na serveru Office SharePoint
Server, propracovanější pracovní prostory a robustnější možnosti pro časový
management v Outlooku 2007. K lepšímu dojmu z práce přispívá v notné míře
rovněž vyhlazovací technologie ClearType, která zjemňuje přechody mezi křivkami
a má vliv na snížení únavy očí a lepší čtení textu. n Posouzení pro podnikové
uživatele: Nový Office 2007 přichází se spoustou vylepšení. Po praktickém
testování můžeme prohlásit, že s aplikacemi se díky přirozenějšímu rozmístění
ovládacích prvků pracuje lépe a rychleji. Díky novým nástrojům lze dokumenty,
tabulky a databáze připravovat s vyšší produktivitou než ve verzi 2003. Týmová
spolupráce je samozřejmostí, stejně jako správa podnikového obsahu (ECM).
n Posouzení pro domácí uživatele: Jestliže jste zvyklí na Office 2003, bude pro
vás přechod na novou verzi velice rychlý. Jakmile se sžijete s novým stylem
ovládání aplikací, budete se divit, jak jste mohli dříve pracovat jinak.
Každopádně stojí nový Office za vyzkoušení.
Microsoft Works 8.0
Zatímco programy ze sady Office nabízejí úplnou funkcionalitu s množstvím
pokročilých nastavení a voleb, na zcela opačné straně kancelářského spektra
stojí balík Microsoft Works, aktuálně ve verzi 8.0. Tento soubor aplikací
představuje jednodušší a přímočařejší obdobu "veliké kanceláře". Hlavní důraz
je kladen na snadné použití, s nímž si náramně rozumí názorné ukázky,
předpřipravené šablony a opravdu jenom ty nejdůležitější příkazy a nabídky.
Kolekce Works 8.0 se jasně zaměřuje zvláště na domácí uživatele, pro které má
připraveny následující softwarové pomůcky: textový editor, tabulkový
kalkulátor, správce databází a kalendář. Kromě toho se v balení nachází také
prohlížeč prezentací, které byly připraveny v aplikaci PowerPoint (Works však
neintegruje žádného samostatného tvůrce prezentací). A co nám jednotlivé
programy umožňují dělat? Nuže, všechny základní věci, které jsou pro kancelář
typické. V textovém editoru můžete psát dopisy, zprávy, projekty, seminární
práce a v podstatě jakékoliv jiné dokumenty. Text lze zpestřit vložením
obrázků, klipartů, tabulek, hypertextových odkazů a ozdobně formátovaných
nadpisů. Jakýkoliv vložený objekt lze dále upravovat pomocí přidružených panelů
nástrojů a příkazů z nabídek. Program u napsaného textu kontroluje pravopis a k
dispozici je také tezaurus. Podporována je i práce s hromadnou korespondencí, a
máte-li chuť, můžete vytvářet rovněž obálky a štítky. Tabulkový kalkulátor vám
poslouží třeba při sledování rozpočtu nebo organizování domácího inventáře.
Samozřejmostí je práce se vzorci a funkcemi, jež vám dokáží ušetřit nemálo
pracovního času. Zadaná data jsou podkladem pro vytváření grafů. V oblasti
grafů jsou však možnosti hodně okleštěné a ani v nejmenším se nemohou srovnávat
kupříkladu s Excelem. Databázový asistent pojme dvaatřicet tisíc záznamů, což
je pro nekomerční použití postačující. Jinak se s databází pracuje standardně:
Přidáváte pole a záznamy, vyhledáváte a řadíte informace, a dokonce se smíte
poohlédnout i po sestavách a databázových vzorcích a funkcích. Mimo tria "text
+ tabulky + databáze" uživatelé obdrží plánovací kalendář, jenž plní účel svého
praktického nasazení. Na závěr připomeňme, že společnost Microsoft dovoluje
uživatelům sadu Works verze 8.0 zdarma aktualizovat na vyšší verzi s číselným
označením 8.5. Inovace této verze jsou výhradně bezpečnostního a nikoliv
funkčního charakteru. Jinými slovy, nejsou přidány žádné další programy,
nabídky, ani funkce, došlo však k lepšímu zabezpečení stávajících aplikací. n
Posouzení pro podnikové uživatele: Patrně nebude překvapením, když prohlásíme,
že pro podnikovou sféru není sada Works tím pravým ořechovým. Tato skutečnost
ale není slabou stránkou tohoto softwaru jde spíše o to, že Works 8.0 se
zaměřuje výhradně na domácí uživatele.
n Posouzení pro domácí uživatele: Jestliže hledáte cenově výhodný software, s
nímž byste se mohli pustit do běžných kancelářských činností, stojí Microsoft
Works 8.0 za zvážení. V ceně nepříliš přesahující hranici tisíc korun českých
získáte dobrou startovní sadu programů, která naplní vaše počáteční představy.
Stanete-li se zkušenějšími, můžete výhodněji upgradovat na plný Microsoft
Office. Corel WordPerfect Office X3 Professional
Z tržního segmentu, jemuž vládne Microsoft Office, se snaží odkousnout svůj
podíl také kancelářský balík od společnosti Corel s označením WordPerfect
Office X3. Do testu se dostala verze Professional, která je marketingovou
značkou pro čtyři robustní aplikace: textový procesor WordPerfect X3, tabulkový
kalkulátor Quattro Pro X3, prezentační nástroj Presentations X3 a systém pro
správu relačních databází Paradox. Vedle vyjmenovaných programů dostanou
uživatelé do rukou i sbírku softwarového náčiní pro vývojáře, s jejíž pomocí
mohou ti zkušenější modifikovat obsah jednotlivých aplikací. Začněme textovým
editorem: WordPerfect X3 je všestranným editorem a již na první pohled je
zřejmé, že se jedná o ryze profesionální nástroj. Pro uživatele je připravena
bohatá sada šablon, z nichž je možné pouhými pár klepnutími vytvořit impozantně
vyhlížející dokumenty. Kromě rozmanitých dopisů, brožur a příruček lze
připravovat výroční zprávy, diplomy, podnikatelské plány, a dokonce i obaly k
CD diskům. Práce v editoru je pohodlná, za což můžeme vděčit citlivému
asistentovi s názvem PerfectExpert. Ten má podobu panelu zachyceného podél levé
strany okna editoru. Pomocník si dovede poradit s uskutečněním obvyklých úkolů,
jako je třeba nastavení dokumentu, formátování anebo přidávání vizuálních
efektů. Tabulkový kalkulátor Quattro Pro X3 je důstojným konkurentem Excelu,
který se nezalekne ani sofistikovanějších úkolů. Program umí pracovat s
externími datovými zdroji, je vybaven širokou paletou vestavěných funkcí,
přičemž cizí mu nejsou ani nástroje pro numerickou a datovou analýzu či
navrhování optimalizačních scénářů. Jasnou předností produktu jsou mohutné
schopnosti při vizualizaci dat. Kdybychom v testu neměli verzi Beta 2 aplikace
Microsoft Office Excel 2007, získal by Quattro Pro X3 zlatou medaili za výtečně
vypadající grafy. Ty lze nejenom otáčet ve 3D prostoru, nýbrž přizpůsobení se
nebrání ani styl jejich nasvícení. Prezentační nástroj Presentations X3 skýtá
kompletní portfolio artefaktů, s nimiž nebude problém zhotovit i komplikovanou
a grafickými prvky až po okraj naplněnou sérii prezentačních snímků. Vytváření,
polohování a úprava grafických i textových elementů prezentace jsou rychlé,
přehledné a intuitivní. Doslova vyčerpávající jsou varianty, které můžete
namíchat díky desítkám animačních voleb. Hotová prezentace může být převedena
do PDF či zabalena do přenositelné souborové jednotky, kterou lze přehrát na
jiném PC, aniž by byla vyžadována instalace Presentations X3. Prezentační
snímky lze proměnit i do podoby webové aplikace, která zapojuje do hry
technologie Show It! a Flash. Programy WordPerfect, QuatroPro a Presentations
umožňují export PDF souborů, které můžete poskytnout svým přátelům nebo kolegům
v práci.
n Posouzení pro podnikové uživatele: Corel WordPerfect Office je ve verzi X3
zdatnou protiváhou pro Microsoft Office 2003. Problémem však je dostupnost sady
prozatím pouze v anglické verzi, což jaksi snižuje reálný potenciál jejího
praktického nasazení. Slabou stránkou produktu je také týmová spolupráce, která
není v prostředí nativně začleněna. n Posouzení pro domácí uživatele: Pokud
jste již vyrostli z Microsoft Works 8.0, je Corel WordPerfect Office X3 jednou
z cest, jimiž se můžete vydat. Překousnete-li fakt, že k vám budou programy
promlouvat anglicky, můžete být spokojeni.
OpenOffice 2.0
OpenOffice je celosvětově proslulým kancelářským balíkem, který si vydobyl
uznání svým "otevřeným" přístupem k uživatelům. Aktuální verzi 2.0 jsme proto
nemohli z našeho testu vynechat. Zřejmě největší konkurenční výhodou této sady
kancelářských aplikací je její nulová cena celý projekt je totiž vystavěn na
otevřeném kódu, z jehož podstaty vyplývá, že aplikace v balení obsažené mohou
využít všechny kategorie počítačových uživatelů domácí i podnikoví. Jako každý
správný kancelářský software i OpenOffice sdružuje tři základní programy:
textový editor Writer, tabulkový procesor Calc a prezentační nástroj Impress.
Jako přidanou hodnotu můžete v dodávce nalézt rovněž tvůrce vektorových kreseb
Draw a novinkou ve verzi 2.0 je samostatný databázový program Base. Společnost
dosud vyjmenovaným aplikacím dělá ještě Math, což je program pro zadávání
matematických vzorců. S uspokojením lze konstatovat, že od předchozích verzí je
OpenOffice "přítulnější" a snáze se s ním pracuje. Grafické uživatelské
rozhraní je kvalitní, a řekli bychom, že svou dobou odezvy předčí i Corel
WordPerfect Office X3, což je vyloženě komerční produktový balík. Program pro
správu textových dokumentů Writer je přímo nabit funkcemi, z nichž některé jsou
opravdu povedené (galerie, nástrojová lišta pro práci s obrázky, editor
obrázkových map, navigátor). Editor je schopen načíst mnoho typů dokumentů,
mezi nimiž nechybí ani binární formát Wordu (.doc) od Microsoftu. V této
souvislosti vyvstává otázka, jak se Writer dovede vypořádat s načtením
wordovských dokumentů. Speciálně pro test jsme si přichystali 120stránkový text
příručky, v němž se vyskytovala kvanta textových znaků společně s tabulkami,
grafy, schématy, obrázky a obsahem. Writer načtení zmíněného dokumentu zvládl
velice dobře. Tedy abychom byli přesnější, konvertovaný dokument vypadal takřka
stejně jako originál, což je jistě dobrá zpráva. Tabulkový kalkulátor skýtá
všechny nástroje pro realizaci běžných úkonů (vzorce, funkce, grafy) a nabízí i
pokročilejší prvky jako kupříkladu datové filtry (automatické, standardní a
pokročilé) a automatizaci úkonů pomocí maker. Zásadní připomínky jsme neměli
ani k prezentačnímu programu Impress. S tvorbou prezentace vám pomůže průvodce,
který je propracovaný a skýtá mnoho výchozích konfiguračních možností. Vzhled a
obsahovou náplň prezentačních snímků můžete kontrolovat v jednom z pěti
prohlížecích režimů. Pečlivě lze upravovat celkové rozvržení snímků, vlastní
animace a přechody mezi snímky. Za tímto účelem Impress využívá speciální
podokno, které jakoby z oka vypadlo podoknům známým z balíku Microsoft Office
2003. Jestliže byste své dílo rádi opatřili vektorovým obrázkem, můžete sáhnout
po aplikaci Draw. Ta ztělesňuje grafický editor, který se sice nemůže rovnat s
konkurenty typu CorelDraw a Illustrator, ovšem na základní práci s
geometrickými útvary postačuje. Kreslit můžete obdélníky, polygony, křivky,
čáry, šipky a spojnice. Dále je možné vytvářet vývojové diagramy, tvarové
symboly, oblíbené hvězdy a rovněž stylové bubliny známé z obrázkových časopisů.
Hlasitě ohlašovanou inovací druhé generace sady OpenOffice je Base, což je
program pro správu databází. Po spuštění aplikace vás přivítá průvodce s
dotazem, zda si přejete vytvořit zcela novou databázi, otevřít již existující
databázový soubor anebo se připojit k jiné databázi (poslední možnost vám
dovoluje napojit se na různé databáze, například Access, MySQL, dBASE, ADO a
další). V prostředí programu Base pak můžete zadávat data do tabulek, generovat
dotazy, navrhovat formuláře a připravovat sestavy. Možnosti aplikace jsou
celkem široké, za což si zaslouží naše uznání. Na samý konec jsme si nechali
poslední součást dodávky, jíž je matematický editor Math. Ten je přímo stvořen
na psaní matematických vzorců a zejména složitějších formulí z oblasti vyšší
matematiky. Takto zapsané vzorce lze poté vkládat do libovolné aplikace kolekce
OpenOffice 2.0. Všechny programy využívají otevřený souborový formát a umožňují
přímý export do PDF.
n Posouzení pro podnikové uživatele: OpenOffice 2.0 se může stát alternativou k
Microsoft Office 2003 v malých a středních podnicích, kde není kladen důraz na
úzkou týmovou spolupráci. Jednotlivé programy jsou dobře strukturované a
nabízejí výtečný poměr cena/výkon. n Posouzení pro domácí uživatele: Ve své
druhé verzi je OpenOffice 2.0 skvělým balíkem produktů, který nevyžaduje žádné
vstupní investice. Přinejmenším z tohoto důvodu stojí za vyzkoušení. 602Office 2
Balík 602Office 2 od společnosti Software602 je poslední testovanou kolekcí
kancelářských aplikací. Hned na úvod však musíme upozornit, že se nejedná o
plně kvalifikovanou sadu, neboť jak jsme zjistili, pevné jádro produktu tvoří
aplikace známé z OpenOffice 2.0. To tedy znamená, že se setkáte s programy
Writer, Calc, Impress, Draw, Base a Math, o nichž jsme mluvili výše. K tomuto
základu je pak přidána personální databáze 602SQL, e-mailový klient Mozilla
Thunderbird, galerie více než 6 000 obrázků a tištěné uživatelské příručky.
Jednotlivé produkty charakterizovat nemusíme, protože jsme tak již učinili při
testu OpenOffice 2.0. Konkurenční výhodou je databázový server 602SQL, který
přichází s několika novinkami a s přehlednou dokumentací, jež vysvětluje
všechny klíčové prvky (provoz serveru, administrace a bezpečnost databáze,
jazyk SQL a mnohé další). Milou pozorností je galerie obrázků, která je
přeplněna stylizovanými obrázky z různých tematických oblastí (komunikace,
lidé, města a památky, oslavy a svátky aj.). Poštovní klient Mozilla
Thunderbird je standardním programem pro psaní, odesílání a přijímání zpráv
elektronické pošty. Ačkoliv svými schopnostmi převyšuje Outlook Express,
velkému Outlooku může jenom stěží dělat opravdovou konkurenci. n Posouzení pro
podnikové uživatele: Pro nasazení v podnicích by mohla hrát roli implementace
databázového serveru 602SQL. Pak již vše závisí jen na posouzení konkrétních
uživatelů, zda je tato malá inovace přesvědčí, aby volili raději placený balík
než samotný OpenOffice 2.0. n Posouzení pro domácí uživatele: Sada 602Office 2
má jenom málo nástrojů, jimiž by dovedla přimět domácí uživatele k tomu, aby si
ji pořídili. Pokud už dáte šanci otevřenému softwaru, jako lepší varianta se
nám zdá "ryzí" OpenOffice 2.0. Vyhodnocení a doporučení Jak jsme zmínili již v
úvodních partiích našeho testu, vybrané kancelářské balíky jsme srovnávali
vzhledem ke dvěma hlavním cílovým segmentům uživatelů.
Náš test prokázal, že v segmentu malých a středních podniků si nejlépe povede
sada Microsoft Office. Prvenství si odnáší verze 2007, a to i přesto, že ještě
nejde o ostrý produkt. Nicméně implementované inovace jsou tak klíčové, že
dělají z nového Office technologického vůdce na trhu. Těsně v závěsu za Office
2007 se nachází Office 2003, což je stabilní a doporučeníhodná kolekce pořád
ještě mocných aplikací. S odstupem se drží produkty OpenOffice 2.0 a 602Office
2, jejichž cenová dostupnost může být významným přesvědčovacím argumentem. Na
konci pelotonu se umístila sada Microsoft Works, která je dle našeho názoru v
podnikové sféře takřka nepoužitelná. Pojďme se nyní podívat, jak si testované
balíky vedly u domácích uživatelů. Zde je situace o poznání zajímavější, neboť
máme dva vítěze! První příčku obsadily shodně Office 2007 Beta 2 a OpenOffice
2.0. Za výtečné umístění balíku OpenOffice 2.0 mluví zejména nulová cena, což
je důležitý faktor především pro cenově citlivé uživatele. Dále v pořadí je
602Office 2, který sice není zdarma, ovšem pořizovací náklady jsou dobře
vyváženy doplňkovými programy a dalšími artefakty.
Testem sad kancelářského softwaru jsme se pokusili zmapovat aktuální dění na
tomto poli počítačových programů. Naše hodnocení můžete brát jako doporučení,
ovšem zdůrazňujeme, že vše se odvíjí především od vašich potřeb a možností.
Každopádně však můžeme prohlásit, že vývoj v oblasti aplikací pro automatizaci
kancelářských činností jde čile kupředu, což je pozitivní zpráva jak pro tvůrce
aplikací tak i pro samotné uživatele. Na závěr dodejme, že mnohé z testovaných
produktů jsou dostupné i ve zkušebních edicích, které fungují zpravidla po
určenou dobu. Tak se můžete s programy lépe seznámit a poznat, zda jsou vhodné
právě pro vás.(wep) 6 1044
Startovní peloton
Abychom zjistili, jaká je aktuální situace v oblasti softwaru pro řízení
kancelářských činností, připravili jsme rozsáhlý test kancelářských balíků. V
něm si představíme celkem šest produktů:
Microsoft Office 2003 Professional Microsoft Office 2007 Beta 2
Microsoft Works 8
Corel WordPerfect Office X3 Professional
OpenOffice 2.0
602Office 2
Kancelářský software
TextovýTabulkovýNástroj proNástroj proPoštovní
Produkteditorkalkulátortvorbu prezentacísprávu databázíklientDalší
aplikacePlatformyCena (bez DPH)Prodejce
Microsoft Office 2003 Professional44444Publisher, Business Contact
ManagerWindows 2000 SP3, XP14 700 KčMicrosoft, www.microsoft.cz
Microsoft Office 2007 Beta 244444Publisher, InfoPath, Visio, ProjectWindows XP
SP2, Server 2003betaverze zdarmaMicrosoft, www.microsoft.cz
Microsoft Works 844848kalendář, prohlížeč prezentacíWindows 98 SE, ME, 2000
SP3, XP990 KčMicrosoft, www.microsoft.cz
Corel WordPerfect Office X3 Software Development Kit 388 eur (jednotková cena
pro 1 až
Professional44448(SDK)Windows 98 SE, 2000 SP4, XP10 licencí) +25 eur (media
pack)Corel, www.corel.com
OpenOffice 2.044448Draw, MathWindows, Linux, Solaris, MacOS X,
OS/2zdarmaOpenOffice.org, www.openoffice.cz
602Office 244444Draw, MathWindows 98SE, ME, 2000 SP2, XP nebo Server 2003,
Linux1 090 KčSoftware602, www.602.cz
Testovací kritéria a jejich váhy vzhledem k cílovým segmentům uživatelů
Váha Váha
Kritériumpro podnikypro domácnosti Programové vybavení0,80,6
Zabudovaná funkcionalita0,80,6
Přívětivost uživ. rozhraní0,80,8
Podpora týmové
spolupráce uživatelů0,90,2
Stabilita aplikací0,90,7
Cena0,81,0
Hodnocení z hlediska podnikových uživatelů
PodporaCelkové
PřívětivosttýmovéváženéProgramovéZabudovanáuživatelskéhospolupráceStabilitabodov
é
ProduktvybavenífunkcionalitarozhraníuživatelůaplikacíCenahodnocení
Microsoft Office 2003 Professional10/89/7,28/6,49/8,18/7,27/5,642,5
Microsoft Office 2007 Beta 210/810/810/89/8,19/8,18/6,446,6
Microsoft Works 8.05/46/4,85/40/09/8,18/6,427,3
Corel WordPerfect Office X3 Professional8/6,47/5,66/4,80/09/8,17/5,630,5
OpenOffice 2.09/7,27/5,67/5,60/07/6,310/832,7
602Office 210/88/6, 47/5,60/07/6,38/6,432,7Hodnocení z hlediska domácích
uživatelů
PodporaCelkové
PřívětivosttýmovéváženéProgramovéZabudovanáuživatelskéhospolupráceStabilitabodov
é
ProduktvybavenífunkcionalitarozhraníuživatelůaplikacíCenahodnocení
Microsoft Office 2003 Professional10/69/5,48/6,49/1,88/5,63/328,2
Microsoft Office 2007 Beta 210/610/610/89/1,89/6,32/230,1
Microsoft Works 8.05/36/3,65/40/09/6,38/824,9
Corel WordPerfect Office X3 Professional8/4,87/4,26/4,80/09/6,33/323,1
OpenOffice 2.09/5,47/4,27/5,60/07/4,910/1030,1
602Office 210/68/4,87/5,60/07/4,98/829,3
Vyberte správnou verzi i licenční model
Při výběru vhodné sady kancelářských programů stojí uživatelé před volbou její
odpovídající verze i licenčního modelu. Pro domácí uživatele může být například
levnější vsadit na nižší verzi (například Standard namísto Professional) nebo
získat základní sadu softwaru ve formě OEM. Pro firmy je zase podstatně
výhodnější zvolit multilicenční model, díky němuž se s cenou za jednu licenci
dostanou výrazně níže. Cena za jednu licenci u Microsoft Office 2003
Professional se pak například dostane do zcela jiné roviny, než je ta za
krabicovou verzi. Podobná je situace u produktu 602Office 2. Naproti tomu balík
Corelu lze u nás ve verzi Professional získat výhradně v multilicenčním modelu
v rámci programu Corel Transactional Licensing.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.