Velký třesk v řízení firmy

Pavel Hloušek l předseda představenstva Fincom InternationalKdyž původně malá firma dosáhne obratu okolo stovky milion...


Pavel Hloušek l předseda představenstva Fincom InternationalKdyž původně malá
firma dosáhne obratu okolo stovky milionů korun, často ustrne. Pravidlo
dvojnásobného ročního růstu přes veškeré úsilí jakoby přestávalo platit. Přitom
se vlastníkům zdá, že řídí firmu stále lépe a s mnohem většími zkušenostmi.
Šance na další rozvoj však nejsou skryty v hledání rezerv a v množství práce,
ale ve změně stylu a v překonání psychologických bariér. Typickou doménou
malých společností jsou informační technologie. Podnikatelé v tomto oboru si po
poměrně dlouhý čas vystačí s heslem "sám si peru, sám si vařím". Pro dvojči
trojnásobný roční růst potřebují jeden dobrý produkt a šikovné obchodování,
rostoucí nároky na administrativu vyřeší další účetní nebo sekretářka a živnost
je opticky povýšena na firmu. Pak ale narazí na strop. Všichni pracují jak
mohou, majitel (pokud se neoddá nezřízené konzumaci vlastního úspěchu) se snaží
seč může, ale počáteční dynamika je ta tam. "Zaplnili jsme tržní mezeru,
stagnace je důsledkem," může znít logické zdůvodnění. Z malé firmy se stala
střední, podle pouček sice hybná síla ekonomiky, ale jakoby ji ono zařazení
svazovalo a růst klesá ke statisticky průměrným hodnotám. To je ten nejzazší
okamžik, kdy musí dojít k "velkému třesku". V opačném případě stále ještě velmi
dobře prosperující firma vzhledem k dynamice okolí začne ztrácet pozice a
směřuje k zániku. Zásadní změnou v takové situaci musí projít zejména vztah
majitele k podniku a k lidem. Noví manažeři, vstupující do firmy, musejí dostat
rozsáhlé pravomoci a majitel najednou zjistí, že občas mají jiný názor než on
sám. Teprve tento moment je rozhodujícím okamžikem pro budoucí vývoj. Teprve
první "názorová prohra" majitele je vítězstvím firmy a začátkem další etapy
rozvoje.
Když se majitel vzdá svého práva veta, když nevyslyší nutkání vědět o všem, co
se ve firmě děje, když uzná, že jsou lepší manažeři, obchodníci, ekonomové nebo
technici, než je on sám, překročí firma vlastní stín. Co dokázal podnikatel s
několika málo spolupracovníky, je minulost, ne argument pro současnost. "Velký
třesk" se odehrává především ve vlastní hlavě.
Další a tentokrát mimo firmu existující překážkou se zdá být teritorium jednoho
státu. Ale bariéra mezi firmou lokálního významu a firmou s nadnárodním
působením je opět spíš věcí psychologickou. V IT průmyslu a v malé České
republice podnik narazí na takovou překážku v podstatně kratší době, než
kdekoli jinde. A pro svůj růst také potřebuje daleko efektivnější nástroje než
v jiných oborech. Chce-li být hráčem na mezinárodní úrovni, nemůže ovšem
vycházet jen z tuzemských zvyklostí. Jak například motivovat manažery. Mzdou?
Ti špičkoví dostanou dobrý plat všude. Když ale získají možnost být spoluaktéry
dalšího raketového vzestupu firmy jako spolumajitelé, akcionáři nebo vlastníci
opcí, stanou se součástí firmy. Mají motivaci změnit svoji firmu v nadnárodní
podnik a jejich budoucí zisk může mnohonásobně překročit obvyklé hranice i těch
nejvyšších platů.
Manažeři se stávají podnikateli pracujícími v týmu, nejsou "samostatnými
střelci". Šance na úspěch u stejně smýšlející skupiny lidí je mnohonásobně
větší. Všichni samozřejmě více riskují, bez rizika však nelze očekávat velký
výnos. Riskují v týmu, společně, se stejným záměrem s jednotným cílem. Reklamní
slogan "...když se sejdou dva sobi, tak se radost násobí..." je výstižným
vyjádřením efektu změny a ve větším týmu lze právem mluvit o "radosti z
komunikace", která se již před lety stala součástí naší podnikatelské vize.
"Velký třesk" skutečně umožňuje podnikat ve zcela jiných dimenzích. Záběr firmy
a její možnosti narůstají exponenciálně. Předání vlastních zkušeností a využití
potenciálu nově přicházejících lidí do týmu je největší devizou pro budoucnost.
Pokud se majiteli opravdu podaří získat podobně smýšlející spolupracovníky,
pokud opravdu předá řízení nebo velkou část svých pravomocí ostatním, rozhodně
se mu uvolní ruce. Po mnoha letech každodenní tvrdé práce může přemýšlet
dlouhodoběji a bez každodenních stresů, může se stát opravdovým vůdcem firmy,
má třeba možnost i dohnat zanedbanou fyzickou kondici. Najednou zjistí, že
"jeho" firma jede stejně dobře i bez jeho celodenního a často i celonočního
dozoru. Je nastartována na nový růst, s novými lidmi plnými energie, s novými
nápady.
0 1949 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.