Velký závod jachet

AmericaOne, jeden z účastníků prestižního závodu velkých plachtových jachet America Cup, si pro stavbu dvou nových l...


AmericaOne, jeden z účastníků prestižního závodu velkých plachtových jachet
America Cup, si pro stavbu dvou nových lodí vybral software firmy Autodesk.
AmericaOne, jako jedna z mála, používá pro stavbu lodí nejmodernější poznatky a
prostředky z oblasti počítačů, softwaru, aerodynamiky, hydrodynamiky, námořní
architektury a mnohých dalších. Mezi její hlavní partnery patří
Hewlett-Packard, Autodesk, Bellcore/SAIC a Ford
Motor.
Na projektu konstrukce a výroby nových plachetnic se podílí tým, složený z více
než 30 odborníků na různé oblasti. AutoCAD 2000, jeho 3D modelování, nové
funkce a návaznost na Internet spolu s nadstavbami plně postačují potřebám
celého týmu. Každá součást lodi je virtuálně odzkoušena pomocí AutoCADu 2000,
AutoCADu LT a Mechanical Desktopu. Práce díky softwaru pokračují velice rychle,
tým má totiž na celou stavbu, tj. od základní ideje až po spuštění na vodu,
pouhých šest měsíců. 18. října se jede první závod poháru, na kterém nové
plachetnice nebudou podle všech zúčastněných stran chybět.

9 1368 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.