Velkých firem se zatím recese na trhu IT nedotkla

Díky vysoké poptávce po řešení ochrany napájení společnosti APC a požadavcích na vysokou dostupnost IT systémů oz...


Díky vysoké poptávce po řešení ochrany napájení společnosti APC a požadavcích
na vysokou dostupnost IT systémů oznámila společnost American Power Conversion
Corporation čtvrtletní obrat ve výši 260,7 milionu dolarů za čtvrtletí končící
28. června 1998. Obrat za 2. čtvrtletí 1998 ve výši 260,7 milionu dolarů
představuje 28% nárůst ve srovnání s 2. Q roku 1997 (kdy obrat činil 203,6
milionu dolarů). Čistý příjem v tomto období dosáhl výše 34,2 milionu dolarů
(35 centů na akcii) bez započtení přibližně 7,4 milionu dolarů (resp. 7 centů
na akcii), spojených s náklady na převzatý výzkum a vývoj (R&D) při akvizici
dánské firmy Silcon A/S. Při nezapočítání nákladů na výzkum a vývoj byl čistý
příjem ve 2. Q o 28 % vyšší oproti 26,6 milionům dolarů (28 centům na akcii) v
roce 1997.
Společnost Sun Microsystems oznámila výsledky za celý fiskální rok 1998 a za 4.
čtvrtletí, které skončilo 30. června 1998. Tržby za toto období činily 2,881
miliardy dolarů, což je při srovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o
13 %. Čistý zisk za 4. Q (bez nákladů na akvizici spol. Dakota Scientific
Software) činil 288 milionů dolarů, což znamená nárůst o 21 % oproti minulému
roku. Zisk na akcii za 4. Q (opět bez akvizice) dosáhl 0,73 dolaru, ve srovnání
se ziskem 0,61 dolaru za stejné období roku 1997. Při zohlednění položek za
akvizici činil čistý zisk za 4. Q 1998 273 milionů dolarů a zisk na akcii
dosáhl 0,69 dolaru. Za fiskální rok 1998 společnost dosáhla obratu ve výši
9,791 miliardy dolarů, tedy o 14 % více než loni, kdy obrat činil 8,598
miliardy dolarů. Čistý zisk za fiskální rok 1998 dosáhl rovněž svého
historického maxima 906 milionů dolarů, ve srovnání s 762 miliony loni. Zisk na
akcii vzrostl za rok 1998 na 2,30 dolaru (22% meziroční růst). Při zahrnutí
jednorázových poplatků za akvizici činil čistý zisk za rok 1998 763 milionů
dolarů a zisk na 1 akcii dosáhl 1,93 dolaru.
S uspokojením zaznamenala čtvrtletní výsledky společnost SAP. V 2. čtvrtletí
tohoto roku společnosti vzrostl meziročně obrat o 59 % na 2,2 miliardy marek,
zisk před zdaněním se vyšplhal o 30 % na 521 milionů marek. Určitý nesoulad
mezi nárůstem obratu a zisku vysvětluje zaznamenaný růst nákladů, které v
důsledku rozšiřování firemní infrastruktury a personální základny stouply o 70
% na 1,7 miliardy marek. V šestiměsíčním horizontu dosáhl SAP celkového obratu
3,9 miliardy marek, a zisk činil 832 milionů marek. Pokud jde o personální
náklady, stojí za zmínku, že společnost SAP od začátku roku přijala celkem 4
120 nových zaměstnanců, takže k 30. 6. 1998 pro firmu pracovalo 16 976 lidí.
I společnost Cisco Systems může být se svými hospodářskými výsledky spokojena.
25. července ukončila 4. čtvrtletí 1998 a tím i celý fiskální rok. Pokud jde o
údaje za čtvrtletí, byl zaznamenán obrat ve výši 2,4 miliardy dolarů (oproti
1,77 miliardy za stejné období 1997), a čistý příjem 492 milionů dolarů a 45
centů na akcii (oproti 151 milionům dolarů a 14 centům na akcii v roce 1997).
Během tohoto období dokončil Cisco Systems akvizici společnosti Class Data
Systems v hodnotě zhruba 51 milionů dolarů. Náklady na výzkum a vývoj dosáhly
přibližně 48 milionů dolarů. Co se týká výsledků za celý fiskální rok 1998,
zaznamenal Cisco Systems 31% nárůst obratu z 6,44 miliardy na 8,46 miliardy
dolarů. Čistý příjem za celý rok činil 1,35 miliardy dolarů a 1,26 dolaru na
akcii, neboli jde o zlepšení loňských výsledků, kdy byl zaznamenán čistý příjem
1,05 miliardy dolarů a 1,01 dolaru na jednu akcii.
(dar)
8 1923 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.