Velmoci zítřka

Kolegové z amerického BioIT Worldu se v několika vydáních svého titulu věnovali mapování biotechnologických aktivit ...


Kolegové z amerického BioIT Worldu se v několika vydáních svého titulu věnovali
mapování biotechnologických aktivit z hlediska jejich geografického rozložení.
Výsledky přitom mohou leccos napovědět o tom, jaká technologická centra budou
dominovat ve 21. století.
Biotechnologiím se samozřejmě vždy dobře dařilo v USA, kde vzniká stále řada
nových firem především kvůli dostupnému financování v podobě rizikového
kapitálu. Na obzoru se však objevují i další hráči. Velmi nadějné pozice má
Japonsko, pro které je zájem o technologie nacházející se kdesi na pomezí
živého a počítačového světa (roboti, Tamagoči, psík Aibo...) typický.
Další velmocí by se trochu překvapivě mohla stát Indie. V této souvislosti
stojí za připomenutí i současná popularita indických vývojářů softwaru. Indičtí
matematici a kryptologové nedávno objevili i test na prvočíselnost, který
dosahuje výsledků v polynomiálním čase (viz CW 6/2003). Co se týče
biotechnologií, jejich rozvoji přeje především místní neutěšená situace v
oblasti zásobování potravinami. Namísto převážně ideologických zábran vůči
transgenním rostlinám, které existují v Evropě, jsou v Indii GMO přijímány
podstatně vstřícněji.
Vynechat samozřejmě nelze Čínu. Čínští vědci na sebe upozornili již při
projektu přečtení lidského genomu, v Pekingu pak přečetli a na internetu
vystavili i genom jedné z odrůd rýže. Ačkoliv situace v Číně je v mnohém
odlišná od Indie, GMO zde taktéž mají otevřené dveře. Od 80. let je
biotechnologický výzkum podporován ze státních zdrojů a najde přitom zdaleka o
jedinou investici do vědy srovnejte čínské projekty v oblasti kosmonautiky.
Státem s velmi rychlým rozvojem biotechnologií je Izrael (viz CW 4/2002). Ač
místo politicky výbušné a jako takové obecně nepříliš přitažlivé pro investory,
moderním technologiím se zde opět daří. Částečně snad právě pro ono napětí
technologie mají tendenci se rozvíjet v situacích vyhrocených na ostří nože.
Analýza BioIT Worldu opomíjí Evropu, které tak mlčky předvídá technologické
zaostávání. Interpretace tohoto stavu by samozřejmě stála za samostatný
komentář.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.