Veřejná správa pod taktovkou SPISu

Když se ruka k ruce vine, snad se dílo podaří zhruba takto, v mezích umírněného optimismu, vyzněla konference Státn


Když se ruka k ruce vine, snad se dílo podaří zhruba takto, v mezích umírněného
optimismu, vyzněla konference Státní a veřejná správa v informační společnosti.
Organizátorem této záslužné akce bylo Sdružení pro informační společnost.
Program konference byl pestrou směsicí příspěvků zabývajících se uplatněním
informačních technologií ve státní správě a samosprávě. Prostor byl přitom
věnován informacím o reformě veřejné správy v ČR, legislativním záležitostem,
významu IT pro podporu podnikání i konkrétním příkladům fungujících projektů z
ČR i ze světa.
Příkladem takového domácí-ho projektu je krizové centrum zajišťující řízení
integrovaného záchranného systému v Ostravě, které prezentoval ostravský
primátor Evžen Tošenovský.
Konference, která byla určena představitelům státní správy a samosprávy,
exekutivy, přednostům okresních úřadů a starostům, vrcholovým manažerům a
bankéřům, se aktivně účastni-li také zástupci vrcholné politické reprezentace
se svými příspěvky vystoupili místopředseda poslanecké sněmovny Ivan Langer,
místopředseda vlády Pavel Mertlík a poslanec Vladimír Mlynář. Cestu do
jednacího sálu na chvíli našel také místopředseda vlády Vladimír Špidla.
Z jednání konference vyplynulo, že informační technologie je třeba chápat jako
důležitý prostředek pro zefektivnění chodu celé společnosti a jejich místo je
potřeba hledat na základě koncepční reformy procesů veřejné správy. Není a
nebude to cesta lehká, ale podaří-li se skloubit již rozběhnutou reformu s
inicativou vycházející od lidí na konkrétních pozicích v celém řetězci orgánů
veřejné správy, máme šanci na úspěch.

9 1428 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.