Veřejný přístup k síti

Na internetové adrese www.ve rejnyinternet.cz vzniká databáze míst veřejného přístupu k internetu. Takovým místem m


Na internetové adrese www.ve rejnyinternet.cz vzniká databáze míst veřejného
přístupu k internetu. Takovým místem může být například knihovna, úřad,
kavárna, informační středisko, hotel a podobně. Přístup k internetu přitom může
poskytovat zdarma, nebo i za poplatek. Počet míst s veřejným přístupem k
internetu na 1 000 obyvatel patří ke sledovaným ukazatelům, podle kterých
posuzuje Evropská komise úroveň informační společnosti v jednotlivých členských
zemích EU. Mezi novými členskými zeměmi zaujímá Česká republika třetí místo za
Estonskem a Maltou. Cílem projektu Veřejný internet je soustřeďovat informace o
zařízeních nabízejících veřejný přístup k internetu a poskytovat je tak, aby se
dalo snadno zjistit, kde se tato místa nacházejí a jaké služby nabízejí.
Návštěvníci stránek zde pak budou moci vyhledávat podle názvu obce nebo PSČ a
vyhledávání upřesnit podle typu internetového místa, otevírací doby, možnosti
bezbariérového přístupu a podobně.
Ke zlepšení pozice ČR by měl přispět i projekt internetizace knihoven, na
základě kterého připojí Ministerstvo informatiky do konce roku 2006 k internetu
na 4 000 knihoven (nyní jich je zhruba 2 500).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.