Věříme v bezdrátový Internet

V minulých letech si ji zákazníci spojovali nejen se síťovými kartami, modemy, přepínači a dalšími síťovými prvk...


V minulých letech si ji zákazníci spojovali nejen se síťovými kartami, modemy,
přepínači a dalšími síťovými prvky, ale třeba také s populárním Palmem. V
posledním období prošla výraznými změnami. Řeč je o společnosti 3Com, jednom z
hlavních sponzorů odborné konference ComNet Prague 2000.
Protože se termín konání konference rychle blíží, požádali jsme Juraje
Rakovského, marketingového manažera společnosti 3Com pro východní Evropu CSG
(Carrier System Group), o odpovědi na několik otázek.
Společnost 3Com prošla v posledním období výraznými změnami. Co k nim vedení
3Comu přimělo a jaká je podle vás nyní situace firmy?
Strategická transformace naší společnosti je logickým pokračováním procesu,
který začal oddělením divize Palm Computing a jejím uvedením na akciový trh v
USA. Cílem 3Comu je soustředit všechny síly a prostředky na rychle rostoucí
segmenty trhu síťových komponent i řešení a zaměřit se na ty segmenty, kde si
3Com již v minulosti vybudoval vedoucí postavení. Svou pozici zde přitom chceme
ještě dále posílit novými technologiemi a produkty. Jde především o řešení pro
IP telefonii, širokopásmový přístup k Internetu a o bezdrátové technologie, ať
už jde o bezdrátové LAN nebo o bezdrátový přístup k Internetu.
V budoucnu se chceme soustředit především na 3 segmenty trhu na běžné koncové
uživatele, na malé a středně velké podniky a na poskytovatele telefonních a
komunikačních služeb. Současně tedy opouštíme ta řešení, která pro nás v nově
definované strategii nemají zásadní význam. Rád bych ale zdůraznil, že nově
stanovené priority vlastně jen umožňují 3Comu pokračovat v tom, co dělal během
celé své 21leté historie. My jsme často získali vedoucí postavení už v samých
počátcích nasazení nějaké nové technologie, např. v širokopásmovém přístupu
nebo v bezdrátovém přístupu k Internetu, a uvedené změny nám umožní v tomto
trendu pokračovat.
Jak na ohlášené změny reagují vaši zákazníci?
Ozvali se především velcí podnikoví zákazníci, protože zmíněné změny se týkají
právě produktových skupin, které jsou určeny jim. Zde je ovšem třeba zdůraznit,
že již zmíněné zaměření 3Comu na trh malých a středních podniků znamená v
našich podmínkách něco jiného, než např. ve Spojených státech nebo v západní
Evropě. Velikost podniků tady a tam se totiž poměrně výrazně liší. Proto se
zmíněná transformace našich zákazníků až tak netýká. A u těch, kterých se
dotkne, se snažíme o maximálně konzistentní přechod na jiná řešení, pokud možno
samozřejmě naše. Tam, kde z nějakého důvodu nevyhovují, nabízíme řešení našich
partnerů, o nichž se ostatně hovořilo i v našem oficiálním prohlášení.
Kdy a jak konkrétně se změny ve vaší strategii projeví v nově uváděných
produktech?
Pokud jde o trh malých a středních podniků, tam jsme již posílili svá řešení na
bázi SuperStacku 2 o další komponenty, především o switch 4000, který je určen
jako páteřní přepínač pro středně velké sítě. Pro stejnou skupinu zákazníků
přinášíme mj. i řešení pro Gigabitový Ethernet po metalické kabeláži 1000BaseT,
SuperStack2 Switch 9100, který funguje jako přepínač 100/ /1000BaseT s
automatickým rozeznáváním rychlosti, přičemž nabízíme i další moduly s podporou
stejné technologie pro další přepínače. Dále přinášíme řešení pro bezdrátové
LAN, konkrétně jde o platformu AirConnect, která je úspěšně prodávána v Severní
Americe a nyní s ní přicházíme do Evropy, podobně je to i s platformou pro
telefonii přes LAN NBX 100. Pro zmíněný tržní segment se snažíme vytvořit co
nejjednodušší zařízení, ale s co nejbohatší škálou možností. Díky jednoduchosti
obsluhy tak lze docílit nízké ceny vlastnictví těchto produktů a vybudování
síťové infrastruktury za co nejnižší cenu.
Pro malé kanceláře nabízíme řadu produktů pro bezpečný přístup k Internetu,
např. společně s firmou SonicWall OfficeConnect Firewall a také kabelové a DSL
modemy pro širokopásmový přístup k Internetu. Zajímavým produktem je bezpochyby
i síťová karta EtherLink 10/100 PCI s čipem V/3XB, což je první síťová karta,
která má hardwarovou podporu pro šifrování podle standardu DES a Triple DES.
Umožňuje tak vytváření bezpečných virtuálních šifrovaných kanálů pro přenos
citlivých dat přes Internet.
Pro poskytovatele služeb pak 3Com rozšiřuje nabídku produktů v rámci
architektury ComWorks. Již existující řešení IP telefonie pro poskytovatele
služeb jsme rozšířili o podporu přenosu faxů přes IP, a to díky technologii
získané prostřednictvím akvizice společnosti LANSource, nebo o universal
messaging s technologií firmy Call Technologies. Pro tento segment trhu
přinášíme i komplexní řešení pro přenos dat přes kabelové televize.
Společnost 3Com se letos opět účastní konference ComNet. Co vám účast na této
akci přinesla v minulém roce a co od ní očekáváte letos?
Společnost 3Com se konference ComNet účastní již od jejího prvního ročníku,
tento rok zde tedy budeme potřetí. Konferenci považujeme za klíčovou událost v
českém prostředí IT a to ze dvou důvodů za prvé díky specializaci na síťové
technologie a komunikace, a za druhé díky jejímu širšímu pohledu na tuto
oblast. Nejde zde jen o technologie a produkty, ale i o přínosy pro konkrétní
oblasti byznysu, státní správy apod. Zmíněná konference je navíc vždy zaměřená
na lokální trh, což je její další významné plus.
Konference ComNet je pro nás platformou pro prezentaci strategie i nových
produktů a řešení. Až dosud jsme vždy akcentovali spíše techničtější pohled,
samozřejmě vedle obchodního. Letos je pro nás konference i vhodnou příležitostí
pro seznámení s naší novou strategií. Chceme se soustředit také na prezentaci
produktů z oblasti konzumního rezidenčního trhu a z trhu profesionálních
klientských aplikací a aplikací pro malé kanceláře. Právě v poslední zmíněné
oblasti bychom se chtěli více zviditelnit jako vedoucí firma na trhu.
Výstavy ComNet, jíž je konference součástí, se 3Com (také již tradičně)
neúčastní. Naše společnost totiž prodává své produkty prostřednictvím partnerů,
takže nemá smysl účastnit se výstavy přímo. Návštěvníci totiž hledají komplexní
řešení a ne produkty.
Máte nějakou vizi vývoje komunikací, o kterou byste se s našimi čtenáři mohl
podělit?
Naši vizi sdílíme s ostatními vedoucími firmami v této oblasti. Věříme, že
dojde ke stále razantnějšímu spojování Internetu a bezdrátových telefonních
technologií. 3Com již před několika lety definoval svou strategii tzv.
pervasive networkingu, sítí dostupných kdykoli a kdekoli z řady koncových
zařízení. A právě sjednocování bezdrátových technologií a Internetu je tím
skutečným pervasive computingem.
3Com do této oblasti přináší klientská zařízení i řešení pro poskytovatele
služeb. V současnosti již nabízíme řešení CDMA pro severoamerický trh pro
přenos hlasu i dat, a v blízké budoucnosti bude tato strategie rozšířena i na
UMTS, tedy 3. generaci bezdrátových sítí. Věříme, že nástup těchto technologií
bude velmi rychlý.
0 1178 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.