Věřit, nebo nevěřit prasatům na Webu?

Co všechno je ukryto ve vašem vuřtu? Odkud je dobytek, z něhož pochází jeho náplň? Kde bylo chováno kuře, které si...


Co všechno je ukryto ve vašem vuřtu? Odkud je dobytek, z něhož pochází jeho
náplň? Kde bylo chováno kuře, které si zmražené koupíte v supermarketu? Pochází
mléko ve vaší oblíbené čokoládě opravdu z té lokality, kterou deklaruje
výrobce? Na vzrůstající zájem spotřebitelů získat informace o potravinách
musejí výrobci reagovat odpovídajícím způsobem tedy, pokud se chtějí udržet na
trhu.
Snahu o lepší informovanost spotřebitelů projevila např. i německá společnost
Westfleisch, která se rozhodla zprovoznit nový infosystém na platformě Javy i
pro internetovou obec. "Maso je absolutně otázkou důvěry zejména nyní, pod
vlivem nedávných skandálů s hormony a BSE (nemoc šílených krav)," říká Joachim
Badde, vedoucí oddělení informatiky a komunikací v koncernu Westfleisch. A
důvěra stojí na informacích.
Westfleisch musí každoročně zpracovat údaje o třech milionech vepřů a 300 000
kusech hovězího dobytka, které pocházejí z několika set dodavatelských podniků
a dodávají se tisícům dalších zpracovatelů a maloobchodníků potravinami. Otázka
informovanosti není za této situaci nijak jednoduchá.
Všechno začalo nepříjemným pocitem. "Zvládli jsme problém nákladů, ale ve
vztahu k zákazníkům a dodavatelům zůstala informační mezera," vzpomíná Badde.
Když se na některém úseku zhroutí prodeje, standardní ERP aplikace vám často
nepostačí pro zjištění příčiny. Koncern Westfleisch v minulosti používal
zpravodajský nástroj Crystal Reports 5.0 od Seagate. Při trvale stoupajících
nárocích se tento software ukázal jako příliš nepružný.
Najít správná data
Badde pochopil, že tuto informační mezeru lze překlenout jen datovým skladem.
Důvodem bylo především enormní množství dat. Z každého zpracovaného vepře
vzniká několik set výrobků, jejichž ceny silně kolísají.
Požadavek byl, aby se plánovaný datový sklad dal snadno zavést v malých a dobře
přehledných krocích a aby rychle dával výsledky. Dále si vedení firmy
Westfleisch stanovilo podmínku, že systém musí být postaven na platformě Java,
aby byl platformově nezávislý a aby náklady na instalaci a správu byly co
nejnižší. Dalším požadavkem bylo pokud možno bezproblémové integrování
vnitropodnikového systému SAP a proprietárního softwaru Ifis (Integrovaný
infosystém pro maso). Konečně mělo být možno zpřístupnit datový sklad také
koncovým spotřebitelům a zákazníkům.
V jednom odborném časopisu si Badde všiml firmy Sqribe (v polovině minulého
roku byla dokončena její akvizice společností Brio Technology), která mohla
nabídnout integrované řešení. Její systém dovoluje také přejímat stará data z
operačního systému BS2000 firmy Siemens, z databází Informix, ze standardního
softwaru SAP R/3 a z různých souborů Excelu a Accessu i ze souborů ASCII. A tak
se koncern rozhodl, že zavede v celém podniku systém Sqribe Enterprise.
Dodavatel získal objednávku na instalaci generátoru zpráv SQR, nástroje OLAP
Power Sqribe, javovského nástroje Report Mart a rozhraní R/3 Ara Sqribe.
Nechuť k transparentnosti
Zavedení podnikového infosystému mělo být rozloženo do několika fází. Nejprve
měly podnikové úseky "odbyt potravin" a "nákup a prodej užitkového a jatečného
dobytka" zjistit, z jakých pramenů pocházejí data, která mají být agregována.
Pak byla určena přesná potřeba informací jednotlivých oddělení a začala se
připojovat jednotlivá externí pracoviště, takže v polovině roku mělo být možno
zpracovávat komplexní dotazy, jako např. porovnání několika let. Třetí fáze je
charakterizována otvíráním se navenek: dodavatelé a později i koncoví zákazníci
by měli dostat možnost přímo využívat interní informace.
Implementace softwaru si vyžádala 250 člověkodní, ovšem bez korektur a jemného
ladění systému. Z technického hlediska se nevyskytly žádné problémy. Jak Badde
připouští, bylo nutno překonat výhrady jednotlivých pracovišť. Ta dosud byla
samostatnými nákladovými a ziskovými středisky a snažila se zůstat výhradním
pánem svých čísel a dat. Přetrvával jakýsi odpor a nechuť k úplné
transparentnosti.
Nakonec se podařilo přesvědčit jednotlivé útvary o výhodách: tak například
útvar nákupu a prodeje užitkového a jatečného dobytka může lépe poradit svým
producentům. U každého poraženého a rozčtvrceného vepře je při vstupu
kontrolováno ultrazvukem asi 2 000 jednotlivých ukazatelů, jejichž souhrn
umožňuje jakostní kvalifikaci. Díky tomu, že se tato data zachycují a analyzují
programem Sqribe Enterprise, mohou sedláci podle okolností upravit krmivo lépe
než dosud.
Podle kvality dodávek lze vypozorovat a předpovídat vývojové tendence. Je také
možno odhadnout množství, jehož dodání lze očekávat od určitého producenta. Lze
například zjistit, kdo posledních 6 týdnů nic nedodal, nebo na koho se obrátit,
když je nutno rychle sehnat chybějících 1 000 vepřů.
Také práci v terénu je možno lépe řídit, protože se obrat jednotlivých
dodavatelů dá zobrazit z různých hledisek. Detailní informace o vývoji a
rozdělení obratu s jednotlivým zákazníkem usnadňují jednání o ročních smlouvách.
Odbyt může dostat rozsáhlé porovnání výrobkové palety, která zahrnuje několik
set položek asi pro 5 000 maloobchodníků potravinami. To umožňuje odpovědět na
otázku, který zákazník přispívá nejvíce k obratu a ve kterých artiklech.
Díky programování aplikace v Javě a HTML by mělo být individuální pracovní
prostředí koncernu Westfleisch v budoucnu přístupné z kteréhokoliv místa pomocí
běžného internetového prohlížeče. Přitom není nutno zvyšovat množství personálu
na úseku informační techniky; zaškolení spolupracovníků je otázkou dvou dnů.
Zavádění nového systému formou jednotlivých přehledných kroků a rychlé dílčí
úspěchy si získaly sympatie pracovníků.
První výsledky
Za 6 až 8 týdnů po startu projektu se už objevily první výsledky. Byla proto
zahájena reorganizace odbytu. "S touto akcí se sice počítalo už dříve, nyní
jsme však mohli správnost opatření doložit jasnými čísly," vysvětluje Thomas
Oestreich, pracovník Bria, který pracoval po dobu zavádění infosystému jako
vedoucí projektu u Westfleisch.
Budou také sledovány dlouhodobé vlivy personálních nákladů na bázi dat SAP R/3
a vyhodnocovány programem Sqribe. Perspektivně hodlá Westfleisch použít Sqribe
Enterprise pro veškerou vyhodnocovací agendu SAP. Na konci tohoto vývoje mají
mít zákazníci možnost ověřit si na firemním Webu, zda se správně stravují.
9 2605 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.