Veto nebylo

Prezident ČR měl vetovat návrh nového zákona o elektronických komunikacích. Chtěla to Asociace pro spravedlivou konkur...


Prezident ČR měl vetovat návrh nového zákona o elektronických komunikacích.
Chtěla to Asociace pro spravedlivou konkurenci (ASK), jejíž členové -Tele2,
Tiscali, eTel a Telenor Networks tvrdili, že existují nejméně tři oblasti, kdy
jsou v rozporu s předpisy Evropské unie regulátorovi trhu omezovány pravomoci a
dávány dodatečné podmínky. Prezident však zákon podepsal.

SmartService
Produkt SmartService, který představila firma Tech Data Distribution, je
souborem služeb, zaměřených na pomoc s ochranou a správou počítačových sítí.
Hlavním cílem je podle tvůrců zajištění včasných dodávek nebo výměny náhradních
síťových zařízení. K dispozici jsou tři varianty služeb, počínaje výměnou na
místě zákazníka a konče outsourcingem komunikační infrastruktury. V rámci Prahy
je technická podpora dosažitelná s reakční dobou do 2 hodin od nahlášení
poruchy, jinde pak do 4 hodin od nahlášení.

Integrace dat
Strategii, podle které by měl být pro nejbližších 18 měsíců rozvíjen produkt
PowerCenter, což je platforma pro integraci dat, představila firma Informatica.
Nové verze PowerCenteru nabídnou rozsáhlejší možnosti integrace dat v rámci
jedné servisně orientované architektury.

Levné CRM
Česká firma Smartdata přišla na trh s CRM řešením Smart CRM Standard, který je
k dispozici za 250 Kč za měsíc. Přístup do systému a práce s ním se děje
prostřednictvím internetového prohlížeče, a odpadá tak nutnost instalace
klienta. Součástí produktu je, kromě standartních CRM funkcí, například
volitelná vyšší bezpečnost pomocí náhodně generovaného kódu odeslaného na
e-mailovou adresu. Pokročilejší verze produktu Professional a Enterprise
obsahují mimo jiné i přístup pomocí kapesního počítače PDA či aktivní přístup
přes mobilní telefon.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.