Vianočná ponuka Globtelu

Spoločnosť Globtel od 16. novembra znižuje ceny dvoch dotovaných telefónov Ericssonu A1018s na 9 Sk a Nokie 6210 na 9 990...


Spoločnosť Globtel od 16. novembra znižuje ceny dvoch dotovaných telefónov
Ericssonu A1018s na 9 Sk a Nokie 6210 na 9 990 Sk. Informačný server
Konzultačná a poradenská firma KAMI PROFIT spustila nový informačný server
http://www.kami-profit.sk. Na serveri sú aktuálne poskytované informácie o
existencii a konkrétnych podmienkach rÖznych typov finančných programov na
podporu podnikania, medzi ktoré patria programy a projekty slovenskej vlády,
programy zahraničných vlád, nevládne iniciatívy, multilaterálne organizácie,
ako aj bežné komerčné produkty finančných a nefinančných subjektov. Bonusom pre
každého návštevníka je možnosť stiahnuť si vzorovú osnovu podnikateíského plánu
s prehíadnou štruktúrou a opisom jednotlivých kapitol. Samozrejmosťou sú
aktuálne informácie zo slovenského bankového trhu a novinky z finančného sveta.
Bull zakladá spoločnosť EZLink
Bull založil novú spoločnosť EZLink, špecializujúcu sa na dátovú komunikáciu
cez mobilné terminály. EZLink poskytuje službu umožňujúcu cestujúcim
pracovníkom podniku vymienat si dáta so svojím centrálnym informačným systémom
cez mobilné terminály pripojené na sieť GSM.
Ohodnotenie
na Slovensko
Na záver prvej výročnej konferencie Cisco Networking Academy (CNA), ktorá sa
konala koncom septembra v Paríži, bola spomedzi viac ako tisíc akadémií
vyhodnotená ako najlepšia CNA založená pri Fakulte elektrotechniky a
informatiky na Technickej univerzite v Košiciach.
0 3200 / pah (vad)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.