Více mobilních telefonů ve firmě několik tipů a triků

S rozmachem mobilních telekomunikací si mnoho firem klade otázku, jak nejlépe a nejvýhodněji využít všech jejich mož...


S rozmachem mobilních telekomunikací si mnoho firem klade otázku, jak nejlépe a
nejvýhodněji využít všech jejich možností. Navzdory veškeré reklamě dávají
střední a velké podniky v naprosté většině přednost službám společnosti EuroTel
Praha. Vyjádřeno v číslech, 97 % podniků ze seznamu Czech TOP 100 používá
mobilní telefony EuroTel. Podívejme se nyní na několik služeb EuroTelu,
připravených přímo pro podnikovou klientelu.
Virtuální privátní síť
Zajímavým rozšířením služeb pro podnikovou klientelu, které umožňuje výrazně
snížit náklady na komunikaci mezi mobilními telefony v rámci jedné společnosti,
je služba EuroTel VPN virtuální privátní síť. Na stejném principu, jakým pro
volání z jedné kanceláře do druhé většina firem využívá svoji pobočkovou
ústřednu, lze v mobilní síti EuroTelu využívat i skupinu mobilních telefonů.
EuroTel VPN má řadu kombinovatelných vlastností, které z ní činí plně funkční
řešení pro každou střední a větší firmu.
Uživatelská práva jsou rozdělena do 4 úrovní, takže každý zaměstnavatel může
svým zaměstnancům umožnit využívání mobilního telefonu podle charakteru jejich
práce. Na úrovni 1 tak např. může uživatel volat a přijímat hovory pouze v
rámci skupiny, na úrovni 2 může volat pouze v rámci skupiny a přijímat hovory
od členů skupiny i mimo skupinu, atd., až po neomezený provoz mobilního
telefonu. K dispozici je rovněž rozšířená možnost úpravy přístupových práv u
členů, kteří mohou volat mimo skupinu. Lze tedy např. zakázat určitá čísla a
směry (mezinárodní hovory, apod.), povolit některá čísla a směry (tj. udělit
výjimku ze zakázaných čísel a směrů) a stanovit vzájemné vztahy mezi třídami.
Navíc existuje možnost vytvoření virtuálního člena skupiny (zákazník,
dodavatel) a tak zpřístupnit dané číslo i členům VPN s nejnižší úrovní
přístupových práv.
Dalším užitečným nástrojem je zkrácený očíslovací plán. Ten umožňuje volání
mezi jednotlivými členy skupiny pomocí zkrácených čísel, tak, jak je tomu u
klasických pobočkových ústředen. Systém ale navíc při každé volbě přiřazuje
krátkému číslu dlouhé a naopak, takže hovor se členem skupiny je vždy
vyhodnocen jako volání uvnitř skupiny, ať je použito číslo normální nebo
zkrácené. Při kombinaci se službou Conex je možné do skupiny zařadit jak
mobilní telefony, tak linky pobočkové ústředny.
K dispozici je i tzv. "GSM Stopař" inteligentní podmíněné přesměrování hovorů.
Uživatel si může nadefinovat několik čísel, na kterých je on nebo někdo z jeho
zástupců k zastižení v případě nedostupnosti jeho vlastního čísla.
Pro usnadnění administrativy je rovněž možné označit určité hovory zvláštním
předčíslím. Tyto hovory pak budou ve vyúčtování sečteny a zobrazeny v
samostatném oddíle. To umožní přesný přehled o nákladech na jednotlivé projekty
či soukromé hovory zaměstnanců.
V rámci služby EuroTel VPN jsou v nabídce velmi výhodné tarify pro volání mezi
jednotlivými mobilními telefony firmy od 1,50 Kč/min, přičemž EuroTel poskytuje
až 300 minut měsíčně zdrama.
Řešení je vždy přizpůsobeno individuálním požadavkům klienta. Pro zjednodušení
správy VPN existuje také možnost provádět úpravy nastavení prostřednictvím
přístupu přes Internet, samozřejmě za přísných bezpečnostních opatření.
Kombinované firemní telefonní sítě
Komunikaci uvnitř firmy zajišťuje většinou pobočková ústředna, avšak čím více
se pracovníci pohybují mimo svoji kancelář vybaveni mobilním telefonem, tím
méně hovorů prochází přes ústřednu a náklady na spojení rostou.
EuroTel nabízí svým klientům službu Conex, která umožňuje přímé propojení
podnikové pobočkové ústředny s ústřednou mobilní sítě EuroTelu. Jedná se v
podstatě o rozšíření VPN, která je podrobně popsána výše. Tímto kombinovaným
řešením se mobilní telefony stávají součástí komunikačního systému společnosti.
Díky speciálním, velmi nízkým tarifům, které EuroTel v rámci služby Conex
nabízí, lze ušetřit až polovinu nákladů na telefonní služby.
Používání mobilních telefonů lze usměrňovat podobně jako u poboček firemní
ústředny. Je možné definovat povolená čísla pro volání z dané stanice, omezit
přístup do pevné telefonní sítě atd. Klienti a zákazníci, kteří volají do
firmy, velmi ocení možnost přesměrování mezi linkou pobočkové ústředny a
mobilním telefonem. Zaměstnanci si snadno mohou při opuštění kanceláře
přesměrovat hovory na mobil anebo před důležitým jednáním přesměrují mobil na
linku asistentky. Díky službě Conex lze vytvořit plně vyhovující integrovaný
komunikační systém pro jakýkoli typ podniku.
Podrobný datový účet
aneb jak efektivně sledovat náklady
Střední a větší firmy mohou rovněž využívat výhod podrobného datového účtu.
Tato služba zaručuje okamžitý, bezpečný a pohodlný přístup k účtům za mobilní
telefony prostřednictvím sítě Internet. Usnadní rovněž nezbytnou administrativu.
Prostřednictvím speciálního zabezpečeného a šifrovaného spojení lze běžným
internetovým prohlížečem sledovat či nahrávat do vlastního počítače vyúčtování
jednotlivých mobilních telefonů ve firmě. Pomocí programu, který nabízí EuroTel
zdarma, je možné analyzovat a třídit záznamy o telefonátech podle různých
kritérií a sledovat provoz jednotlivých mobilních telefonů. Dle vlastního
seznamu lze dokonce přiřadit volaná čísla ke konkrétním obchodním partnerům.
Podrobný datový účet obsahuje jak celkové měsíční vyúčtování, tak souhrnné účty
za jednotlivé mobilní telefony a podrobný rozpis hovorů uskutečněných na
jednotlivých telefonních číslech. Jeho hlavním přínosem je skutečnost, že po
přenesení dat do vlastního systému s nimi lze dále pracovat, např. rozúčtovat
náklady podle jednotlivých pracovišť, analyzovat uskutečněné hovory, nebo
archivovat a graficky zpracovávat údaje.
0 1180 / pen

Business Messaging Gateway v praxi
Zkušenosti DHL International se službou Business Messaging Gateway
DHL je kurýrní společnost, která se zabývá mezinárodní expresní leteckou
přepravou zásilek ze "stolu na stůl". Vznikla již v roce 1969 v USA a v České
republice působí od roku 1990. Patří k vedoucím společnostem v tomto oboru
nejen u nás, ale i ve světě. Své zastoupení má v 227 zemích světa. Nedílnou
součástí služby doručování zásilek je informační servis, který kdykoli na dotaz
zákazníka podá přesná data o tom, kde se právě odeslaná zásilka nachází a v
jakém je stavu.
V DHL International, s. r. o., české pobočce mezinárodní společnosti
zajišťující celosvětové doručování expresních zásilek, funguje tento informační
systém od května loňského roku na bázi Business Messaging Gateway.
Před zavedením služby Business Messaging Gateway používali v DHL při komunikaci
mezi základnou a kurýrními vozidly rádiové frekvence a běžných vysílaček.
Později nahradili hlasovou komunikaci přenosem dat do miniaturních tiskáren ve
vozidle. Vždy však šlo pouze o jednosměrnou komunikaci ze zákaznického centra,
kde se shromažďují objednávky, směrem ke kurýrům do přepravních vozidel. Tato
komunikace měla velké množství nedostatků. Nejvíce potíží bylo způsobeno
skutečností, že informace o převzatých a doručených zásilkách byly zanášeny do
systému až po příjezdu kurýrů na základnu, což bývalo jen 2x denně. S rapidním
nárůstem objemu zakázek rostly i nároky ze strany klientů ti vyžadovali, aby
data byla k dispozici co nejdříve. Jednosměrný způsob komunikace tak začal být
absolutně nevyhovující. V DHL proto začali hledat řešení, které by se stalo pro
společnost nejpřijatelnější z hlediska dostupnosti, výkonu, nákladů, kapacity,
snadnosti instalace, modernosti a výhledových možností. Po dlouhém zvažování
všech možných variant se rozhodli využít možností mobilní sítě GSM.
Vedení DHL oslovilo koncem roku 1998 oba operátory a požádalo je o vypracování
nabídky na využívání služeb založených na přenosu informací pomocí SMS zpráv a
o cenové kalkulace. Po porovnání obou nabídek zvolila společnost DHL spolupráci
s EuroTelem Praha. Po nezbytném doladění způsobu připojení aplikace k centru
BMG vybavila DHL svůj vozový park pro tento způsob komunikace. Od poloviny
května 1999 využívá pro přenos informací, k velké spokojenosti svých zákazníků,
systému Business Messaging Gateway.
Dnes funguje komunikační systém společnosti DHL International tak, že každý
kurýr má ve svém voze nainstalovaný mobilní telefon Nokia 6081, který je přes
komunikační terminál spojen s přenosným terminálem. Poté, co zákaznický servis
přijme objednávku a dispečerský systém ji upraví do formátu SMS, je tato
objednávka automaticky vyslána přes BMG centrum do vozu příslušného kurýra. Tam
se přes mobilní telefon a komunikační terminál dostane až do přenosného
terminálu, kde si ji kurýr může přečíst, potvrdit ji dispečerovi a vyřídit.
Stejným způsobem se ve formě SMS v opačném směru přenášejí i údaje o doručených
zásilkách, které kurýr do přenosného terminálu uloží během dne.
"Při implementaci Business Messaging Gateway jsme ocenili především to, že
nebylo třeba žádných povolení a homologací, systém nevyžadoval nic
nestandardního. Pouze jsme nainstalovali běžné mobilní telefony do přepravních
vozidel," říká o službě ing. Petr Pospíšil, manažer informačních technologií
společnosti DHL International. "Služba Business Messaging Gateway splnila vše,
co jsme od ní očekávali, a funguje k naší spokojenosti. To je také hlavní
důvod, proč uvažujeme o jejím širším využití ve smyslu instalace mobilních
telefonů do dalších přepravních vozů naší společnosti."
Služba Business Messaging Gateway pomohla DHL realizovat představu o obousměrné
komunikaci. Díky ní může DHL poskytovat svým zákazníkům rychlejší a kvalitnější
informace o zásilkách. Data jsou prostřednictvím zákaznického servisu nebo
Internetu zákazníkům k dispozici během 1-2 minut, a to kdekoli na světě.

Podrobný datový účet
Účinný způsob, jak zjednodušit nezbytnou administrativu spojenou s kontrolou
nákladů na provoz firemních mobilních telefonů.
Středním a větším firmám, tj. zákazníkům s 15 a více mobilními telefony, nabízí
EuroTel příjemnou službu s názvem Podrobný datový účet.
Zmíněná služba zaručuje okamžitý, bezpečný a velmi pohodlný přístup k účtům za
mobilní telefony prostřednictvím běžného internetového prohlížeče, a to 24
hodin denně. Podrobný datový účet na chráněném serveru obsahuje jak celkové
měsíční vyúčtování, tak souhrnné účty za jednotlivé mobilní telefony a podrobný
rozpis hovorů uskutečněných na jednotlivých telefonních číslech.
Pomocí programu, který nabízí EuroTel zdarma, lze analyzovat a třídit záznamy o
telefonátech podle různých kritérií a sledovat provoz jednotlivých mobilních
telefonů. Dle vlastního seznamu je dokonce možné bezpracně přiřadit volaná
čísla ke konkrétním obchodním partnerům.
Mezi hlavní výhody Podrobného datového účtu patří především možnost dalšího
zpracování dat rozúčtování na jednotlivé organizační složky firmy, analýzy
hovorů, archivace dat, grafické rozbory, tisk a v neposlední řadě možnost
elektronického zúčtování dat. Příznivci pořádku na pracovním stole ocení
možnost prohlížení faktury a podrobného rozpisu hovorů přímo na obrazovce
počítače.
Všechny údaje týkající se jednotlivých účtů jsou oprávněným uživatelům k
dispozici na adrese http://ucty.eurotel.cz a jsou aktualizovány vždy nejpozději
10. den po billingu (zúčtovacím cyklu). Data jsou ukládána do 3 datových
souborů formátu CSV (comma separated value), který umožňuje snadný import do
účetního systému či aplikací typu MS Excel, MS Access. Jsou uchovávána po dobu
3 zúčtovacích období, je však možné si je ukládat do vlastního počítače a
vytvářet tak kompletní databázi účtů.
Zvláštní kapitolou, které byla při zavádění této služby věnována mimořádná
pozornost, je otázka zabezpečení dat. Prvním, velmi důležitým krokem je výběr
oprávněných osob. Zákazník (management) určí osoby, které budou zmocněny k
přístupu k údajům o účtech. Ty obdrží od pověřených pracovníků Oddělení péče o
zákazníky vygenerované heslo, kterým potvrdí elektronickou žádost o vydání
klientského certifikátu. Pomocí tohoto certifikátu je pak zajištěn ověřený
přístup k vystaveným fakturám. Vlastní přenos dat po síti Internet je
zabezpečen šifrováním, čímž je vyloučena možnost zneužití přenášených souborů.

Business Messaging Gateway
Neomezené možnosti komunikace mezi mobilními jednotkami a centrálním systémem.
Přístup do SMS Centra sítě EuroTel GSM Global prostřednictvím modemového
propojení, pevné datové linky nebo veřejné datové sítě, skýtá mnoho možností
pro rozvoj a zefektivnění služeb, které malé i velké společnosti nabízejí svým
klientům. Z již využívaných možností stojí za zmínku např. přenos informací
mezi klientem a bankou (pasivní i aktivní GSM banking), logistické aplikace
(řízení a kontrola distribuce, apod.), okamžitý přenos bezpečnostních informací
(ověřování platebních karet, střežení objektů), kontrola systémů (přenos zpráv
o výpadcích elektrické energie či počítačových systémů), centrální sběr dat z
dislokovaných měřicích nebo řídicích zařízení, atd.
Tuto službu nabízí EuroTel pod obchodním názvem Business Messaging Gateway
(BMG) a doporučuje ji všem zákazníkům, kteří potřebují přenášet stručné
informace o velikosti 160-320 znaků (tzn. 1-2 SMS) s relativně vysokou četností
(od 10 000-20 000 SMS měsíčně) mezi centrálním bodem a mobilními jednotkami.
Někteří klienti však přenášejí prostřednictvím této SMS brány až několik
milionů textových zpráv za měsíc.
Technologie BMG umožňuje prostřednictvím sítě mobilních telefonů GSM obousměrný
přenos všech zmíněných druhů informací či dat do příslušných počítačových
aplikací zákazníka formou krátkých textových zpráv. V závislosti na zvoleném
datovém připojení (pevném, modemovém, či připojením na veřejnou datovou síť)
lze optimalizovat tuto službu pro všechny typy využití.
Modemové připojení (včetně datového připojení přes mobilní telefon) je výhodné
pro ty společnosti, které využívají převážně režimů dávkového zpracování dat
nebo informací. Nepotřebují, aby komunikace probíhala nepřetržitě. Tento způsob
je dostačující pro jednorázová připojení, která umožní odeslání zpráv či dat do
sítě GSM nebo naopak jejich vyzvednutí pro zpracování počítačovou aplikací.
Pevné datové spojení je spojením nepřetržitým (on-line). Na základě povahy
tohoto propojení lze blíže specifikovat aplikace, které BMG využívají: jsou to
aplikace, které komunikují prostřednictvím BMG na principu "dotaz-odpověď".
Znamená to, že uživatelé zákaznické aplikace v síti GSM mají k dispozici 24
hodin denně interaktivní reakci, která může mít jak formu řídících dat, např.
při použití dislokovaných řídicích systému, tak formu informací, např.
informační systém o zůstatcích na bankovních účtech klientů banky apod.
Veřejná datová síť skýtá stejné výhody nepřetržitého připojení jako pevný
datový spoj. Zákazníci, kteří jsou napojeni na veřejnou datovou síť, mohou
služeb BMG nezávisle využívat z jakéhokoliv místa v České republice (tento
způsob je vhodný např. při distribuovaném zpracování podnikových dat).
S BMG spolupracují všechny typy mobilních telefonů GSM, všechny terminály GSM
(např. Siemens M1, A1.) a všechny SIM karty s jakýmkoliv programem služeb.
Uživatelům služby BMG nejsou odchozí SMS, zprávy účtovány jako běžné odchozí
textové zprávy, ale jsou kumulativně připočítávány k celkovému počtu SMS
odeslaných z počítačové aplikace do BMG. Tímto způsobem lze dosáhnout výrazného
snížení nákladů.
Mezi nesporné výhody BMG patří velká kapacita (schopnost posílat a přijímat
množství SMS v krátkém časovém úseku), maximální spolehlivost, možnost regulace
již odeslaných zpráv a především bezpečnost. Zabezpečení přenášených SMS zpráv
proti zneužití zajišťují standardní kódovací algoritmy sítě, přičemž do
přenosového řetězce mohou být dodatečně zařazeny přídavné šifrovací systémy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.