Více zkušeností, více obav

Otázky bezpečnosti a důvěryhodnosti obchodních partnerů jsou největšími překážkami očekávaného růstu transakc


Otázky bezpečnosti a důvěryhodnosti obchodních partnerů jsou největšími
překážkami očekávaného růstu transakcí B2B na Internetu. K tomuto závěru došel
průzkum mezi představiteli vedoucích firem, který ve Velké Británii, Francii,
Německu a Nizozemí uskutečnila společnost PricewaterhouseCoopers. Zatím tvoří
elektronické nákupy podniků (e-procurement) jen 5 % celkového objemu nákupů,
nicméně všichni respondenti jsou přesvědčeni o jejich obrovském potenciálu.
Celých 62 % společností předpokládá, že do konce příštího roku bude třetinu
svých nákupů provádět on-line. Jak již bylo řečeno, největší bariéru vidí
dotazovaní v problematice internetové bezpečnosti. Dvě třetiny představitelů
podniků tvrdí, že je pro ně velice důležité vybudovat si důvěryhodné obchodní
vztahy se svými dodavateli dříve, než s nimi začnou obchodovat on-line. Stejné
množství respondentů preferuje obchodní kontakty s firmami, které existují
fyzicky, nikoliv pouze virtuálně. Paradoxní je, že největší obavy o bezpečnost
projevují ty společnosti, které již mají s elektronickým nakupováním značné
zkušenosti. Více než 9 % firem, které disponují vyspělými systémy
elektronických nákupů uvedlo, že mělo u on-line dodavatelů problémy s
bezpečností.
(jaf)
0 2241 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.