Videochat aneb nejen telefonování přes Internet

Pořídit si telefonní modem je už nezbytným údělem takřka každého majitele počítače. Ne vždy jen stresujícím. D...


Pořídit si telefonní modem je už nezbytným údělem takřka každého majitele
počítače. Ne vždy jen stresujícím. Dnes se seznámíme s řešením, jež spojuje
příjemné s užitečným: vedle připojení na Internet rozšiřuje telefon i o funkci
zvukového záznamníku, faxu i tzv. hlasové pošty. Ve spojení s videokamerou si
už i u vás doma můžete dovolit provozovat skutečný videotelefon, z Čech až na
konec světa.
Zatím jen málo prodejců montuje do počítače modem předem, je tedy obvykle na
nás, abychom si jej, chceme-li na Internet, teprve dokoupili. Ale i pokud jej
už máme, je někdy nutné pořídit si nový, spolehlivější, rychlejší. To je
většinou příležitost zvolit už modernější a lépe vybavený: s hlasovou funkcí
nebo se stále populárnější službou fax on demand automatizovaným zasíláním
vyžádaných informací, včetně podrobných ceníků zboží nebo služeb.
S poměrně neznámým a cenově přístupným zástupcem této třídy modemů jsme se
mohli setkat i na posledním Invexu v podobě homologovaných fax-modemů Well
XT-336SAR (název nemá nic společného s někdejším typem PC) a VT-336SAR. Zatímco
první má klasický přístrojový tvar "naležato", druhý, s hadovitě zahnutým
půdorysem, jakoby vyšel z dílny surrealisty. S pomocí přiloženého stojánku jej
lze navíc umístit i nastojato. K oběma modelům je možno dokoupit "headset"
levnější, ale praktickou kombinaci vnějšího sluchátka zavěšeného na boltci, a
citlivého, nicméně frekvenčně trochu sporného mikrofonu, vestavěného zhruba ve
výši úst přímo ve sluchátkové přívodní šňůře. Oba modemy proto mají vedle
vstupu a výstupu pro telefonní linku ta-ké vstup pro mikrofon a výstup pro
sluchátka nebo reproduktory. K provozování většiny z hlasových funkcí díky tomu
nepotřebujete mít v počítači zvukovou kartu. Řekněme si však rovnou, že jakmile
novince přijdete na chuť, budete požadovat vyšší zvukovou kvalitu a počítač
tedy o kartu asi stejně rozšíříte. Možnost okamžitého praktického vyzkoušení
funkčnosti nebo občasného přenesení a provozování modemu i s počítačem bez
zvukové karty je ovšem příjemná.
Nejen virtuální telefon
Při instalaci se začíná ovladačem, následuje přiložený software Supervoice 2.2
od společnosti Pacific Image Communications. K telefonní lince a přes ni
později i na Internet se lze připojit v podstatě bez problémů. (To "v podstatě"
znamená, že s korekcí, obvyklou u většiny pro "zbytek světa" psaných
komunikačních programů: v podmenu Setup/Komunikace je třeba do řádku s povely
připsat obligátní X3, aby modem rozpoznal i náš volací tón; jinak dává hlášení,
že na něj stále čeká.)
Už graficky příjemné okno s "telefonním přístrojem", jež se vám objeví na
monitoru, je potěšující. Jediným kliknutím na příslušné tlačítko volíte mezi
funkcemi faxu, hlasového záznamníku a datového přenosu, z přehledné
"klávesnice" vyťukáte zvolené telefonní číslo, které můžete uložit i do
předvoleb. S dodaným headsetem, jenž navíc nechává druhé ucho volné pro
komunikaci s okolím, se tak pohodlně při práci na počítači dovoláte kamkoliv, a
když dáte oknu s telefonem zmizet, můžete třeba psát z diktátu v textovém
editoru, doplňovat telefonem sdělovaná data do spreadsheetu nebo formuláře a
podobně. Vedeni "průvodcem" po programu namluvíte z téhož headsetu i vaše
osobní hlasové sdělení pro vestavěný telefonní záznamník, a také je z něj
vzápětí přehráním "off-line" zkontrolujete, aniž přitom musíte vytáčet
telefonní číslo. Stejně jednoduše jsme přes něj namluvili i hlasový vzkaz,
který můžete poslat přes počítač i někomu, kdo telefonní záznamník nemá, má
však na počítači stejný software. Mimochodem, velmi praktický a přehledný.
Hlášení nebo vzkaz si můžete nejprve napsat v určeném okénku v textové podobě,
takže jej pak při nahrávání bez zbytečných improvizací pohodlně přečtete.
Zvuková kvalita přenosu je ovšem velmi proměnlivá a krajně odvislá od rychlosti
počítače obou partnerů. Nepřijdete na to, dokud pracujete například se záznamem
zvuku jen na své straně počítače. Zde se uplatní jen kvalita mikrofonu a
sluchátek nebo reproduktorů. Výrazného zlepšení jsme například dosáhli použitím
citlivého elektretového mikrofonu se zesilovačem Tandy; zde se zřejmě
neuplatnila jeho špičková frekvenční charakteristika, ale spíše vysoký odstup
signál/šum. Na Internetu je pak tato náročnost na (nejen počítačový) hardware
ještě kritičtější, umocněna navíc kvalitou linky.
S určitou (i když mezitím vyřešenou) potíží jsme se střetli při použití funkce
faxu. Spočívala v tom, že ve formuláři titulní stránky česky vypsaná zpráva se
všemi čárkami a háčky vyšla po přenosu na straně skutečného faxu bez českých
písmen, s obligátními "náhražkami" ASCII. Byli jsme tak první, kdo zjistili, že
některé instalace Windows 95 interferují se změnou v pojmenování českých TT
fontů. Řešení přejmenování fontu Arial na Arial CE v souboru SUPERVOC.INI,
oddíl "COVER1 až COVER5" bude doplněno už do dalšího vydání českého manuálu.
Jinak fungoval program i modem na běžných telefonních linkách spolehlivě,
vytáčel a zvedal telefonní hovory, vysílal i přijímal data i faxy bez problémů.
Jak to funguje na Internetu
Pro vyzkoušení modemu s Internetem, především jeho funkcí hlasových a transferu
videa, jsme využili software Internet VideoPhone 3.01 od Specom Technologies,
nově dodávaného firmou Joyce ČR s PC kamerou Wellink. Funkce jsme vyzkoušeli i
s podobným programem InternetPhone firmy VocalTec verze 5.0. S pomocí obou se
lze s modemem, vybaveným hlasovou službou, snadno napojit na některou z dnes už
oficiálních telefonních sítí na Internetu. V okamžiku, kdy se do ní přihlásíte,
stanete se součástí globálního telefonního seznamu, a kdykoliv se později
připojíte, objeví se v něm i vaše jméno, a kdokoli na ně jen ťukne myší, může
vám za lokální telefonní poplatek zavolat třeba i z Antarktidy. Výsledkem je,
že na vaší straně simuluje počítač docela hlasitě běžné telefonní vyzvánění,
které vás přivolá, i když jste momentálně v jiné místnosti. Pokud telefon
kliknutím myši "zvednete", propojí se sluchátka a mikrofony obou účastníků a
hovor napříč kontinenty za babku může začít.
Ale opět: berte na vědomí, že kvalita a srozumitelnost je dána (viz výše) mnoha
faktory. Jedním z nich je i to, máte-li v počítači zvukovou kartu umožňující
tzv. full duplex. I s ní se však dočká-te skoro "mezikontinentálního" zpoždění,
jaké známe už léta z některých mezinárodních spojení používajících kombinace
pozemní, podmořské a družicové telefonie, například s Austrálií. Brzy si však
zvyknete. Zjistíte také, že mezi jednotlivými větami je vhodné udělat delší
pauzu; není však důvod se znervózňovat: uvědomte si, že za tři minuty hovoru do
Sydney neplatíte jako obvykle 180 Kč, ale pouhé 2 Kč. Prima, že?
Náročné je však i seřízení polohy a citlivosti mikrofonu, stejně jako
hlasitosti sluchátek či reproduktorů, nebo hodnota speciální položky
minimalizující odezvu, na což vše jsou v softwaru ovládací prvky. A hlavně: to,
že je máte optimálně nastaveny vy, ještě neznamená, že je má stejně dobře
nastavené i váš protějšek. Během hovoru s jedním americkým "telefonistou" jsme
zjistili, že tyto možnosti má nastaveny tak geniálně, že jsme namísto jeho
odpovědi vždy zprvu slyšeli se zpožděním vlastní otázku, snímanou a zkreslenou
jeho mikrofonem.
Pokud se vám váš protějšek už z toho, jak se prezentuje na seznamu, nějak
nelíbí, můžete předstírat, že nejste doma. Možnost to není k zahození, protože
celosvětový seznam, pro větší přehlednost rozdělený do tak zvaných Phone Rooms
čili "hovoren", vykazuje v některých místech vyšší koncentraci i trochu
specifických zájmů (Sex Girliies, Lonely Boys a podobně). A navíc registrovat
se sice máte plným jménem, do seznamu však můžete uvést i pouhou přezdívku.
Vlastní soukromí je tedy čím uhájit.
Je-li v seznamu u některého jména malá ikonka ve tvaru kamery, znamená to, že
na tomto modemu "visí" vedle mikrofonu a sluchátek i videokamera a s dotyčným
se tak můžete během hovoru i vidět. Jules Verne by měl radost: světový
videotelefon (navíc za místní hovorné) je vskutku zde. A protože nám firma
Joyce ČR k modemu prozřetelně zapůjčila i jednoduchou PC videokameru Wellink
(japonské výroby, OEM Well Communication) připojitelnou přes paralelní port a
napájenou z klávesnice, mohli jsme vše vyzkoušet.
Ke kameře dodávaný ovladač přinesl v pořadí druhý, naštěstí opět jen menší
problém, když se nejprve odmítl nainstalovat. Problém trval, dokud jsme
nezaměnili české národní prostředí Windows 95 za anglické (USA), avšak jenom po
dobu instalace ovladače při pozdějším provozu už vůči češtině neměl výhrady.
Hned výchozí nastavení parametrů ovladače s kamerou fungovalo. Oba internetové
programy umožňují nastavit do jednoho okna svůj vlastní obraz a na něm
"doladit" osvětlení, ostrost a záběr. V poněkud přehlednějším programu
InternetPhone v.5 je možné vybrat volbu Zoom In a s její pomocí zvolit bližší,
a tedy i lépe rozlišitelný záběr tváře bez razantní změny rastru. Osvětlení
stolní lampou postačilo; proti oslnění posloužila "matnice" z čistého papíru A4
před žárovkou a videotelefon byl na světě.
Ještě včera neuvěřitelná věc tedy vskutku funguje. Rozhodně ne drahý modem
(cenová relace: modem za 4 459 Kč, headset za 229 Kč, PC kamera za 5 770 Kč,
vše bez DPH) dokáže změnit dnes už zdaleka ne pouze špičkový počítač v nástroj
budoucnosti. InternetPhone už má integrován dokonce i nástroj umožňující
zavolat si přes Internet nejenom na další takto vybavený počítač, ale na
jakýkoliv běžný telefon, kdekoli po světě. V tom případě to sice vyžaduje
registraci s vytvořením jistého kreditu, a tedy i poplatkem, nicméně jsou tam i
tarify: a do Ameriky platíte za minutu jen dvanáct centů, tedy naše čtyři
koruny. Oproti čtyřiceti korunám u Telecomu! A to bez videa!
Budoucnost jako by byla hned trochu světlejší.
8 0181 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.