Víme o všem

Podle některých analytiků se gesto jedenapadesátiletého konzervativního federálního soudce Alexe Kozinského možná z...


Podle některých analytiků se gesto jedenapadesátiletého konzervativního
federálního soudce Alexe Kozinského možná za pár let stane jednou z legend
historie bojů za lidská práva.
Co tento, do května loňského roku, zcela spořádaný a zákonů dbalý muž učinil?
Vlastnoručně vypnul server, který kontroloval 30 tisíc zaměstnanců
kalifornského soudnictví, zda nevyužívají internetu k soukromým účelům. Podle
názoru pana Kozinského nelze k soudním zaměstnancům přistupovat jako k
nezletilým a nesvéprávným dětem a kontrola jejich "internetové" činnosti je
porušováním jejich občanských práv a svobod. Samotný svůj čin (vypnutí serveru)
označil soudce Kozinsky za "zabránění ilegálnímu činu", což je jeho občanskou
povinností. Soudce Kozinsky si navíc vzal k srdci poučku, že bez agresivního
marketingu dnes sebeušlechtilejší idea zapadne v močálu zapomnění. Proto
rozeslal spousty dopisů, poskytl desítky rozhovorů a vyhrál. Ve všech
předchozích soudních případech, kdy se zaměstnanci bránili kontrole svých
telefonů a e-mailů, totiž soud dal za pravdu zaměstnavateli. Kozinského případ
by se tak mohl stát precedentem v situaci, kdy ve Spojených státech více než 75
% firem přiznává, že kontroluje jak e-maily svých zaměstnanců, tak jejich
telefonické hovory, navštívené internetové stránky a soubory uložené jak na
harddisku, tak na firemním serveru. Laskavé oko Velkého bratra však dnes již
neshlíží pouze na otrávené zaměstnance, kteří si v pracovní době vykládají na
počítači pasiáns, ale svým zrakem provází člověka už od nejútlejšího věku.
Příkladem je celá řada programů, které hlídají pohyb těch nejmenších po
internetu. Nejnovějším produktem tohoto druhu je software ChildSafe, který
rodičům umožňuje nejen zamezit svým nezletilým ratolestem v přístupu na
pornografické stránky, ale i sledovat o čem jejich potomek chatuje se svými
vrstevníky. Práce s programem je možná pouze se znalostí hesla, takže ani
počítačově talentované děcko nedokáže své bdělé rodiče přelstít. Otázkou
samozřejmě je, zda sami bdělí rodiče nezešílí z množství hesel, které si dnes
musí průměrní uživatelé zapamatovat. Částečně usnadnit jejich neradostný život
je připravena hlídací myš. Tento produkt, který lze pořídit za 120 dolarů, se
jmenuje U-Match a jedná se v podstatě o miniaturní skener, který dokáže
zkontrolovat otisk majitelova palce. Místo psaní hesla tedy přiložíme palec na
okénko na levé straně myši, a pokud se otisk vašeho prstu dokonale nekryje s
těmi, kterým jsou povolena přístupová práva, počítač se neotevře. Jistou
nevýhodou produktu je několikasetstránkový manuál, který pokud si
neprostudujete, riskujete definitivní zablokování svého počítače navždy. Ve
světle těchto informací se samozřejmě nabízí otázka, jak dále žít ve světě, kde
každý váš pradávný e-mail či telefonát může kdykoliv vyplavat na světlo boží, a
to obvykle v nejméně vhodnou chvíli. Podle odborníků na problematiku ochrany
soukromí se nabízí jediné řešení: Žijte nezajímavý život.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.