Virová budoucnost

V souvislosti s nedávným útokem červa Klez (viz Cover Story v CW 17/2002) jsme získali další názory na budoucnost poč...


V souvislosti s nedávným útokem červa Klez (viz Cover Story v CW 17/2002) jsme
získali další názory na budoucnost počítačových virů. Jejich vyznění je vesměs
totožné: Nebezpečí poroste.
Podle Pavla Baudiše (Alwil Software) závisí budoucnost virových epidemií také
na vývoji v oblasti bezdrátových technologií, především díky konvergenci
mobilních telefonů a PDA. Záleží na tom, zda bude pohodlnost obsluhy a množství
funkcí těchto zařízení nadřazeno otázce bezpečnosti, jako je tomu ve světě
osobních počítačů. "Autoři virů se bohužel naučili aktivně využívat možnosti,
které jim dnešní operační systémy a napojení na internet nabízejí... I když na
hlavní bezpečnostní díry existují již dlouho opravné záplaty, naprostá většina
uživatelů o tom buď neví, nebo je ignoruje," říká Baudiš.
Co se týče červa Klez, zástupci firmy Alwil uvedli, že ještě 26. dubna (tedy
více než týden od začátku nákazy) měl jeho výskyt charakter skutečné epidemie.
Firma Grisoft uváděla ve stejné době, že i během víkendu zaznamenala v této
souvislosti až 400 telefonátů na oddělení své technické podpory. Byl ale tento
virus skutečně tím nejhorším, co tuzemské uživatele postihlo? "Je velice těžké
říci, který virus je nejničivější řada z nich je velmi nepříjemná, i když žádná
data přímo nepřepisuje. Největší rozsah u nás bezesporu zaznamenaly viry Sircam
a Badtrans-B. Sircam je velice nepříjemný tím, že odesílá z napadeného počítače
dokumenty, které mohou obsahovat citlivá data, Badtrans-B zase vypouští
trojského koně, jenž odesílá data, zadaná z klávesnice v určitých oknech
(jména, hesla, čísla kreditních karet apod.). Obě tyto aktivity mohou být ve
svých důsledcích ničivější než přepsání dat, uložených na počítači," uvádí
Baudiš.
Petr Odehnal z firmy Grisoft sice souhlasí, že hrozba virové nákazy bude
stoupat, dodává však: "Něco jiného je individuální riziko že právě můj počítač
nebo má síť se stanou obětí úspěšného útoku. I u epidemie červem Klez bylo
vidět, že podíl velkých firemních sítí na šíření viru byl relativně malý."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.