Virtualizované síťové karty

"V současnosti organizace obvykle využívají pro systémy VM pouze nenáročné aplikace, jako jsou třeba webové servery....


"V současnosti organizace obvykle využívají pro systémy VM pouze nenáročné
aplikace, jako jsou třeba webové servery. Nová generace VM však slibuje přinést
platformu i pro taková řešení jako data warehousing, business intelligence nebo
možná i Microsoft Exchange," tvrdí Vik Karvat, marketingový ředitel firmy
NetXen. "Pokud si vezmete, jak rychle stoupá výkon serverů a jak poroste počet
provozovaných VM, pak je jasné, že přes hypervisora nebude v budoucnu možné
zajistit potřebnou konektivitu."
Nyní jsou všechny I/O operace směrovány ze síťového ovladače VM k
hypervisorovi, který ovládá fyzické rozhraní síťové karty. Tento proces
vyžaduje velkou režii a protože všechny pakety musí projít přes hypervisora, je
propustnost pro konkrétní VM značně omezena. Uvedený problém řeší speciální
karty, které si přítomnost virtualizace na serveru uvědomují (standardizaci
tohoto typu řeší skupina PCI-SIG). Průtahy se standardizací ale firmu NetXen
donutily uveřejnit vlastní řešení tohoto problému.
NetSlice na rozdíl od obdobného řešení firmy Neterion, která umožňuje více
blade serverům sdílet jedno síťové rozhraní, dovoluje, aby virtuální servery
běžící na stejném fyzickém systému měly přiděleny jednu nebo více virtuálních
instancí síťové karty. Každý VM má vlastní fyzický ovladač, díky čemuž může
operační systém obejít hypervisora a posílat pakety přímo do síťové karty.
Takový přístup ale u síťové karty vyžaduje přítomnost speciálního firmwaru.
Podporováno přitom může být až 1 024 virtuálních síťových karet. Tento počet je
přitom nezbytný, neboť přes kartu musí být možné přenášet různé typy provozu ať
už jde o tradiční přenos dat, o transport správních informací či o provoz typu
iSCSI všechny totiž třeba vyžadují jinou prioritu...(pal) 6 1346









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.