Virtuální člověk přichází

Po vzoru projektu, v rámci kterého se podařilo zmapovat lidský genom, byla připravena ambiciózní koncepce, zatím nazý...


Po vzoru projektu, v rámci kterého se podařilo zmapovat lidský genom, byla
připravena ambiciózní koncepce, zatím nazývaná Virtual Human Project.
Cílem je vyvinout distribuovaný systém, který by shromažďoval veškeré možné
informace o lidském těle. Proto byl projekt krátce po svém oznámení
zjednodušeně popsán jako jakýsi "virtuální člověk". Záměrem tvůrců však není
vytvořit pouze obrovskou datovou knihovnu, ale spíše softwarovou obdobu
fyziologických procesů.
Vůdčí osobou projektu je v tuto chvíli DeLisi, profesor bioinformatiky na
univerzitě v Bostonu. Uvádí, že podobný komplexní model lidského organismu
zatím neexistuje. Na takovémto virtuálním člověku a jeho orgánech by přitom
bylo možné provádět i takové experimenty, které jsou jinak nerealizovatelné.
V Bostonu v tuto chvíli zatím vyvinuli pouze softwarový model ušní kůstky a
počítají, že celkově by se realizace projektu mohla protáhnout na deset let.
Jedná se přitom o logický krok. DeLisi uvedl, že pokud máme počítačové modely
molekulárních interakcí, astronomických dějů či vývoje ekosystémů, není důvod,
proč nevyvinout také softwarovou simulaci lidského organismu. V první fázi by
se mělo jednat o úroveň fyziologických procesů, vědci tedy zatím neplánují
zahrnout do systému neuronové sítě či jiné prvky z oblasti umělé inteligence,
které by mohly modelovat vědomí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.