Virtuální hranice ve válce s terorem

Pokud hovoříme o IT v souvislosti s bezpečností, máme obvykle na mysli speciálně bezpečnost informačních systémů. ...


Pokud hovoříme o IT v souvislosti s bezpečností, máme obvykle na mysli
speciálně bezpečnost informačních systémů. Vyspělé technologie ale současně
znamenají významný nástroj, jímž lze bojovat proti teroristickým hrozbám. Jeden
ze zajímavých projektů představuje v tomto případě koncept virtuálních hranic.
V posledních měsících není pomalu jediného dne, aby média neinformovala o
nových teroristických útocích. Je pravda, že většina z nich se odehrává na
chronicky zapálených místech naší planety, ale po 11. září se už nevyhýbají ani
tzv. stabilním zemím. Útočník má proti své oběti výhodu je to on, kdo určuje
místo, čas a způsob. Vyrovnat tuto výhodu ovšem mohou moderní technologie,
především konkrétní organizace jejich nasazení.
V této Cover Story se na jedné straně podíváme na koncepci virtuálních hranic a
celý organizační "deštník", který má před teroristickými útoky chránit Spojené
státy tedy zemi, která má s terorismem bezprostřední zkušenost. Na ochranném
systému nás přitom samozřejmě budou zajímat především jeho informatické
aspekty. USA ve svých bezpečnostních projektech využívají nejen vlastní
technologické vyspělosti, ale mohou se spolehnout i na slušnou úroveň své
státní správy.
Současně se zaměříme také přímo na bezpečnost IT. Obě témata jsou spolu
bezprostředně svázána, vývoj po 11. září samozřejmě zvedl vlnu zájmu i o tuto
oblast. Velké množství horkých témat současného IT (spam, viry, ochrana
citlivých údajů...) představuje ve skutečnosti problém bezpečnosti. Součástí
našeho materiálu je také anketa podniknutá mezi představiteli domácích
dodavatelů od tvůrců operačních systémů až po úzce specializované firmy.
Jako třetí opět úzce související téma najdete v této Cover Story také popis
několika biometrických projektů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.