Virtuální kancelář

Někteří lidé již dnes hovoří o virtuální budoucnosti, která prý bude ve znamení virtuální konjunktury. Součást...


Někteří lidé již dnes hovoří o virtuální budoucnosti, která prý bude ve znamení
virtuální konjunktury. Součástí takových způsobů je i tak zvaná virtuální
kancelář. O co jde? Nebo lépe řečeno: O co by mohlo jít?
Sám pojem virtuální kancelář nebo systém virtuální administrativně řídící práce
představuje již pro mnohé lidi hodně věcí, ale v žádném případě běžnou kancelář
v klasickém stylu. Velké reklamní, účetnické a poradenské firmy již postupně
přecházejí na systém virtuálních kanceláří uvnitř vlastní organizace. A také
již získávají první cenné poznatky, že tok informací a vůbec výsledky vlastní
práce mají v tomto případě mnohem vyšší hodnotu při nižších nákladech.
Zkušenosti z členských zemí Evropské unie neklamně naznačují, že se systém
virtuálních pracovišť velmi rychle rozvíjí i u malých nebo středně velkých
firem, zejména u takových, které mají zájem zakládat pobočky ve vzdálených
místech a současně si z finančních důvodů nemohou dovolit žádnou okázalost.
Příklady
Britský podnikatel Richard Nissen, dnes již uznávaný průkopník virtuální
kanceláře v podmínkách malých firem, uvádí, že když si nějaká společnost,
například z Francie, chtěla zařídit v Londýně filiálku, narážela na velké
problémy. Administrativní, technické a hlavně finanční.
Dnes si stejná francouzská firma založí takovou kancelář v Londýně
prostřednictvím Nissenovy služby, a to jen za necelých 300 ecu měsíčně. A
přitom tam vůbec není fyzicky přítomna. To vše je umožněno tím, že již existují
mnohem výhodnější podmínky a to jak legislativní díky normám Evropské unie, tak
i komunikační díky široké paletě variant využití elektronické pošty.
Nissen byl již od počátku 90. let přímo posedlý myšlenkou takové virtuální
kanceláře, která by nabízela klientům služby mezinárodní kanceláře přijímající
telefonické vzkazy pro jednotlivce nebo firmu, a to jednak za podstatně nižší
ceny, než jaké existují v jejich vlastních zemích, a jednak na adresu
znamenající vysokou prestiž.
V případě Richarda Nissena to je Piccadilly, tedy přímo střed Londýna. A jak
známo, Londýn je stále všeobecně uznáván za město, kde existují nejlepší
podmínky pro vedení obchodu. Stačí dodat, že například známá švédská společnost
Ericsson se právě sem nedávno rozhodla přestěhovat své vedení.
Pokrok v technice, zejména rozmach digitální komunikační systémů, Nissenově
firmě umožňuje okamžitě propojovat vlastní kanceláře klienta, aniž by volající
vůbec věděl, odkud a jak je vzkaz vlastně vyřizován. Stejnou měrou, jakou se
tyto Nissenovy služby rozvíjely, začal se postupně měnit i jejich charakter.
Již to nebylo jen pouhé vyřizování vzkazů. Z virtuální kanceláře pro vzkazy se
stal virtuální sekretariát, který již dokázal cizím klientům opět levněji a
rychleji než jinde zajistit nejen odpovídající hotel, letenky a víza, ale
zprostředkovat i obchodní schůzku, vyjednat jednací prostory, kulturní
představení a podobné akce, jejichž potřeba se obvykle vyskytuje až na poslední
chvíli.
"Naši lidé se to již bezvadně naučili, a tak není divu, že jsme se stali
takovým centrem celkové asistence našich klientů," říká Richard Nissen a
dodává: "Z našich pracovníků, a jsou to především ženy, jsou nyní již spíše
osobní asistentky klientů z celého světa, než jen pouhé sekretářky vyřizující
nějaké vzkazy. Chce to ovšem mít smysl pro nové věci a nebát se uplatňovat
vlastní nápady."
Nissenova služba dnes "obhospodařuje" přes 400 firem z celého světa, které na
tomto systému hodně získávají. Především se jim podstatně redukují náklady na
kancelářské prostory s náročným kompletním vybavením, jejichž ceny jsou dnes ve
světových metropolích nesmírně vysoké. Dále to klientovi umožňuje nebýt vázán
na samotnou kancelář s tím, že se může více věnovat koncepční práci nebo
jednáním v terénu. A za třetí, klient může klidně pracovat i doma.
Nepřekvapuje, že Nissenův nápad s virtuální kanceláří má i své odpovídající
komerční výsledky. Za poslední rok se jeho zisky zvýšily o celých 50 %. Nissen
si je vědom, že takové tempo nemusí udržet, ale zůstává velkým optimistou.
Tvrdí, že největší poklad v jeho firmě představují lidé, kteří prý za ním
neustále přicházejí s novými a novými nápady, jak dále rozvíjet a obohacovat
nejen virtuální kancelář, ale samu virtuální budoucnost.
Na všetečnou otázku jednoho novináře, co prý za ním vlastně stojí, pohotově
odpověděl: "Vzdělání našich pracovníků."
9 3462 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.