Virtuální knihkupectví přibývají i v Čechách

Popularita americké firmy Amazon zasáhla i naši republiku a internetových knihkupectví začíná přibývat jako hub po d...


Popularita americké firmy Amazon zasáhla i naši republiku a internetových
knihkupectví začíná přibývat jako hub po dešti. A jako se veškeré finanční
výsledky Amazonu pohybují v červených číslech, tak i v ČR se jedná především o
investice, k jejichž zhodnocení rozhodně nedojde ze dne na den.
Na českém Internetu nejsou již přibližně 2 roky žádnou zvláštností obchodní
domy nabízející mj. také knihy. Není výjimkou, že součástí prezentace nějakého
nakladatelství na Internetu je možnost objednávky přes WWW. V nabídce
samozřejmě převládají knihy nějak se vztahující k výpočetní technice, resp.
jiné oborově zaměřené publikace (jen výjimečně však beletrie a pokud ano, pak
především sci-fi). Tyto skutečnosti by mohly svádět k domněnce, že virtuální
knihkupectví není v doméně cz žádnou novinkou.
Pokud si na některé z katalogových vyhledávacích služeb najdete seznam
virtuálních knihkupectví, zjistíte, že většina z nich není příliš funkční
(např. nefunguje vyhledávání, aplikace padá apod.), respektive jejich nabídka
je pouze velice omezená.
Firma Amazon nabízí dnes přirozeně něco jiného. Předně se jedná o šíři
nabízených titulů (v současnosti přes 2 miliony titulů), která má víceméně
odpovídat "kamennému" knihkupectví. Kromě oborové pestrosti jde i o nezávislost
on-line obchodu na konkrétním vydavatelství (řada poměrně ambiciózních projektů
v ČR ztroskotala právě na tom, že se provozovatelům služby nepodařilo oslovit
dostatečné množství nakladatelů a stránky nabízely produkci pouze jediného z
nich). A v neposlední řadě je zde také sleva, obvykle poskytovaná při nákupu
zboží na Internetu.
Jedním z takto nově koncipovaných českých virtuálních knihkupectví je Eliška,
kterou najdeme na adrese http://knihy.planeta.cz. Jde o společné dílo
společnosti Planeta.cz, přičemž projekt má i podporu Svazu českých knihkupců a
nakladatelů. Díky tomu by zájemce měl mít na Elišce k dispozici databáze
vydaných knih (nakladatelé mají u neperiodických titulů ohlašovací povinnost)
spolu s anotacemi, stejně tak jako např. databáze knih vydaných již před časem,
ale dosud nevyprodaných. Eliška dnes mapuje přibližně 10 000 titulů od 470
nakladatelů; pro srovnání v sousedním Německu se takto podařilo v elektronické
podobě sestavit kolekci přibližně 600 000 knih.
K novým českým knižním obchodům patří i http://obchod. stranky.cz/knihy.htm,
který provozuje agentura Modré stránky. Zde však nejde pouze o knihkupectví,
ale i obchod s CD-ROMy a DVD-ROMy.
Určitou nevýhodou jakéhokoliv nákupu přes Internet (pokud nejde zrovna o
software) je v našich podmínkách nutnost platby dobírkou. Nabízejí se i další
možnosti: platba složenkou "za balík" u důvěryhodných zákazníků či využití
platebních karet. Celkově je tedy dost pravděpodobné, že za knihu koupenou na
Internetu zaplatíte i přes slevu (na Elišce je to např. 25 %, v jiných českých
virtuálních knihkupectvích nejčastěji 10 %) poněkud více. Hlavní výhody jsou
však jinde: v úspoře času, lepších možnostech vyhledávání, možnosti
personalizace služby (nastavení přístupné uživateli přes jméno a heslo).
Vývoj v USA přitom ukazuje cestu, kterou se zřejmě budou ubírat i české
virtuální obchodní domy: knihkupectví se změní na interaktivní místo doplněné
recenzemi z tisku a zejména recenzemi a názory uživatelů serveru. Možné jsou i
nabídky knih ještě před jejich vydáním a podle ohlasu na Internetu úprava
velikosti nákladu. Samozřejmostí je možnost vyhledávání podle řady kritérií
(oproti orientaci podle kategorie, do níž kniha spadá, podle nakladatele či
autora se nabízí i vyhledávání podle ISBN či dalších speciálních kritérií jména
hrdinů apod.).
Budoucnost českých virtuálních knihkupectví je závislá i na zájmu nakladatelů
na tematicky zaměřených serverech inzerovat reklama na knihu na podobných
místech je jistě relativně účinná; jinou věcí je samozřejmě návštěvnost těchto
serverů a ochota nakladatelů měnit stávající distribuční a marketingové modely.
Speciální kapitolou je pak kombinace nabídky prodeje tištěných knih a textů v
elektronické podobě (např. nabídka některých kapitol knihy v elektronické
podobě, sloužící jako upoutávka, nebo i přímo obchod s elektronickými texty).
(pah)
8 1085 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.