Virtuální platební karty jako jeden ze zdrojů kritické masy zákazníků elektronických obchodů

Zabýváme-li se rozvojem elektronického obchodu B2C, neměl by v optimistických vizích zaniknout fakt, že dosavadní rent...


Zabýváme-li se rozvojem elektronického obchodu B2C, neměl by v optimistických
vizích zaniknout fakt, že dosavadní rentabilita většiny e-commerce zaměřené na
koncové zákazníky je ve srovnání s tradičními obchody poměrně nízká. Jednou z
příčin tohoto stavu je nedostatečná kritická masa zákazníků. Firmy, které
chtějí nabízet zboží, poskytovat služby a přijímat platby prostřednictvím
elektronických kanálů, tak stojí před problémem, jak získat pro používání
těchto kanálů více zákazníků.
Jedním z hlavních důvodů dosud nízkého zájmu je přitom určitá nedůvěra ke
stávajícím systémům platebního styku.
Podíváme-li se na to, jakým způsobem jsou hrazeny platební operace v rámci
elektronického obchodování B2C, lze říci, že naprostá většina je kryta využitím
klasických "fyzických" platebních karet. Děje se to obvykle tak, že ve
formuláři obchodníka zadá zákazník identifikační číslo a expirační datum
platební karty. Tento způsob je pro obě strany na první pohled velmi rychlý a
praktický.
Na druhé straně, nahlédneme-li např. do statistik společnosti VISA, zjistíme,
že cca 2 % karetních transakcí byla hodnocena jako podvodné nebo podezřelé.
Více než 90 % z nich bylo realizováno prostřednictvím Internetu.
Uživatelé "fyzických" platebních karet přitom představují skupinu z hlediska
elektronického obchodování nesmírně zajímavou. Pokud by se je podařilo získat
pro využívání nových kanálů, mohli by se právě oni relativně snadno stát
zdrojem kritické masy zákazníků pro e-commerce. Přitom je zřejmé, že nalezení
uživatelsky přívětivého a jednoduchého bezpečnostního řešení by mohlo být právě
tím faktorem, díky kterému se podaří majitele fyzických karet získat.

Fyzická nebo virtuální?
Možným řešením tohoto problému je doplnění klasických platebních produktů,
založených na fyzicky existujícím nosiči platební karty (plastový nosič s
magnetickým páskem nebo čipem) novou řadou karetních produktů, implementovaných
nezávisle na fyzickém nosiči -- tzv. virtuálními platebními kartami. Taková
"karta" je implementována jako velmi malá softwarová komponenta, lokalizovaná
na straně klientského terminálu (WEB browser, WAP microbrowser ap.).
Vlastníkovi karty je virtuální platební karta prezentována jako ikona na
displeji PC, PDA (Personal Digital Assistant) nebo mobilního telefonu. Tuto
ikonu přesune její vlastník do platebního formuláře, spojeného např. se
softwarovou aplikací obchodníka, a doplní detaily platby. Vlastník virtuální
karty se identifikuje jako oprávněný vlastník vložením PIN resp. jeho
ekvivalentu a potvrzením odešle platbu k autentizaci.
Na straně vydavatele karty je platba autentizována srovnáním s údaji v
zabezpečené databázi, tak aby prostřednictvím komunikačních linek nebyly
zasílány informace o čísle karty a expiračním datu. Pokud autentizace platby
proběhla úspěšně, je status autentizace spolu s detaily platby automaticky
zasílán obchodníkovi. Protože vydavatel karty je garantem platby, je prodejce
resp. poskytovatel služeb chráněn před neautentizovanými platebními operacemi,
přičemž veškeré operace s virtuální platební kartou lze propojit se stávajícími
systémy card-managementu pro fyzické platební karty.

***Vložený text***

Z obchodního hlediska jsou na konceptu virtuální karty zásadní následující
faktory:

1. Plná kompatibilita se stávajícími systémy "fyzických" karet, což umožňuje
vydávání virtuálních karet zároveň s fyzickými pro pokrytí elektronických
distribučních kanálů typu Internet a WAP.

2. Možnost implementace finančních produktů prostřednictvím fyzických karet
(credit card, debit card, charge card). Vydavatel karet je potom schopen svému
klientovi vydat poskytnout "kartu" s jednotným způsobem autentizace, která je
použitelná pro různé typy distribučních kanálů dle volby a technických možností
uživatele karty.

3. Zapojení masy uživatelů fyzických platebních karet jako dalších účastníků
retailového elektronického obchodu.

***Konec vloženého textu***

Koncept virtuální karty přitom není pouze teoretickou záležitostí. V současné
době již jsou k dispozici komerční produkty plně připravené k nasazení v
prostředí Internetu i mobilních telefonů. Pilotní implementace již proběhly a v
některých amerických finančních ústavech se realizují projekty, které umožní
vydávat virtuální karty běžným klientům. Ani Evropa nezůstává stranou. Začátkem
června oznámila Bank of Ireland, že zahájila projekt, který jí umožní stát se
první evropskou institucí vydávající virtuální karty. A lze očekávat, že další
banky a vydavatelé karet ji budou rychle následovat.

(Autor je senior business konzultantem v Divizi finanční služby společnosti
Logica)Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.