Virtuální pracoviště: cena je přiměřená a doba příznivá

Posledních pár let přineslo dramatický vzestup počtu virtuálních pracovníků, tj. osob, které pracují v geograficky o...


Posledních pár let přineslo dramatický vzestup počtu virtuálních pracovníků,
tj. osob, které pracují v geograficky odlišných místech než jejich manažeři a
kolegové. Virtuální pracovníci nemusejí nutně pracovat doma. Můžete být
virtuálním pracovníkem v ústředí firmy a spolupracovat s týmem rozmístěným ve
vzdálených kancelářích nebo pobočkách. Výzkumníci z agentury Nemertes evidovali
devítinásobný nárůst počtu virtuálních pracovníků v průběhu posledních pěti
let. Kromě toho se množství zaměstnanců pracujících mimo ústředí firmy v
posledních letech upevnilo na konstantní úrovni 90 procent. Jinými slovy,
dnešní organizace jsou podstatně virtuálnější a více prostorově distribuované,
než byly kdykoli předtím.
Proč je tomu tak? Existuje řada důvodů, ale v podstatě vždy ekonomických. Za
prvé jde o neúprosně rostoucí náklady na nemovitosti. Zajistit pro jednoho
zaměstnance pracoviště v sídle ústředí firmy (včetně nájmu zařízení, pomůcek a
údržby) stojí asi dvakrát více než zajistit tomuto zaměstnanci veškeré
kombinace IT služeb (hardware, software, sítě a podpora). Přesuňte zaměstnance
na vzdálené pracoviště nebo pobočku, a náklady na zařízení klesnou zhruba na
úroveň výdajů na příslušné služby IT. Umístěte stejného zaměstnance na domácí
pracoviště a náklady na zařízení klesnou k virtuální nule. Tudíž přesun
zaměstnanců do co možná nejvzdálenějších míst dává ekonomický smysl.
Druhý důvod, proč vedoucí firmy míří vstříc virtuálním pracovištím, je
flexibilita této metody. Její význam spočívá ve schopnosti firmy odpovídat v
reálném čase na měnící se podmínky trhu bez přerušení provozu. Společnosti
ušetří miliony dolarů ročně, pokud nestěhují zaměstnance během provádění
organizačních změn. Ostatně již dříve jsem psala o jedné zdravotnické
organizaci, která aplikovala model virtuálních kontaktních center s použitím
služby nazvané "Zavolejte si sestru". Tímto krokem ušetřila nejen tři miliony
dolarů na nákladech na zařízení, ale vylepšila i svou schopnost získání a
udržení nejlepších ošetřovatelských talentů.
Existují také ekonomické aspekty, které se objevily v posledních měsících, a z
makroekonomických důvodů se zdá, že přetrvají. Poprvé v historii Spojených
států se stalo širokopásmové připojení spotřebitelů levnější než jejich
podpora. Běžná cena za širokopásmové připojení domů dosahuje přibližně výše 50
dolarů za měsíc (nicméně některé služby kategorie business-class mohou
vystoupat až na 150 dolarů měsíčně). Při ceně benzinu 35 korun za litr lze za
měsíční výdaje na
širokopásmové připojení (asi 700 Kč) pořídit okolo 300 km (v případě
automobilu, který ujede na litr benzinu 15 km). To představuje ekvivalent
denního dojíždění ve vzdálenosti okolo 15 km. Pokud tedy dáte zaměstnancům
možnost pracovat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.