Virtuální realita reálně

Newyorská burza nově používá pro třídění obrovského množství dat o akciích, pro interpretaci aktivity uskutečně...


Newyorská burza nově používá pro třídění obrovského množství dat o akciích, pro
interpretaci aktivity uskutečněných obchodů a pro rychlou identifikaci možných
problémů komplexní 3D technologii.
Nedávno otevřené třídimenzionální obchodní patro newyorské obchodní burzy
(NYSE) nabízí obchodníkům možnost provádění zcela nových typů operací mají
mnohem více prostoru ke sledování a k reakcím na burzovní pohyby. 3D patro jim
poskytuje tolik informací a v takové podobě, že mohou na momentální situace
reagovat doposud neobvyklými způsoby.
Volba 3D technologie jako jádra pro sledování a vyhodnocování nesčetných
operací na jedné z nejrušnějších světových obchodních burz byla zřejmě
nejzávažnějším rozhodnutím jejího současného managementu. 3D Trading Floor
(3DTF) slouží jako hlavní centrum podpory při rozhodování pro veškerý obchodní
a technický personál NYSE. Je skutečným srdcem i mozkem celého složitého
mechanismu rušné akciové burzy.
Nové obchodní patro je vzhledem ke své vysoké technické vyspělosti, počítačově
generované vizuální prezentaci obchodních operací na burze a objemu přenášených
informací jedním z největších v současné době fungujících nástrojů virtuální
reality tohoto druhu. Podle všech předpokladů se ale s tímto způsobem využití
možností nabízených virtuální realitou budeme postupně setkávat stále častěji.
Užitečná data jsou totiž jen ta přehledná, a vzhledem k lidskému vnímání světa,
jež se pohybuje ve třech rozměrech, se jedná o nejpřehlednější formu prezentace
informací.
"Systém nám přinesl možnost syntézy obrovského množství dat. Navíc jsou data
prezentována v takové podobě, že si můžeme vybrat jeden z možných nabízejících
se způsobů řešení vzniklé situace. Na každý momentální stav je tedy možné
reagovat během velmi krátké doby několika předdefinovanými způsoby dle
vlastního uvážení," ohodnotila přínos 3DTF Anne Allenová, zástupkyně ředitele
provozu 3D patra newyorské světové burzy.
Vzhledem k fyzické poloze nového patra (blízko prostoru, v němž probíhá
skutečné obchodování akciemi) a použité technologii 3DTF zpracovává a integruje
skutečně reálná okamžitá data získávaná průběžně z devíti rozdílných na sobě
nezávislých systémů. Po vyhodnocení a syntéze jsou data přenášena na displeje
využívající pro jejich vizualizaci a přehlednost 3D efektů, animací a
geometrických tvarů. Navíc může systém přenášet živý obraz či videonahrávku z
dění v samotném obchodním prostoru centra. Živý přenos je zprostředkováván
vysílacím studiem, umístěným přímo v hlavním prostoru burzy.
Světová rarita
Systém virtuální reality takového typu a komplexnosti, jenž navíc spoléhá na
stálý průtok dat v reálném čase, je dnes stále ještě raritou. To je názor Grega
Weisse, analytika společnosti D. H. Brown Associates i dalších jeho kolegů z
branže. "Částečným důvodem této ojedinělosti je technologická komplexnost
celého systému, ale hlavní kouzlo tkví někde jinde dosud se nikomu
jinému nepodařilo reálně demonstrovat zpracování takového množství údajů
alespoň přibližnou rychlostí a s alespoň přibližně podobnou kvalitou a
přehledností," tvrdí Weiss.
3D obchodní centrum, jež bylo letos uvedeno do provozu, je jednou z mnoha částí
nově renovovaného centra obchodních operací newyorské burzy propojující,
monitorující a interpretující obchodní a systémovou aktivitu v celém portfoliu
obchodovaných cenných papírů.
Soubory devíti 25" plochých displejů neustále zobrazují 3D obrázky a grafy
upozorňující uživatele na jakékoliv neobvyklé obchody a systémové aktivity.
Technologicky vysoce vyspělý 3D vizualizační software umožňuje manažerům patra
rychle identifikovat, prověřovat a interpretovat specifické obchodní nebo
systémové případy.
Hlavní funkce
Pomocí 3DTF je např. ke každé specifické položce průběžně monitorováno a
vyhodnocováno více než 50 typů různých informací obsahujících mimo jiné též
průběh změny ceny, průběh procentuálního zastoupení akcií na trhu, krytí akcií
aktivy a mnoho dalších parametrů, přispívajících k rychlému a správnému
rozhodování obchodníků. Jestliže jakákoliv ze sledovaných informací vybočí z
předdefinovaných hranic, automatický poplach upozorní obchodníky nacházející se
v obchodním patře. Ti pak mají možnost rychle zareagovat (nakoupit či prodat)
nebo zjistit, co
se vlastně děje.
3D zobrazení a korelační software dovoluje uživatelům velmi rychle porovnat
pohyby a aktivity 3 500 až 3 800 emisí akcií s průměrným množstvím 804 milionů
kusů akcií, jež jsou na jedné z největších světových burz denně zobchodovány.
Zkušeným obchodníkům stačí rychlý pohled na některé z mnoha seskupení plochých
displejů, aby okamžitě zhodnotili situaci a mohli bleskově reagovat. Úsloví, že
čas jsou peníze, platí totiž na burze cenných papírů dvojnásob.
Ti s nápady
Při projektu nebyl podle Drora Segala, ředitele nových technologií v Securities
Industry Automation, hlavní problém v samotném sběru a třídění informací, ale
především ve vybudování co nejdokonalejšího 3D rozhraní. Společnost Securities
Industry Automation byla jedním z nejdůležitějších systémových integrátorů
projektu 3DTF, který též celý řídila.
Newyorská pobočka architektonické firmy Asymptote Architecture vyprojektovala
virtuální prostředí v doposud nevídaném pokusu vytvořit 3D model, který by byl,
jak jen to bude možné, co nejpodobnější modernímu obchodnímu centru.
Vývojáři z Asymptote si pro tento nelehký úkol zvolili Virtual Reality Modeling
Language a software pro počítačové konstruování (CAD). Hlavním smyslem
počítačového návrhu bylo dokonalé zvládnutí osvětlení, barev a textur veškerých
virtuálních nástrojů a pomůcek.
Při návrhu byl použit též vyspělý animační software a software pro simulaci
událostí. Nesmíme zapomenout ani na speciálně vyvinuté aplikace určené k
tréninku obsluhy systému.
Coby hardwarová a softwarová platforma zabezpečuje celý systém komplex čtyř
unixových superpočítačů Silicon Graphics s riscovými procesory, spolu s
vizualizačním softwarem Iris Performer pocházejícím od téže firmy.

9 1357 / ija

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.