Virtuozzo for Linux v souhře s ostatními

Pokud o serverové virtualizaci přemýšlíte ve smyslu řešení VMware, systém SWSoft Virtuozzo vaše uvažování obrát


Pokud o serverové virtualizaci přemýšlíte ve smyslu řešení VMware, systém
SWSoft Virtuozzo vaše uvažování obrátí naruby. Zatímco VMware virtualizuje a
emuluje hardwarovou vrstvu, Virtuozzo běží na nativním operačním systému v
hostitelském serveru a vytváří tzv. VPS (Virtual Private Servers) čili
virtuální privátní servery, a to prostřednictvím tvorby uzavřených prostředí
chroot jail na hostiteli (chroot je operace Unixu, která pro vybraný proces
mění kořenový adresář a umožňuje jej tak odstínit od zbytku počítače). Poté
pevně ovládá vrstvy sítě a kernelu, což mu umožňuje správně doručovat síťové
pakety a zajišťovat aplikaci diskových, paměťových a CPU kvót.
V následujícím testu jsme věnovali bližší pohled systému SWSoft Virtuozzo for
Linux ve verzi 3.0. Od svého prvního uvedení na trh v roce 2001 ušel Virtuozzo
for Linux velký kus cesty a tato verze toho může hodně nabídnout, v neposlední
řadě i základnu kernelu v2.6 raději pozdě než nikdy.
Přístup SWSoftu k virtualizaci serverů má oproti technologii VMWaru některé
jednoznačné výhody. Patří to mezi ně, že vyžaduje mnohem menší režii, takže z
jediného serveru lze provozovat více virtuálních serverů beze znatelné
degradace výkonu. Správa serverů je navíc jednodušší.
Na druhé straně je však u této verze Virtuozza nemožné provozovat na linuxovém
hostiteli virtuální Windows servery a naopak a každý VPS je na základním
hostitelském operačním systému závislý ve větší míře, než je tomu u systému
VMwaru.
Kromě toho musejí všechny VPS běžící na jedné hostitelské platformě využívat
hostitelský kernel, což je vysoce přizpůsobený Linux v2.6.8. Tato závislost na
hostitelském operačním systému činí Virtuozzo mnohem méně atraktivním pro
oblast zajištění kvality a vývojových prací. Na druhé straně je tak toto řešení
lákavější pro poskytovatele hostingu a rozsáhlé infrastruktury, neboť jediný
server je schopen provozovat více VPS a k dispozici jsou docela slušné nástroje
pro správu. Samotné funkce tvorby šablon pro operační systémy a aplikace jsou
zárukou toho, že Virtuozzo uspoří správcům hodně času.
Virtuozzo je schopen na jediném hostiteli provozovat různé distribuce Linuxu.
Takto je například možné provozovat CentOS, Red Hat a SuSE VPS na hostiteli
Fedora Core 4 (FC4). Umožňuje to rozsáhlé maskování na nízké úrovni. SWSoft
například upravil kernel hostitelského operačního systému, aby fungoval s
každou z podporovaných distribucí operačních systémů, a funkce instalace
šablony nové distribuce pod oddílem /vz skutečně nainstaluje kompletní
linuxovou distribuci.
Následné VPS buildy této distribuce jsou pak vytvořeny v oblastech typu chroot
jail, kdy je téměř každý soubor vytvořen jako symbolický odkaz (symlink) na
základní distribuční cestu. Takto zcela nový VPS spotřebuje pouze 100 MB
diskového prostoru, zatímco každý virtuální server pod VMwarem vyžaduje plnou
instalaci zpravidla o velikosti několika gigabajtů. Když je do VPS přidán nebo
v jeho rámci modifikován jakýkoliv soubor, změna je provedena lokálně, nikoliv
globálně, a jakékoliv pozměňované soubory jsou nejprve odpojeny od základní
distribuce. Aby se zabránilo manipulaci s hostitelským operačním systémem, jsou
určité nástroje, jako třeba lsmod který obvykle ukazuje všechny moduly v rámci
běžícího kernelu, symbolicky propojeny ke skutečnému spustitelnému souboru,
který jednoduše vrací kód úspěšného výstupu.
Šablony, jež Virtuozzo poskytuje, jsou co do rozsahu široké, avšak nikoliv
kompletní. Naštěstí SWSoft poskytnul administrátorům spoustu nástrojů, aby
mohli vytvářet vlastní šablony, což je obvykle velmi jednoduché, stačí
poskytnout ukazatele na standardní RPM (Red Hat Package Manager) pro
kteroukoliv danou distribuci nebo jednoduše adresář souborů. Poté, co je
šablona vytvořena, může být jediným příkazem aplikována na jeden nebo více VPS.
Ve správní konzoli jsou přítomné také kontrolní panely pro rychlou modifikaci
konfigurací Apache a Sendmailu pro každý VPS a monitorovací panely pro každý
VPS, doplněné tvorbou grafů o využití zdrojů ve stylu Windows Performance
Monitoru. Sestavování boxu
Pravděpodobný scénář produkčního využití Virtuozza víceméně počítá s
high-endovým hardwarem, takže jsme naše testy prováděli na serveru HP ProLiant
DL585 se čtyřmi dualcore CPU Opteron 852 taktovanými na 2,4 GHz, 16 GB RAM a
100 GB lokálního RAID 5 úložiště. (Testovali jsme 32bitovou verzi Virtuozza,
neboť 64bitová nebyla dostupná.)
Vytvořili jsme server s ořezanou 32bitovou instalací FC4, přičemž jsme diskové
oddíly přidělili tak, jak bylo popsáno v instalačním průvodci. V podstatě jde o
malý root oddíl, žádný bootovací oddíl a velkou /vz partition, která má
obsahovat data VPS.
Následně jsme aktualizovali operační systém na současnou verzi a nechali jsme
proběhnout instalační program Virtuozza. Tento update je relativně jednoduchou
záležitostí při něm se instalují zákaznické kernely pro podporu jak SMP
(Symmetric MultiProcessing), tak UP (UniProcessing), stejně jako podnikový
kernel, který se shoduje s kernely od Red Hatu s podporou větší paměti.
Instalační program připravil také oddíl /vz pro hostování serverů, nainstaloval
různé šablony operačních systémů a aplikací a připravil také požadovaný řídicí
VPS.
Poté jsme na naší pracovní stanici s Fedora Core 3 nainstalovali správní
konzoli a připojili ji k řídicímu VPS. Konzole je výborně použitelná a nabízí
intuitivní rozhraní pro správu desítek či stovek VPS. Podporována je také
správa clusterování hostitelů. Vytvoření nového VPS se ukázalo jako velmi
snadné. Téměř každá možnost týkající se VPS může být předkonfigurována v
šabloně a jeho vytvoření může být plně automatizováno.
Všechny příkazy GUI mají své kořeny v rozhraní příkazové řádky a k dispozici je
i XML API, takže interakce zákaznických front-endových aplikací s Virtuozzem je
velmi přímočará.
Dále jsme na DL585 vytvořili 100 VPS. Nejprve jsme vybrali VPS šablony pro FC4
a poté specifikovali, že chceme vytvořit dva VPS se základní distribucí FC4,
všemi vývojovými nástroji a PHP4 a byli jsme pro tyto servery schopni určit
CPU, diskové, síťové a paměťové kvóty, jejich síťové adresy a kořenová hesla.
Když jsme ukončili nastavení pomocí průvodce, zabralo přibližně dvě minuty na
každý VPS, než byly zprovozněny. Pak jsme stejným způsobem vytvořili 16 CentOS
4 VPS a následně 32 Red Hat AS 4 VPS. Všehovšudy jsme tedy snadno dosáhli cíle
vytvořit 100 VPS. Ke konci testování na našem DL585 ve skutečnosti běželo více
než 300 VPS.
Hrátky s čísly
Ve světě Virtuozza nechávají VPS běžet procesy nativně na hostiteli, což
znamená, že přestože najdete VPS procesy pouze v lokálních tabulkách procesů,
hostitelský operační systém je zobrazí všechny. Pokud by takto na každém VPS
běžel Apache, hostitelský operační systém ukáže veškeré tyto procesy. Pokud jde
o výkon, zjistili jsme, že Virtuozzo spotřeboval jen velmi malou režii. Při
testování obsluhy čistě statického webu, kdy jsme tentýž test prováděli proti
100 VPS současně, jsme dosáhli dokonce okolo 97 procent hodnoty propustnosti
hostitelských systémů.
Virtuozzo není killer aplikací pro VMware jde o zcela odlišný přístup k
virtualizaci a současně o velmi dobře navržené řešení. Dokonce i malé nástroje
pro shell-scripty poskytované s tímto produktem jsou napsány neobyčejně dobře,
což je zpravidla indikátorem celkově solidního kódu. O tomto systému by se dalo
říci mnohem více, než dovoluje prostor tohoto testu. Musí tedy stačit, když
budeme konstatovat, že jsme novou verzí od začátku až do konce ohromeni.
(wep) 6 0923


SWSoft Virtuozzo for Linux 3.0 (32-bit)nízká režie, snadná správa, nízká cena
závislost na hostitelském operačním systému
Výrobce: SWSoft, swsoft.com
Cena*: 1 000 dolarů na CPU a na správní stanici
Platformy: Red Hat, Fedora, Suse a Pentos
* Produkt v ČR nemá přímého distributora, proto je cena uvedena v dolarech.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.