Viry si zase zařádily

Jeden kantor nás ve škole učil, že existují lži, sprosté lži a statistiky. Pevně věříme, že máte k "řeči čís...


Jeden kantor nás ve škole učil, že existují lži, sprosté lži a statistiky.
Pevně věříme, že máte k "řeči čísel" poněkud jiný vztah než daný profesor, a
tak přinášíme něco statistických čísel týkajících se tématu "Počítačové viry v
roce 1999".
Podívejme se nejprve na tabulku, která zachycuje, odkud se počítačové viry
dostávaly v minulém roce do počítačů:
Upozorňujeme, že tyto statistiky jsou zpracované antivirovými firmami, a tudíž
zahrnují pouze incidenty jimi zaznamenané a řešené. Virové útoky, s nimiž se
vypořádali sami uživatelé či správci sítí, nikde hlášeny a zaznamenány nejsou.
Zajímavý (i když celkem logický) je nárůst virových incidentů zprostředkovaných
e-mailem. Zajímavý je proto, že v roce 1996 měly viry v elektronické poště
(nemusí se přitom jednat pouze o tzv. červy, ale také třeba o zaslání wordového
dokumentu napadeného makrovirem) podíl na infekcích pouze šestiprocentní. O rok
později však opanovaly téměř čtvrtinu "trhu" (přesněji 23 procent) a v roce
1998 způsobily 29 procent nákaz. A logický je tento útok proto, že láká
pisatele virů svou rychlostí, jednoduchostí a šíří záběru.
Dalším zajímavým statistickým číslem je počet "virových katastrof"
zaznamenaných v roce 1999. Katastrofa je taková událost, při níž je útokem viru
dotčeno více než 25 stanic či serverů. Podle statistických údajů měli co do
činění s katastrofou správci sítí ve 43 procentech firem a společností!
"Jakou šanci mám na setkání s virem?" je poměrně častá otázka, kterou si
uživatelé pokládají. Vězte tedy, že v prvních dvou měsících roku 1996 se s
virem setkalo 10 počítačů (potažmo uživatelů) z tisíce, o rok později jich bylo
za stejné období už 21. V roce 1998 pak toto číslo stouplo na 32 a loni
zaznamenalo skutečně "raketový" nástup, když dosáhlo čísla 80 incidentů!
Následující přehled obsahuje informace o důsledcích útoků počítačových virů v
roce 1999:
Do tohoto přehledu jsme "vypíchli" pouze ty nejdůležitější a nejčastější
důsledky. (Pro všetečné matematiky součet těchto důsledků nedává sto procent,
neb některé viry mohly způsobit několik druhů problémů.)
A nakonec ještě přehled tří největších virových útoků v roce 1999. Absolutně
nejvíce "zářezů do pažby" si zapsal virus CIH (novináři někdy s dostatečnou
dávkou romantiky označovaný jako "Černobyl"). Podle souhrnných statistik na
celém světě napadl 2,5 milionu počítačů. S poměrně značným odstupem se za něj
zařadila legendární Melissa, která "navštívila" plus minus 250 tisíc uživatelů
počítačů. A "bronzovou" medaili obsadil virus ZippedFiles, z něhož se
"radovalo" jen o sto tisíc počítačů méně.
0 1151 / pen

Zdroje nákazy
53 %e-mailová pošta
19 %disketa přinesená z domova
11 %stažení infikovaného souboru z Internetu
Ę4 %disketa z jiného zdroje
Ę2 %zakoupená demoverze programu
Ę2 %infekce způsobená servisním technikem
Ę9 %nezjištěná příčina

Důsledky útoků
62 %ztráta pracovního výkonu
50 %poškozené soubory
49 %potíže se čtením souborů
47 %kolize se systémem
44 %potíže s ukládáním souborů
23 %ztráta dat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.