VisiBroker 3.2 výkonnější

Firma Borland uvádí na trh produkt VisiBroker 3.2 standardu CORBA vyhovující ORB pro vývoj, zavádění a správu distrib...


Firma Borland uvádí na trh produkt VisiBroker 3.2 standardu CORBA vyhovující
ORB pro vývoj, zavádění a správu distribuovaných aplikací v jazycích Java a
C++. Tímto produktem Borland nadále rozšiřuje podnikové výpočetní kapacity
vycházející z produktu VisiBroker 3.0, který byl představen vloni firmou
Visigenic Software.
Technologie ORB VisiBrokeru je určena k zajištění vývoje a zavádění aplikací
založených na škálovatelných, flexibilních a snadno spravovatelných
distribuovaných objektech. VisiBroker umožňuje organizacím využít stávající
podnikové aplikace a současně vyvíjet a zavádět distribuované aplikace nové.
Produkty VisiBroker pro Javu a VisiBroker pro C++ implementují standardy CORBA
2.0 a IIOP (vyvinuté skupinou OMG). V počítačových prostředích distribuovaných
objektů jsou schopny spolupracovat s ORB produkty vyhovujícím standardu CORBA
2.0.
Hlavní přednosti nové verze VisiBrokeru 3.2 spočívají ve zvýšení výkonu a
funkčnosti ORB a v přizpůsobení se uživatelským požadavkům. Vytváří se tak nový
standard vývojářské produktivity v oblasti vývoje podnikových distribuovaných
objektových aplikací.
VisiBroker podporuje filozofii firmy Borland, která spočívá v dodávkách
výkonného vývojového prostředí charakterizovaného velkou funkčností. Vývojová
snaha se proto soustředila, kromě zvýšení podnikových výpočetních schopností
VisiBrokeru, na výkon, škálovatelnost, funkčnost a přizpůsobení uživatelským
požadavkům.(jam)
8 0667 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.