Visio 2000 kreslení pro každého

Visio 2000 je další produkt od firmy Microsoft, který rozšiřuje skupinu kancelářských aplikací Office. S touto aplika...


Visio 2000 je další produkt od firmy Microsoft, který rozšiřuje skupinu
kancelářských aplikací Office. S touto aplikací jsme se doposud setkávali jako
s produktem samostatné firmy Visio Corporation, ta avšak byla před časem
odkoupena Microsoftem.
Grafické programy se jak známo dají rozdělit do dvou hlavních skupin na
bitmapové a na vektorové. Mezi vektorovými grafickými programy se potom
vymezuje skupina specifických programů, které jsou označovány jako programy pro
kreslení "drag-and--drop", případně jako programy pro obchodní grafiku.
Možnosti kreslení
Kreslení spočívá především v přenášení standardních předpřipravených obrazců na
plochu výkresu. Z jednoduchých (obecných) obrazců lze jmenovat například
obdélník, kruh, elipsu apod. Tyto obrazce lze doplňovat textovými popisky.
Propracovaná je také funkce propojování obrazců pomocí čar a šipek. Každý
obrazec má několik vhodně umístěných kotev s "magnetickým efektem", na které je
možné spojnice napojovat. Na rozdíl od většiny programů ale nedochází k
rozpojení těchto spojnic v případě, že obrazci začnete posunovat nebo když
začnete měnit jejich velikost. Toto je jednou z významných vlastností produktů
této kategorie, které takto vycházejí vstříc méně šikovným uživatelům.
Vložené obrazce je možné dále upravovat. Je možné měnit jejich velikost, otáčet
jimi, nastavovat jejich stínování, barvu, výplň a podobně. Podobně jako jiné
vektorové nástroje, umožňuje Visio spojit několik obrazců v kresbě do skupiny,
se kterou bude manipulováno jako s celkem. Je též možné určovat, jak se budou
jednotlivé objekty chovat při vzájemném překrývání. Pro stránkové kresby se
jako zajímavá jeví možnost vkládání pozadí jak jinak než způsobem drag-and-drop.
Pro kreslení má Visio podobné pomůcky jako profesionální grafické programy.
Jsou to například pomocná mřížka, pomocné linky (pro udržení linií v kresbě),
pravítka, lupa apod. Prostředí programu a logika ovládání jsou v podstatě
stejné, jako u jiných aplikací řady Office.
Visio je v zásadě možné používat dvojím způsobem. Jednak pro tvorbu
standardních výkresů, kdy kresba probíhá na ploše vymezené vybranou velikostí
papíru. Druhý způsob je využití Visia jako OLE serveru. Takto je možné kreseb
Visia použít jako součásti jiných dokumentů například prezentací anebo
textových dokumentů. V tuto chvíli je velikost dostupné plochy řízena možnostmi
hostitelské aplikace.
Dodávané obrazce
Ačkoliv základní obrazce pro tvorbu kreseb si můžete vytvářet také sami,
uživatelé Visia budou nejspíše chtít spoléhat na obrazce již vytvořené. Proto
Microsoft dodává čtyři cenově odstupňovaná balení tohoto produktu, která se od
sebe liší především množstvím dodávaných obrazců.
Balení Standard nabízí základní obrazce pro vývojové diagramy (flow-charty),
organizační schémata, DFD diagramy, geografické mapy a plánky, plánky kanceláří
a podobně. Balení Professional přidává možnost kreslení schémat sítí, schémat
databází, softwarových schémat, adresářových služeb a další. Další balení
Enterprise přidává obrazce pro detailní návrh počítačových sítí, sítí
Frame-Relay, detailní návrh databází a adresářových služeb. Užitečné je, že
toto balení obsahuje také obrazce pro návrh aplikací pomocí jazyka UML.
Poslední balení Technical obsahuje množství obrazců pro návrh plošných spojů,
elektrických obvodů, strojních zařízení, potrubí, hydrauliky a staveb.
Další funkce
Jako zajímavost bychom rádi uvedli, že Visio používá také skriptovací jazyk
Visual Basic for Applications. Díky tomu je možné tvorbu digramů dále
automatizovat. Kresby lze exportovat do mnoha typů grafických formátů. Jak je v
dnešní době zvykem, nechybí ani funkce pro export kreseb HTML stránek.
Závěr
Visio je ideální grafický program pro ty, kteří chtějí rychle vytvářet
jednodušší kresby a odrazuje je složitost profesionálních grafických programů
anebo jsou jejich grafické schopnosti jen omezené. Pokud se často zabýváte
tvorbou jednoduché standardní grafiky, Visio je tím pravým produktem pro vás.
0 1606 / orn
SHRNUTÍVisio Standard 2000
Program pro jednoduchou tvorbu obchodní grafiky
lPlus: jednoduchost, integrace s Office, množství dodávaných obrazců
lMinus: některé drobnosti na uživatelském rozhraní
lMicrosoft, Praha
Tel.: 02/61 19 71 11
www.microsoft.cz
lCena (vč. DPH): 8 415 Kč
lPlatforma: Windows 95/98/NT 4.0/2000

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.