Visio 5.0 uživatelská příručka

Potřebujete ke své práci zpracovávat grafy, vývojové diagramy a schémata? Pak možná znáte i některý z produktů sp...


Potřebujete ke své práci zpracovávat grafy, vývojové diagramy a schémata? Pak
možná znáte i některý z produktů společnosti Visio. Recenzovaná publikace se
týká této problematiky, neboť je zaměřena na produkty Visio Standard, Visio
Technical a Visio Professional ve verzi 5.0.
Jak již název napovídá, jedná se o uživatelskou příručku a to v pravém smyslu
tohoto slova. Naleznete zde dobře zpracovaný popis jednotlivých funkcí Visia,
včetně jejich chování. Členění odpovídá duchu uživatelských příruček a při
studiu budete postupovat podle jednotlivých typů úloh, resp. technologických
celků (práce s textem, tisk, práce s obrazci).
Samotné popisy funkcí pak obsahují jejich stručný popis s vysvětlením jejich
chování a následuje konkrétní popis postupu provedení operace v programu.
Zajímavostí jsou tzv. křížové odkazy. Naleznete je za každou funkcí a obsahují
odkazy na příbuzné funkce nebo nastavení. Tyto odkazy jsou v podobě čísel
stránek anebo v podobě odkazu do helpu Visia. Samotnou orientaci a vyhledávání
ještě urychluje poměrně rozsáhlý rejstřík.
Abyste mohli začít pracovat v prostředí Visia, poslouží vám kapitoly označené
jako "Úvod do prostředí Visia", přinášející základní informace o vytváření
výkresu. Zde se kniha věnuje např. orientaci stránky, měřítku, otáčení a úpravě
velikosti stránky anebo tvorbě vícestránkových výkresů.
Na úvodní část navazuje popis práce s obrazci, čarami, textem, popis možností
jejich formátování, vkládání dat či objektů vytvořených v jiných aplikacích
apod. Z hlediska tvorby a diagramů je důležitý popis tvorby a úprav výkresů se
spojnicemi, využití funkce připojování u spojnic obrazů, přidávání spojnic do
výkresů, křížení spojnic a práce s automatickými spojnicemi. Dočtete se i o
přidávání a upravování textu ve skupinách nebo vytváření číslovaných seznamů. U
využití objektů vytvořených v jiných aplikacích se kniha věnuje především
propojování objektů do výkresu, aktualizaci a správě propojovaných formátů i
úpravě objektů z jiných programů.
Důležité je ukládání dat do obrazců a generování datových zpráv. Tomuto a
ukládání dat do "zákaznických" polí je věnována příslušná část. Zde mohou
jednotlivé grafické bloky diagramu technologického procesu například uchovávat
informace o cenových nebo materiálových nákladech anebo trvání příslušného
technologického kroku.
Další kapitola se týká prezentace a tisku výkresů. Jedná se především o úpravu
a zobrazení výkresů z prostředí Internet Exploreru, výměna dat mezi Visiem a
Microsoft PowerPointem a začlenění výkresů do pořadače Microsoft Binderu.
Samostatná kapitola je věnována použití Lotus Notes v programu Visio.
Zkušenější uživatelé zde objeví rady jak snadno postupovat při rychlé úpravě
hotových výkresů, jak využít předlohy dokumentů, styly a vrstvy při zajištění
jednotného vzhledu výkresů, organizování obrazců do skupin apod. Dozvíte se
také, jak vytvořit nové obrazce pro schémata a jak zadávat vlastní chování
objektů, včetně hypertextových odkazů do výkresu. V dodatku je poměrně příhodně
uvedena tabulka srovnání zmíněných produktů Visio (Standard, Professional a
Technical) kde je porovnán výčet poskytovaných funkcí, knihoven a vlastností.
Celkové hodnocení: Pomocí této příručky budete schopni nejen vstřebat základní
informace o Visiu, ale provádět i relativně náročné operace při tvorbě
vývojových diagramů a schémat.
(Visio 5.0 uživatelská příručka, vydal BEN technická literatura, Praha, 1999,
270 stran, 399 Kč)

9 1569 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.