Visual Basic 6.0

Visual Basic se stal jedním z nejpopulárnějších vývojových prostředků pro platformu 32bitových Windows. Nedávno byl...


Visual Basic se stal jedním z nejpopulárnějších vývojových prostředků pro
platformu 32bitových Windows. Nedávno byla uvedena nová verze 6.0 tohoto
nástroje. Podívali jsme se, co tato nová verze vývojářům přináší.
Visual Basic se dodává ve třech baleních Learning Edition, Professional a
Enterprise. Mimo to se Visual Basic dodává jako součást bundlovaného produktu
"Visual Studio". Learning Edition je nejlevnější verzí, která obsahuje pouze
základní nástroje, ale je doplněna větší dávkou tištěné dokumentace. Balení
Professional je již určeno pro každodenní využití, ale na rozdíl od balení
Enterprise neobsahuje všechny nástroje "Database Tools" pro manipulaci s daty
na velkých SQL Serverech a nástroje pro týmovou spolupráci na vývoji.
Visual Basic je klasický RAD nástroj, který umožňuje rychlý vizuální návrh
formulářů, nastavení vlastností jednotlivých komponent na dopsání kódu, který
je navázán na události komponent ve formuláři. Jelikož jsou tyto obecné
skutečnosti notoricky známé, nebudeme se jimi dále zabývat.
Co je nového
Již v minulé verzi Visual Basicu byla k dispozici technologie IntelliSense,
která pomáhala při vlastním psaní kódu programu. Vývojové prostředí Visual
Basicu při psaní kódu nabízí formou bublinové nápovědy různé možnosti, jak
právě psaný příkaz dokončit. Takto jsou nabídnuty atributy a metody objektu po
vypsání jména nějakého objektu (včetně "tečky"). K dispozici je též seznam
globálně dostupných identifikátorů, který se zobrazí po stlačení Ctrl-Mezerník.
Při psaní volání nějaké funkce zobrazuje Visual Basic seznam jejích parametrů.
Visual Basic také nabízí doplnění enumerických konstant tam, kde jsou ve volání
funkce vyžadovány.
Jednou z důležitých novinek minulé verze je možnost překladu. Visual Basic
nabízí stejně jako jiné prostředky překlad programů do nativního kódu, který by
měl pracovat rychleji než klasický interpretovaný kód. Tím však neodpadá
nutnost použití knihoven runtime.
Visual Basic umožňuje také snadnou tvorbu COM komponent. Ať už běžných
komponent pro lokální využití, tak i komponent pro "střední vrstvu" určených
pro běh na Transaction Serveru, tak i vizuálních ActiveX prvků.
Visual Basic nyní umožňuje také tvorbu internetových aplikací. K tomuto účelu
se používá objekt WebClass, který je umístěn na Microsoft Internet Information
Serveru a který předává požadavky, přicházející z Internetu, objektům ve Visual
Basicu. Při psaní výkonného kódu máte k dispozici stejné objekty, jako při
tvorbě ASP stránek tedy např. Session, Application, Server, Request apod.
Pomocí tohoto objektu můžete snadno převést aplikace ve Visual Basicu do
prostředí Internetu. Další výhodou použití Visual Basicu (namísto ASP) je, že
nemusíte zákazníkovi, který bude aplikaci provozovat, dodávat zdrojový kód.
Mimo to máte k dispozici celý arzenál Visual Basicu (namísto VBScriptu) a běh
stránek náročnějších by mohl být rychlejší.
Visual Basic 6.0 přináší také možnost tvorby Dynamic HTML aplikací. Jak je
známo, jednoduché aplikace lze vytvořit jako
HTML stránky, které obsahují výkonný kód (např. v jazyce VB-Script). Tento kód
je typicky psaný přímo do stejného souboru jako je HTML stránka, avšak není to
jediná možnost. Výkonný kód je možné vytvořit přímo ve Visual Basicu a jeho
zkompilovanou podobu (ve formě COM komponenty) můžete přiložit k HTML souboru.
Toto řešení má několik výhod při tvorbě kódu nejste vázáni možnostmi VBScriptu,
ale můžete využít možností plného Visual Basicu. Dále nemusíte dávat se
stránkou k dispozici také zdrojový kód. Další výhodou také je, že kód ve Visual
Basicu je kompilovaný a poběží o něco rychleji. Nevýhodou je, že uživatelé
nemají příliš rádi stránky s kompilovaným kódem (pro možné bezpečnostní
ohrožení), proto tyto stránky budou mít spíše využití na intranetu.
Dodáván je také nový "Package and Deployment Wizard". Ten umožňuje generování
instalačních médií. Instalaci je možné vytvořit na disketách CD disku, v
síťovém adresáři anebo v .CAB souboru (pro použití na Internetu).
Visual Basic nechodí sám
Pro přístup k datům je dnes vhodné využít knihovnu ADO ActiveX Data Objects.
Tato knihovna je pokračovatelem doposud používaných knihoven DAO a RDO. Ty jsou
sice stále dodávány, ale spíše z důvodů kompatibility a už se dále nevyvíjejí.
Knihovna ADO nabízí několik (překvapivě málo) objektů pro přístup k datům jsou
to např. objekty Connection, RecordSet a Field. Podle typu připojení mohou být
dále k dispozici objekty Error, Command a Parametr. Pod knihovnou ADO pracují
knihovny OLE-DB, což je nový standard pro přístup k databázím, který by měl být
univerzálnější než ODBC. Ovladače OLE-DB budou více "šité na míru" konkrétním
datovým zdrojům a budou lépe podporovat různé proprietární vlastnosti takových
zdrojů. OLE-DB bude také lépe pracovat s nestrukturovanými daty.
K Visual Basicu se také dodávají nástroje "Database Tools". Ty umožňují
prohlížení a editaci dat přímo v prostředí Visual Basicu a vytváření SQL
dotazů. V balení Enterprise tyto nástroje navíc umožňují psát a ladit uložené
procedury a restrukturalizovat databázi na serverech Oracle a na Microsoft SQL
serveru. K balení Enterprise se také dodává vývojová verze SQL serveru, která
je určena pro testování SQL aplikací. Zatím je dodávána verze 6.5 s tím, že
zaregistrovaným uživatelům bude nová verze 7.0 doručena. V novějších krabicích
bude možná rovnou verze 7.0. Verze Enterprise též umožňují zobrazit klasické
ERD schéma databáze.
K Visual Basicu se také (samostatně) dodává kit pro tvorbu a testování aplikací
pro Windows CE (verze Windows pro kapesní počítače). Vývoj takových aplikací
probíhá na běžných počítačích s 32bitovými Windows, kde je také možné aplikace
omezeně testovat. Teprve finální verze aplikací je nutné přenést na počítač s
Windows CE. K dispozici bude také verze Visual Basicu pro procesory DEC Alpha.
9 0726 / orn
SHRNUTÍ
Visual Basic 6.0
Programovací nástroj
lPro: vizuální programování,
využití COM objektů
lProti: nemožnost generování
"soběstačných" programů
lVýrobce: Microsoft, Praha
Tel: 02/611 97 111
Fax: 02/611 97 100
info@microsoft.cz
www.microsoft.cz
lCena (vč. DPH): 3 644 Kč
lPlatforma:
Windows 95, 98, NT 4.0

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.