Visual Basic .NET řešené úlohy

Učebnice programování Visual Basic .NET řešené úlohy navazuje na autorovu knihu Visual Basic .NET programovací jazyk...


Učebnice programování Visual Basic .NET řešené úlohy navazuje na autorovu
knihu Visual Basic .NET programovací jazyk. Jan Pokorný připravil sbírku
praktických úloh, instruktivních aplikací naprogramovaných v nové verzi
jazyka Visual Basic Visual Basic .NET.
Výklad syntaxe jazyka a celkový přehled aplikačních knihoven je nutný základ
studia nového programovacího jazyka, ale "živé" ukázky jsou pro studenty
mnohem atraktivnější. Snad proto jsou sbírky řešených programátorských úloh
mezi programátory velmi populární, slouží jako inspirace a podklad pro
vlastní experimenty čtenářů.
Autor této publikace se zaměřil na aplikační oblast, která je pro ukázky
zvolena velmi vhodně knihovna WinForms, sloužící k programování klientských
aplikací pro Windows. Práce s okénky a ovládacími prvky je totiž základem
vývoje desktopových aplikací i přesto, že jazyk Visual Basic .NET nabízí
bohatší funkčnost.
Úvod knihy čtenáře stručně seznámí s vývojovým prostředím Visual Studio .NET.
Následuje představení základního formuláře, který je nositelem všech
ovládacích prvků aplikace, a pokračujeme prvními experimenty s událostmi.
Po seznámení s novými ovládacími prvky (controls) přichází práce s grafikou,
vydatný zdroj ukázkových programů a experimentů s grafickými objekty, barvami,
texturami a obrázky. Shrnutím znalostí z této a předchozích kapitol je
projekt prohlížeče obrázků.
Další kapitoly se věnují tvorbě menu, práci s třídami, které bude čtenář
potřebovat při tvorbě vlastního ovládacího prvku v kapitole následující.
Od tematiky knihoven uživatelského rozhraní odbočují závěrečné kapitoly,
předposlední kapitola čtenáře seznamuje s použitím nových strukturovaných
výjimek, které nahrazují příkaz On Error Goto, a kapitola závěrečná je
věnována databázovému rozhraní ADO .NET.
(Jan Pokorný: Visual Basic .NET řešené úlohy, Kopp, České Budějovice, 2001,
205stran, cena 149 Kč, disketa s příklady 69 Kč)
1 1987 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.