Visual C++ 6.0 Standard

Visual C++ je vývojový nástroj s velmi dlouhou historií. Jde o klasický překladač jazyka C++ od firmy Microsoft, troc...


Visual C++ je vývojový nástroj s velmi dlouhou historií. Jde o klasický
překladač jazyka C++ od firmy Microsoft, trochu obohacený o vizuální prvky.
Nedávno byl uveden ve verzi 6.0 a je dodáván jednak samostatně a jednak jako
součást kompletu Visual Studio.
Stejně jako jiné nástroje od Microsoftu, přineslo i Visual C++ mnoho novinek.
Předem je ale nutné říci, že jde spíše o novinky "menšího kalibru".
Úvodem bych rád zdůraznil, že slovo "Visual" není v názvu tohoto produktu
zcela na místě. Visual C++ sice obsahuje mnoho vizuálních nástrojů, ale není
natolik vizuální jako např. Visual Basic. Microsoft tento nástroj pozicuje
trochu jinak, než jako Visual Basic. Visual Basic je navržen jako jednoduchý
nástroj, který umožňuje co nejjednodušší tvorbu aplikací zejména jejich
uživatelského rozhraní. Visual C++ je naopak určen pro generování maximálně
efektivního kódu. Visual C++ je tedy primárně určeno pro tvorbu komponent,
které mohou být využívány vrstvou uživatelského rozhraní nebo vrstvou
obchodní logiky. Visual C++ je jako jeden z mála současných nástrojů vhodný
pro tvorbu ovladačů různých hardwarových zařízení. V principu však je možné
vyvíjet cokoliv v čemkoliv...
Visual C++ je dodáván ve třech baleních Standard, Professio-nal a Enterprise.
Balení standard je určeno pro "nenáročné uživatele" neobsahuje optimalizaci
kódu, knihovnu MFC je možné linkovat jen staticky, neobsahuje Profiler a
InstallShield apod. Balení Professional je určeno pro každodenní práci běžných
vývojářů. Balení Enterprise obsahuje navíc nástroje pro tvorbu rozsáhlých
(celopodnikových) aplikací editor a debugger SQL skriptů, Visual SourceSafe a
Visual Database Tools.
Jednou z nejvíce viditelných novinek je podpora technologie IntelliSense,
která je známá např. z Visual Basicu. Při psaní příkazů vám bude integrované
prostředí nabízet, jak je možné psaný příkaz dokončit. Pokud napíšete např.
identifikátor instance nějakého objektu, integrovaný editor nabídne seznam
volně přístupných metod a atributů. Další novinkou je, že prohlížeč tříd
(Class View) se aktualizuje průběžně při psaní kódu. Pokud do třídy ručně
doplníte např. nový atribut, ten se ihned objeví v seznamu atributů.
Vlastní překladač doznal změn spíše kosmetických. Microsoft udává, že
překladač je opět o něco rychlejší a generuje o něco efektivnější kód. Jelikož
standardní knihovny jsou ale naopak "macatější", lze těžko říci, jaký efekt ve
výsledku převáží.
Debugger dostává poměrně užitečnou novou vlastnost "Edit and Continue". Pokud
během ladění nějaké aplikace provedete drobné změny ve zdrojovém kódu, máte
možnost tyto změny promítnout přímo do běžící aplikace bez nutnosti zastavovat
ladění a aplikaci ladit od počátku. Je pochopitelné, že takto je možné
pokračovat pouze se změnami, které nemění zásadním způsobem strukturu kódu při
rozsáhlých změnách se opětovnému ladění od počátku nevyhneme. Za zmínku také
stojí, že nová verze provádí více kontrol za běhu programu.
Vylepšena byla podpora databází. Visual C++ podporuje přístup k datům jak
prostřednictvím rozhraní OLE-DB, tak i prostřednictvím nadstavby ADO (ActiveX
Data Objects). Knihovny OLE-DB umožňují přístup k datům na "nízké úrovni". V
tomto smyslu nahrazuje OLE-DB zastarávající standard ODBC. OLE-DB totiž umožní
lepší využití speciálních vlastností jednotlivých datových zdrojů a lepší
využití zdrojů, které pracují s nestrukturovanými daty. Vlastní přístup k
datovému zdroji je realizován pomocí OLE--DB "ovladačů". Také je možné použít
OLE-DB ovladač pro ODBC, který umožní využití klasického ODBC. Ve Visual C++
naleznete také nástroje pro tvorbu vlastních OLE-DB ovladačů.
Knihovna ADO řeší přístup k datům na vyšší úrovni. Na tyto objekty je už přímo
možné "navázat" různé prvky uživatelského rozhraní. ADO nabízí zejména objekty
Connection, RecordSet a Field. Dále jsou (podle typu připojení) k dispozici
objekty Error, Command a Parametr.
K Visual C++ se dodává také zjednodušená verze programu InstallShield. Tento
program umožňuje poměrně kvalitní tvorbu instalačních programů. Bohužel, ve
verzi dodávané s Visual C++ jen anglických. Tyto programy umožňují regulérní
(ve smyslu kontroly verzí) zkopírování souborů na disk, úpravu registrační
databáze, přidání ikon do menu Start a případně další věci. Takto instalované
aplikace bude také možné standardní cestou odinstalovat.
Pokud používáte starší verzi Visual C++, přechod na verzi 6 vám může usnadnit
práci a rozšířit vaše možnosti. A pokud hledáte nějaký vývojový nástroj, který
je vhodný pro tvorbu nízkoúrovňových programů, je Visual C++ v podstatě
jedinou volbou.
9 0808 / orn
SHRNUTÍ
Visual C++ 6.0 Standard
Programovací nástroj
lPlus: tvorba malých aplikací, generování poměrně kvalitního kódu
lMinus: vizuální programování
lMicrosoft, Praha,
Tel.: 02/611 97 111,
Fax: 02/611 97 100;
info@microsoft.cz;
www.microsoft.cz
lCena (vč. DPH): 3 644 Kč
lPlatforma: Windows 95, 98, NT 4.0

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.