Vítaná práce specialistů, aniž by byli v práci

Když se anglicky řekne freelance, tak to znamená nezávislý (například novinář nebo politik), či se jedná o nějakou...


Když se anglicky řekne freelance, tak to znamená nezávislý (například novinář
nebo politik), či se jedná o nějakou pracovní aktivitu založenou na dohodě mezi
příležitostným pracovníkem a zaměstnavatelem. My, v Čechách, tomuto způsobu
zaměstnání také někdy říkáme "na volné noze".

V rostoucí ekonomice služeb se stále častěji objevuje podobně znějící
(anglicky) výraz, a sice electronic freelancing. Jde o užití internetového
servisu v některých hospodářských odvětvích právě prostřednictvím činnosti
lidí, kteří pracují pro tu či onu firmu, a to tak, že nejsou fyzicky přítomni
pod její střechou s povinností dělat "od nevidím do nevidím", nýbrž se mohou
nacházet na kterémkoliv místě na světě a dodávat své internetové zboží
kdykoliv, a to na základě ad hoc systému. Tedy specificky a jen k tomu účelu.
Těmto nezávislým pracovníkům v oboru poskytování služeb cestou instrumentů
vyspělé informační technologie se rovněž říká e-lancers.
Freelancing se prosazuje Statistiky uvádějí, že takových elektronických
nezávislých pracovníků se na webovských stránkách již objevuje několik set
tisíc ze 140 zemí. Jako typický příklad může posloužit společnost Prism z
Indie, která se zabývá tvorbou softwaru a právě prostřednictvím e-lance metody
zkompletovala 133 projektů v hodnotě 114 000 dolarů. Zajímavá je jistě i
aktivita společnosti Armidia, což je malá konzultační kancelář, jejíž šéf,
Patrick Morrow nerad cestuje a chce být stále poblíž svého zamilovaného golfu
ve svém domovském Llanfairfechanu na waleském venkově, takže poskytuje své
poradenské služby právě elektronickou cestou jako "firma na volné noze." Další
cenné zkušenosti v tomto ohledu získala americká firma s příznačným
pojmenováním eLance. Jde o subjekt, který založili dva veteráni wallstreetské
burzy Beerud Sheth a Srini Anumolu. Tito zdatní obchodníci indického původu
začali v roce 1999 pracovat na webovských stránkách, které dali k dispozici jak
kupujícím, tak prodávajícím k poptávkám a nabídkám různých služeb a projektů.
Autoři tohoto projektu vše vymysleli tak, aby se na jejich stránkách objevovalo
doslova všechno, co se dá obchodně využít, tedy celé spektrum služeb od
nabízení pletených materiálů až po vývoj softwaru na klíč. Přitom se kupci ani
prodejci osobně nikdy nespatří, vše prostě probíhá po Internetu včetně detailů
vlastní dodávky a platby. Jak uvádí Eric Roach, jenž býval viceprezidentem
známé finanční instituce Morgan Stanley Dean Witter a přijal nabídku stát se
výkoným ředitelem eLance, tato firma dokázala od svého startu (od začátku roku
2000) za jediný rok zprostředkvat shora uvedeným elektronickým způsobem několik
tisíc transakcí a vytvořit zisk ve výši 50 milionů dolarů. Výhodou aktivit této
firmy je bezesporu svoboda pohybu a dynamika manévru, což umožňuje kupujícím a
prodávajícím služby vzájemně jednat po celém světě bez zřetele na hranice.
Mimochodem, celých 40 procent projektů, které procházejí sítí firmy eLance,
překračují národní hranice. A této skutečnosti rovněž odpovídá její personální
struktura. Firma eLance má totiž například softwarové vývojáře v Indii,
webovské designéry v Rumunsku a výtvarníky na Novém Zélandu.

Jak to funguje?
Vlastní procedura elektronického freelancingu probíhá zhruba takto: Aby
kupující získal přehled o nabídkách na určitou službu nebo zboží, sdělí po webu
své požadavky včetně detailů, jež se týkají vlastního obchodního případu a
časového rámce, kdy musejí být nabídky předloženy a projekt zkompletován.
Zainteresovaní prodejci služeb pak předloží své nabídky společně s on-line
portfoliem, které popisuje jejich předcházející aktivity, a honorář, jaký si
chtějí za dohodnutý servis nebo zboží účtovat. Kupující si pak vybírá mezi
nabídkami, a pokud souhlasí s kvalitou "dodávky", dodací lhůtou a platebními
podmínkami, vše oznamuje dodavateli prostřednictvím firmy eLance elektronickou
cestou. Platbu rovněž provádí účetním systémem on-line. Z informací
poskytnutých sdělovacím prostředkům (Financial Times) vyplývá, že si firma
eLance z každé transakce ponechává honorář ve výši 10 procent. Kupující
uhrazují své služby nebo zboží tak, že ukládají depozit na konto firmy eLance
(obvykle kreditní kartou), která pak z něho vyrovnává poplatky poskytovatelům v
jakékoliv požadované měně, a to prostřednictvím peněžního domu Bank of America.
Tento systém umožňuje poskytovatelům elektronických služeb přístup k informacím
o smlouvě, o které by se jinak nic nedověděli. Také je zbavuje obav z jakékoliv
diskriminace. Jak uvádí Eric Roach: "V některých pracovních prostředích se
často vyskytuje předpojatost, zaujatost nebo jednostrannost. V případě eLance
takové záležitosti jako rasa, náboženství, sex a zeměpisná příslušnost vůbec
nehrají žádnou roli a to při poskytování služeb znamená významnou kvalitu."
Firmy poskytující elektronický freelancing mohou být také hodně užitečné při
vyhledávání talentů jako potenciálních zaměstnanců řady podniků různorodého
zaměření. I na tento obor personální práce jsou freelancing firmy odborně
zaměřeny a získávají i zde nesporné úspěchy. Frank Johnson, ředitel britské
poradenské personalistické firmy PS&RH, říká: "Díky tomu, že jsme si najali
spolehlivého e-lancera, se nám v naší náborové práci nyní daří mnohem
kvalitněji, rychleji a levněji získávat právě cestou on-line vysoce
kvalifikované odborníky, jak si to žádají nároky technologického pokroku." Také
mohou nastat případy, kdy se ozve nespokojený zákazník se stížností na službu,
kterou nepovažuje za dostatečně kvalitně zpracovanou. Profil freelancing firem
na webovské stránce je samozřejmě jejich všeobecně viditelnou vizitkou. I zde
platí zásady obchodního jednání, a to ještě v mnohem ostřejší formě než je
běžné. Pokud by se někomu jejich práce nelíbila a dal by to na webovských
stránkách na vědomí, pak ani další klienti už přirozeně nebudou mít žádný zájem
si takovou firmu najmout. Ostuda ze selhání je v takovém případě o to větší, že
nezůstává "ututlána" jen mezi dvěma subjekty, nýbrž se rychle šíří nikoliv "od
ucha k uchu", ale doslova elektronicky. V této souvislosti nutno podotknout, že
v ekonomice elektronického freelancingu se její subjekty ve velké většině řídí
zásadou poskytovat předem garance na vrácení peněz, jestliže zákazník není
spokojen, byť by šlo jen o nějakou dílčí subdodávku nějaké jiné
(subdodavatelské) firmy, nemluvě o celkově nevyhovujícím zkompletování
projektu. Mnohé firmy elektronického freelancingu si kladou za svoji povinnost
předem sdělovat svým potenciálním klientům a nakonec i partnerům způsob, jak v
případě stížnosti aplikovat mechanismus zpětné vazby, kterým se veřejně dává
najevo kritika dodané služby nebo zboží. Firmy si tak samy na sebe pletou bič,
ale na druhé straně si o to více získávají důvěru klientely a budují vážnost
svého firemního jména do budoucnosti.
1 1205 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.