Víte, co je Invex?

Z průzkumu, který pro Computerworld provedla agentura AISA, vyplývá, že téměř polovina běžné populace má jakési p...


Z průzkumu, který pro Computerworld provedla agentura AISA, vyplývá, že téměř
polovina běžné populace má jakési povědomí o existenci Invexu.
Kritéria, aby odpověď byla zařazena do položky "vím", byla však poměrně volná
("počítačový veletrh", "nějaký veletrh", "veletrh v Brně"...), někteří
respondenti tedy nemuseli ani mít povědomí o tom, že konkrétní náplní výstavy
je oblast IT.
Rozdělení odpovědí podle demografických údajů respondentů odpovídá
předpokladům: povědomí o existenci a náplni veletrhu Invex mají spíše muži,
lidé mladšího věku a s vyššími příjmy i vzděláním.
Spolu s agenturou AISA jsme v telefonických dotazech směrovaných na běžnou
populaci také zjištovali, zda respondenti již někdy navštívili nějakou akci
spadající do oboru IT. Kladně odpovědělo 19 % populace a z toho více než
polovina byla právě na Invexu. Demografické rozdělení respondentů odpovídalo
předešlému případu.
Na to, zda se čtenáři Invexu zúčastní, jsme se zeptali i v anketě na našich
webových stránkách. Odpovědi vidíte v grafu, bez ohledu na motivace účasti a
neúčasti jsou čtenáři www.cw.cz a www.linuxworld. cz rozděleni na dvě přibližně
stejně početné skupiny (mírně převládá neúčast, ti, kdo se zúčastní, tak učiní
spíše z vlastního zájmu než z pracovní povinnosti i když je jasné, že obě
kategorie se do určité míry překrývají). Zajímavé je, že v naší velké
prázdninové čtenářské anketě naopak výrazně převládala vůle se Invexu zúčastnit.
0 2768 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.