Víte, proč provádíte firemní reorganizaci?

Tuto zimu jsem na svých cestách zaznamenal mnohé veliké korporace, jež chystají dalekosáhlé organizační změny. IT d...


Tuto zimu jsem na svých cestách zaznamenal mnohé veliké korporace, jež chystají
dalekosáhlé organizační změny. IT divize jsou slučovány s obchodními službami,
lidé jsou přesouváni sem a tam a tradiční procesní modely jsou vytrvale
oprašovány. Řeči o změnách prosycují vzduch. Kdyby zůstalo jen u řečí, nic by
se vlastně nestalo. Pokud však firmy reorganizaci provedou bez toho, aby
věnovaly patřičnou pozornost určitým detailům, zaznamenají pokles produktivity,
budou mít problémy s plněním svých cílů, odcizí se obchodním klientům a
pravděpodobně dojde i na padání hlav. Světová centra: Světová centra se mnohdy
snaží převzít kontrolu i nad věcmi mimo svou kompetenci, a někdy se dokonce
pokoušejí udávat směr za IT oddělení. To může podrýt normální vztahy s IT
klienty. Společnosti by se proto nejprve měly podívat na to, kolika kanály se
svými klienty komunikují, jsou-li jejich vyjádření souhlasná a kdo opravdu
určuje strategii. Zvláštní kanceláře: Oblibě se těší i konsolidace aktivit do
programů či řídících kanceláří. Zvláštní kanceláře se však nesmějí stát
překážkou vykonání práce. Pokud oproti starším organizacím nepřinesou žádný
produkční růst, není výhodné za ně zbytečně připlácet. Měříte výši přínosů?
Procesně řízené modely: IT organizace se stále sdružují okolo procesů. IT
profesionálové však denně jednají s lidmi, kteří s nimi sdílejí okruh
působnosti a specializaci. Funkční SILO (sale-in, lease-out) může působit
zastarale, ale dává prostor aspektům zaměstnanecké podpory, vývoje a uspokojení
zákazníků. Definování a používání procesů nemusí nutně implikovat organizaci
okolo nich. Přesun lidí z/do obchodního oddělení: Obchodní analytici jsou
neustále v pohybu z obchodního oddělení a zase zpět. Vypadá to, že nezáleží na
tom, jak jsou změny organizovány, vždy však jde o nešťastné kroky. Pochopte, že
neexistuje správná odpověď na otázku "Které zdroje patří do byznysu?" a poučte
se z toho. Rozbití sítě vztahů: V každé organizaci figuruje určitá síť vztahů.
Někteří lidé fungují jako informační zdroje, jiní mají roli dohlížitelů,
strážců či koordinátorů, kteří kontrolují správnou kvalitu a včasné spuštění
procesů. Reorganizace často obnáší přemisťování těchto lidí a rozbíjí vztahy v
síti. Informační síť, která určuje "jak se co řekne" či "jak se co provede", je
stejně důležitá jako formální struktura. Uvědomte si, že za úspěšnou
reorganizaci lze považovat jen takovou, která trvá co nejkratší čas a ve
výsledku zvýší produktivitu. Pokud se ji tedy chystáte provést, zodpovězte si
nejprve následující otázky: Jaký problém se tím snažím vyřešit? Čeho se
reorganizací vzdávám? Jaký signál reorganizace vyšle mým klientům? Jak to změní
jejich chování? Zvýší nová organizace sílu a údernost mého týmu?

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.