Vítejte ve světě počítačových kantorů

Jak již bylo shrnuto v úvodu, hlavní silnou stránkou počítačů je efektivní práce s informacemi a o tom vlastně cel


Jak již bylo shrnuto v úvodu, hlavní silnou stránkou počítačů je efektivní
práce s informacemi a o tom vlastně celé učení je. Většina dnešního nasazení
počítačů představuje nějakou multimediální bázi informací ať už jde o formu
hry, encyklopedie, slovníku či jinou formu informačního softwaru. Pokud se
zaměříme speciálně na výukový software, záhy zjistíme, že naprosto převažují
cizí jazyky coby témata. Přehled nabídky na našem trhu najdete např. na adrese:
http://www.pachner.cz.
To nemůže být velkým překvapením. Zatímco encyklope-die jsou většinou odsouzeny
k pasivnímu poskytování informací, výuka cizího jazyka většinou směřuje k
zvládnutí alespoň 5 000-10 000 slovíček a nějaké-ho více či méně
složitéhogramatického systému pravidel. Slovní zásoba přitom nemívá logické
uspořádání a entymologii a představuje tak jednu z největších zátěží, kterou
lidský mozek během života absolvuje.
K tomu všemu bychom těch jazyků měli raději umět více. Nejde ani tak o módu,
angličtina je dnes v dnešním světě Internetu naprostou nezbytností, němčina je
ovšem velkou výhodou při obchodním styku, stejně jako španělština či
francouzština pro cestování. (P. S.: Karel IV. mluvil francouzsky, italsky,
latinsky a německy, a to mu bylo 17 let a právě přicestoval do Prahy.) Pokud si
budeme určovat prioritu podle míry používání, je pořadí mandarínská čínština,
hindú, španělština, angličtina.
Ať už se rozhodneme jakkoli a absolvujeme libovolný kurz, velkou roli bude hrát
naše samostatná domácí příprava, kde za námi nikdo nebude stát a jedinou volbou
aktivního společníka je nejčastěji právě počítač. Dostupného softwaru jsou celé
tuny, tuny ale jaksi šedivé a homogenní a nebývá jednoduché si vybrat.
Jednotlivé softwarové domy produkují tituly do stejných hladin a s podobnými
funkcemi i rozsahem obsahu.
Pokud jde o titul nabízející např. funkci učení slovíček, většinou podporuje
pouze dočasné vytváření uživatelských slovníčků, kam přibývají již probrané
pojmy. Podstatně větší efektivnosti dosahují programy využívající nějakých
mnemotechnických pomůcek nebo spíše "psychologických fíglů". U nás je komerčně
úspěšný titul Memorary (obsah 1 500 nejběžnějších slovíček v určitém jazyce),
jehož principy popisuje technika LinkWord a článek nazvaný "Mnemotechniky a jim
podobné".
Rozvinutější varianty asociačních technik se potom můžeme dočkat např. v
programu Rosseta Stone. Stále ovšem platí, že iniciativu si udržuje studující,
který si řídí tempo výuky což nemusí být ideální. Největší slabinou ovšem bývá
kontrola výslovnosti. Standardem se stala možnost nahrání si vlast-ního hlasu,
následné přehrání a porovnání s rodilým mluvčím. Vyžaduje to sice mikrofon a
lepší zvukovou kartu, je však třeba si uvědomit, že sami sebe slyšíme spíše
přes zvuk vedený našimi lícními kostmi, zatímco k ostatním je náš hlas nesen
vzduchem a právě v těchto podmínkách musíme výslovnost porovnávat. (Proto také
každý nenávidí svůj výše postavený hlas při pouštění záznamu.) Jen málokterý
program tady jde dál svého času macovský program MacEnglish ukazoval jakýsi
oscilogram zadání a vašeho napodobení, což mohlo být užitečné hlavně při
pozorování výslovnosti zakončení slov. To
se ovšem ukázalo neúčinným a v nejlepším případě vám dnes nějaký titul ukáže
zelenou či červenou (jak na to přijde, nikdo neví).
Hlavní ozdobou tohoto tématu je nicméně SuperMemo 8, původem z Polska. Má za
sebou již desetiletou historii a zřejmě dnes představuje nejpropracovanější
systém pro učení se jakéhokoli systému dat. (Pokud jste jej ještě nepotkali,
může to být neochotou prodejců, prodávat SuperMemo za příliš nízko stanovené
marže.) Bohužel, SuperMemo přicestovalo příliš pozdě a tak je mu věnována jen
kratší recenze, neodpovídající jeho významu a schopnostem.
Podrobněji zmíníme ještě další dva produkty Slovník spisovné češtiny a Česká
multimediální encyklopedie. Jsou to ryze české produkty z kuchyně firmy LEDA a
současně představitelé nástrojů, bez kterých se o kulturní projev či život
usilující člověk neobejde. Takový výběr je ovšem zanedbatelnou podmnožinou
dnešní nabídky trh je doslova zaplaven
zejména západními tituly. (Připomeňme alespoň kvalitní práci nakladatelství
BSP, které pravidelně uvádí do češtiny zlokalizované skvělé produkty firmy
Dorling Kindersley, jako je Encyklopedie vesmíru a zejména Lidské tělo 2.0.)
Pro rodiče dyskalkuliků a dyslektiků je ovšem podstatně důležitější rodina
softwaru vyráběného různými nadšenci, právě k boji s těmito vadami a jak se
zdá, právě různé graficky orientované počítačové hříčky tady mají dobrou šanci.
Jde většinou o levné utility a tou nejdůležitější informací je, že existují.
Pokud je příslušné pedagogické hnízdo naprosto sterilní, tak je nutné hledat
opět na http://www. pachner.cz.Další adresou, která vám může pomoci je
http://www. seznam.cz/vzdelavani/
Celkově se dá říci, že trh je zaplaven tituly specializujícími se na všechny
obory lidské činnosti. V rámci každého z nich potom nelze zobecnit nějaké
určité doporučení, protože efektivnost každého softwaru závisí na naší
kompatibilitě s ním.
8 2079 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.