Vizuální kavárna pana Symanteca

Pozorný čtenář počítačových periodik si asi vzpomene, že recenze starší verze tohoto vývojového nástroje pro jaz...


Pozorný čtenář počítačových periodik si asi vzpomene, že recenze starší verze
tohoto vývojového nástroje pro jazyk Java od firmy Symantec četl před relativně
krátkou dobou. Zajisté si také vybaví, že se v nich objevilo několik výhrad,
takže je dobře, že s historicky krátkým odstupem přichází Symantec s novou
verzí. Sympatickým krokem místního distributora je poskytnutí nejmohutnější
existující varianty určené pro prostředí klient/ /server, označené jako
Database Development Edition.
V poměrně subtilní krabici naleznete komplexní balík pro úplný návrh
databázových aplikací pro intra/Internet včetně napojení na SQL server. Balík
tvoří 3 součásti: HTML editor Visual Page, vývojový RAD nástroj Visual Café a
databázový server dbANYWHERE, které se všechny instalují z jediného CD.
Příručky jsou dohromady čtyři: dvě pro Visual Page a dvě pro Visual Café, vždy
po jedné úvodní a druhé uživatelské. Knížky mají slušnou úroveň, předpokládají
však již programátora znalého Javy a jsou skoupé na obrázky. Minimální
konfigurace pro Visual Café je následující: Pentium 90, 32 MB RAM nebo raději
48 MB, mechanika CD-ROM, Windows 95 nebo NT, síť s protokolem TCP/IP. Samotné
Café zabere okolo 100 MB na disku, Visual Page asi 18 MB, dbANYWHERE požaduje
40 MB a chce také dalších 16 MB paměti. Moje zkušenost je taková, že na Pentiu
133 s 64 MB RAM se s Visual Café pracuje příjemně, soubory se otevírají
promptně, překlad je rychlý, především díky novému kompilátoru. Jenom moje 15"
obrazovka je najednou malá...
Visual Page...
...působí ve srovnání s Microsoft Front Page střízlivějším dojmem. Postrádá
některé sofistikovanější prvky uživatelského rozhraní, což HTML editoru
určenému hlavně vývojářům můžeme s klidem odpustit. Co půjde odpustit mnohem
hůře, je práce s češtinou. Tento nedostatek již byl kritizován u předchozí
verze a musím s lítostí konstatovat, že reparát se nepodařil. Je docela možné,
že máme tu čest se stejnou verzí Visual Page jako v minulém Café. Stránku
napíšete česky, nastavíte jeden z dostupných fontů a můžete dokonce nadefinovat
skupiny fontů pro případ, že na klientském počítači bude instalován jen
některý. Při prohlížení v browseru (v mém případě MSIE 4.01 CZ) je pak většina
znaků s diakritikou zaměněna za známé čtverečky a jiná rádoby písmena. Když se
pokusíte změnit přímo v HTML zdroji kódovou stránku, některá písmena se změní
na česká, některá ne. Nejvíce odolávají "č", "ř" a "ů". Možná se dá někde
elegantně nastavit kódová stránka přímo v prostředí Visual Page, to místo se mi
však nalézt nepodařilo. Ostatní dojmy z Visual Page jsou pozitivní. Úsporné
uživatelské rozhraní je praktické a pro vývoj aplikací naprosto postačující.
Velmi dobře se pracuje s rámci, protože je zcela na vašem rozhodnutí, kolik
jich naděláte a jak budou poskládány. Stejně tak dobře můžete definovat odkazy,
ať už na jiné stránky nebo na zarážky uvnitř stejné stránky. Postup je velmi
intuitivní a jste hotovi skutečně za několik minut.
Visual Café...
...je, jak již bylo řečeno, vývojový nástroj třídy RAD pracující s jazykem
Java. Má všechny obvyklé atributy, takže se zaměříme hlavně na to, čím se
odlišuje, nebo co přináší nového. Uživatelské rozhraní se vyznačuje
sesaditelnými okny (dockable windows) a záložkami pro střídání více pohledů.
Sesazování oken se dá vypnout, stejně jako celé RAD uspořádání a pro staromilce
je zde možnost návratu k ovládání verze 2.1. Pro ladění programu můžete použít
věc do letošního roku neznámou, a sice inkrementální ladění. Jeho půvab spočívá
v tom, že nalezené chyby opravujete hned v debuggeru a pokračujete v ladění bez
nutnosti rekompilace programu. Další užitečnou pomůckou je možnost ladění
aplikace přímo v prostředí webového prohlížeče. Ta by vám měla pomoci snáze a
hlavně předem odhalit úskalí, která mohou vzniknout při běhu aplikace v jiných
prohlížečích, než na které jste zvyklí. Zcela bez zajímavosti není ani možnost
překompilovat a slinkovat Java aplikaci do podoby normálního 32bitového
programu pro Windows 95/NT.
Jako se u auta ptáme na motor a u počítače na procesor, u Java nástroje je
hlavním údajem číslo podporované verze JDK. Visual Café stihlo zahrnout verzi
1.1.5 a přibrat novou generaci komponent označenou JFC Swing. Komponenty
JavaBeans jsou so-lí každého Java nástroje a bohatost jejich sady je důležitým
parametrem. Visual Café si v tomto ohledu nevede špatně, na deseti tematických
záložkách jsem napočítal plných 110 komponent. Některé jsou zdvojeny, protože
existují jako standardní i jako Swing, to se však týká jen malého počtu.
Vlastní komponenty si můžete naprogramovat od začátku, nebo využít pomoci
průvodce. Hotová Java aplikace se zpravidla skládá z velkého množství souborů,
které dále obsahují množství tříd a objektů, mezi nimiž se snadno ztrácí
přehled. Proto se soubory sdružují do balíčků (packages) a do archivů Java
Archive, zkráceně JAR. S těmito archivy lze pracovat různě, Symantec přímo do
prostředí Visual Café zařadil utility balíčkovač (JAR Packager) a prohlížeč
(JAR Viewer), které fungují podobně jako Průzkumník ve Windows. Ve Visual Café
dále naleznete funk-ci AutoJAR, která se stará o aktualizaci komponent v
archivu. Symantec používá termín JavaBeans Dynamic Development (dynamický
vývoj). Ten funguje tak, že vytvoříte JavaBean, nastavíte u ní příznak AutoJAR
a potom všechny aplikace, do kterých komponentu nebo její potomky zasadíte,
budou mít k dispozici vždy její nejnovější verzi. Že se tím dá dosáhnout
zajímavých efektů, je nasnadě.
Podobně jako s Visual Page i s Café je práce veskrze příjemná a jde rychle od
ruky. K dispozici je řada podpůrných pomůcek, které ale nepřekážejí v práci,
takže se bude dobře pracovat i programátorům přeběhlíkům od C++, kteří
preferují střídmé pracovní prostředí. Další, a už ne tak dobrou podobností s
Visual Page, je potíž s češtinou, tentokrát však v obráceném gardu. Popisky
tlačítek a nadpisy polí se v návrhu hemží čtverečky místo českých písmenek.
Naštěstí za běhu si prohlížeč dosadí správný český font a vše je v pořádku. Při
práci ve Visual Café je vám nablízku spousta průvodců (wizards), kteří se
objevují nezištně a nevtíravě. Teprve při delším používání zjistíte, že jich je
vlastně úctyhodné množství. Pracovní prostředí je velmi otevřené, protože kromě
běž-ných možností začlenění vámi vytvořených komponent, Symantec zveřejňuje i
popis řady API rozhraní, abyste si mohli dodělat Café přímo na míru
(přisladit?).
dbANYWHERE Server
Ten dostáváte jako součást balíku Database Development Edition. Firma Symantec
jej označuje jako middleware tvořící prostřední vrstvu ve třívrstvých
aplikacích. Klientská strana je v takovém modelu reprezentována tenkým
klientem, který pomocí komponent ze skupin dbAware a dbANYWHERE vydává
požadavky na vybavení a zpracování databázových dat a sděluje je ve formátu
JDBC právě middlewarové vrstvě. Na straně databázového stroje může být např.
Informix, Sybase nebo Microsoft SQL, pro něž má dbANYWHERE přímé (native)
ovladače, ale i jednoduché databázové soubory Accessu nebo dBASE. Všechno může
běžet koncentrovaně (klient, middleware i data na jednom počítači) nebo
distribuovaně v různých modifikacích na dvou nebo třech počítačích.
Z pojmu middleware jsem poněkud na rozpacích, protože si pod tímto pojmem
představuji něco komplexnějšího než "jen" databázový server. Nikde se také
nedozvíte, zda je podporována některá z technologií distribuovaných aplikací
jako COM/DCOM či CORBA. Tvorba distribuovaných aplikací se tak zužuje právě na
tři výše zmíněné vrstvy bez možnos-ti psát libovolné množství brokerů
realizujících obchodní logiku (business logic).
Závěrem
Nebýt potíží s českými písmeny, bylo by Visual Café Database Development
Edition velmi dobrým nástrojem pro vývoj aplikací v Javě. Takto je přinejmenším
slušnou alternativou k Visual J++ či JBuilderu. a zástupci Symantecu snad již
přijdou na to, jak potíže s češtinou obejít. Jsem spokojen s rychlostí
kompilátoru i s rozumnými nároky na paměť a diskový prostor a těším se, že již
v příští verzi, která bude na trhu do konce roku, bude možné tvořit skutečné
distribuované aplikace podle některého ze zavedených standardů.
8 2727 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.