Vláda k problému roku 2000

Vláda přijala usnesení k problematice přechodu počítačů přes rok 2000, které ukládá jednotlivým orgánům státn


Vláda přijala usnesení k problematice přechodu počítačů přes rok 2000, které
ukládá jednotlivým orgánům státní správy prověřit připravenost jejich systémů
na příchod nového milénia. Národním koordinátorem pro řešení problému roku 2000
se stal Karel Berka, který je současně pověřen řízením Úřadu pro státní
informační systém.
Chtělo by se říci pozdě, ale přece. Nicméně, protože času opravdu není nazbyt,
jednotliví členové vlády dostali za úkol, prověřit do 28. února 1999
připravenost jednotlivých resortů. Národní koordinátor zpracoval Národní
program pro řešení problematiky roku 2000, který obsahuje organizaci seminářů k
dané problematice pro státní správu, samosprávu a malé a střední podnikání.
Dále vytvoření informačních webových stránek, call centra, distribuci metodik
pro řešení problematiky roku 2000 a pomoc při řešení nouzových situací.
Podle závěrů mimořádné konference OSN z konce roku 1998 se vlády nemohou zbavit
odpovědnosti za klíčové oblasti jako jsou telekomunikace, energetika,
zásobování plynem, vodou a teplem a veřejná doprava. Přitom první krizové datum
není 1. ledna 2000, ale už 22. 8. a to v souvislosti se systémem GPS a další
datum 9. 9. 1999, které je kritickým datem u aplikací vyvinutých v Cobolu.
Důležitým krokem je i vytvoření Rady vlády pro státní informační politiku,
složené z náměstků ministrů, která bude projednávat zákony v této oblasti, jako
např. návrh zákona o Státním informačním systému, zákon o digitálním podpisu a
certifikační autoritě, novelu autorského zákona, zákon o veřejných knihovnách a
informačních službách a další.(ram)
9 0509 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.