Vláda podpoří broadband v Česku

Česká vláda schválila národní politiku pro vysokorychlostní přístup. Její součástí je například i ustanovení t...


Česká vláda schválila národní politiku pro vysokorychlostní přístup. Její
součástí je například i ustanovení takzvaného dotačního titulu na rozvoj
broadbandu v České republice. Do programu rozvoje širokopásmových služeb v
Česku stát vloží peníze ve výši 1 % z privatizačního výnosu Českého Telecomu. Z
uvedených peněz budou mimo jiné financovány infrastrukturní projekty z oblasti
městských a místních sítí, přičemž
základní podmínkou je finanční spoluúčast regionu a také realizátora projektu.
Dále budou spolufinancovány i projekty řešící obsah a služby určené pro
vysokorychlostní přístup, přičemž prioritně budou podporovány ty, jež jsou
určeny pro zdravotnictví, školství, či samosprávné orgány na konkrétních
územích a také ty, které zajistí vyšší ekonomický efekt. Oproti původně
předloženému návrhu byly ze zmíněné národní politiky vypuštěny daňové odpočty.
Ministerstvo informatiky rovněž založí fórum pro vysokorychlostní přístup,
které bude posuzovat předkládané projekty a schválenou politiku rozpracovávat.
Na portálu veřejné správy navíc vznikne národní vysokorychlostní server,
soustřeďující informace o vysokorychlostním přístupu na území celé České
republiky.
Podle dokumentu národní politiky pro vysokorychlostní přístup je v současnosti
nedostatečná dostupnost vysokorychlostního připojení zejména mimo velká města,
dále panuje nepříznivý poměr mezi cenou a kupní silou obyvatel, nízká je i
kvalita nabízených služeb, jež nemají garantovaný charakter, a nedostatečně se
jeví rovněž nabídka služeb a obsahu (a z ní plynoucí nedostatečná motivace
uživatelů pořídit si vysokorychlostní připojení k internetu).(

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.