Vlákna proti požáru

Přicházejí koberce protkané čipy Tkaniny vystlané čipy? Taková technologie nemusí být omezena jen na počítače no...


Přicházejí koberce protkané čipy
Tkaniny vystlané čipy? Taková technologie nemusí být omezena jen na počítače
nošené na těle. Inteligentní textil si najde cestu třeba i do budoucích koberců.
Společnost Infineon není na poli pokusů o "textilní inteligenci" žádným
nováčkem. Již před několika lety přišla na trh se zařízením spojujícím
digitální technologie s předměty běžné potřeby; tehdy to byl modul pro MP3
přehrávač, vetkaný do různých druhů oblečení. Nyní Infineon představuje
textilie, jejichž součástí jsou sítě navzájem propojených čipů. Ty kromě jiného
fungují coby jádra měřicích zařízení, která dokáží monitorovat teplotu a
vlhkost materiálu či zaznamenávat vibrace.
Inteligentní textilie díky tomu zvládnou např. ohlásit požár, upozornit na
chvění budovy, ale také zjistit pohyb jednotlivých osob po chodbách (takže
mohou sloužit i jako poplachový systém proti vniknutí vetřelců do budovy).
Zajímavé také je, že v případě výpadku některého měřiče by to síť měla
zaznamenat a získat většinu potřebných údajů od sousedních prvků. Pokud vypadne
spojení, systém by měl sám najít mezi uzly novou nejkratší funkční cestu. Díky
"distribuované inteligenci" může být materiál protkaný čipy a vodivými
spojeními údajně dokonce rozřezán na kusy libovolného tvaru, aniž přitom nutně
dojde ke ztrátě funkčnosti.
Kromě měřicího zařízení by součástí tkaniny mohla být i LED dioda; koberec by
tak mohl v závislosti na pohybu nějaké osoby vytvářet nápisy pomáhající v
orientaci (to by mohlo pomoci třeba při evakuaci budov či u jiných
nepředvídaných událostech). Čipy by se mohly uplatnit i u některých tkanin se
speciálním použitím. Výrobce uvádí např. pláště balonů, v budoucnu by se
inteligentní sítě mohly stát součástí také materiálů odolných proti vodě či
pracujících za extrémních teplot. Kromě vlastních tkanin by se čipové sítě
mohly stát i součástí jiných povrchů zdí, podlah či sloupů. Zde by bylo jejich
úkolem odhalovat možná slabá místa, praskliny betonu apod.
Podrobnosti lze najít na webových stránkách http://www.infineon.org. Infineon
by spolu s výrobci textilií rád dodal funkční produkty na trh již za necelé dva
roky.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.