Vodíkový pohon podle NECu

Na rozdíl od zatím existujících projektů, které počítaly s tím, že zdrojem elektrické energie bude řízené spalov...


Na rozdíl od zatím existujících projektů, které počítaly s tím, že zdrojem
elektrické energie bude řízené spalování vodíku s kyslíkem, se v NECu podařilo
sestrojit také prototypy zařízení, v nichž se spaluje metan (který je hlavní
složkou například zemního plynu, a tudíž podstatně levnější než vodík). Tým
vedený Sumio Iijamou předpokládá, že k řízenému spalování by mělo docházet v
uhlíkových nanotrubičkách (na tomto poli se zatím angažuje především IBM). Při
tom vznikne elektrická energie a voda. Přebytečné teplo se spotřebuje na
vypaření vody, která unikne v podobě páry do okolní atmosféry.
Prototyp baterie naplněné zkapalněným plynem vydrží dnes údajně 10krát déle než
současná lithiová baterie stejné velikosti.
NEC na celém projektu spolupracuje se dvěma japonskými výzkumnými institucemi
placenými ze státních zdrojů (Japan Science nad Technology a Institute of
Research and Innovation).

Odhaduje se, že komerční dostupnost notebooků běžících "na plyn" by mohla
nastat v průběhu pěti let (NEC však přitom za dolní hranici dokonce pokládá už
rok 2003). Uplatnění by nový zdroj energie našel i v mobilních telefonech. Při
aplikacích, které jsou možné v sítích třetí generace (videokonference apod.),
se totiž životnost baterií v mobilních telefonech samozřejmě výrazně snižuje.
Řízené spalování vodíku a kyslíku (cold fusion) je opačným procesem vzhledem k
elektrolýze vody. Při něm se účinkem elektrického proudu voda rozkládá na vodík
a kyslík. Logickou ideou je proto využít obrácené reakce jako zdroje elektrické
energie.
1 1394 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.