VoIP aplikace pro podporu teleworkingu

V našem testu jsme v reálných podmínkách IP WAN sítě porovnali nabídky pro teleworking od pěti předních dodavatelů...


V našem testu jsme v reálných podmínkách IP WAN sítě porovnali nabídky pro
teleworking od pěti předních dodavatelů produktů pro IP telefonii firem
Alcatel, Avaya, Cisco Systems, Mitel Networks a Nortel Networks. Zjistili jsme,
že jejich výrobky se liší v mnoha ohledech, svou bezpečnostní infrastrukturou,
rozsahem nových aplikací a funkcí, cenou a také kvalitou hlasové komunikace.
Vavříny patří Nortelu, jenž získal ocenění Computerworld Excellent za produkt
MCS 5100 nový IP PBX systém pracující na bázi protokolu SIP a příslušnou
aplikační platformu. Nortel obdržel vysoké hodnocení za funkce pro spolupráci,
zahrnující videokonference, instant messaging (dále jen IM), whiteboarding a
společné prohlížení webu.
Firmy Avaya a Mitel si rovněž vedly dobře. Ačkoliv ani jedna z nich nenabízí
tak bohatý balík aplikací jako Nortel, nabídka firmy Avaya přináší vynikající
funkce pro směrování hovorů a mobilitu, zatímco software od Mitelu zahrnuje
působivé schopnosti v oblasti práce s hovory. Cisco si rovněž vysloužilo dobré
hodnocení za funkce směrování hovorů.
Kritéria testování zahrnovala čtyři obecné oblasti:
funkce pro telefonování a spolupráci
výkon hardwarového a softwarového telefonu
konfigurace, integrace komponent, nastavení a monitorování připojení teleworkerů
bezpečnostní opatření na ochranu IP připojení
Při našem testu musel každý z dodavatelů v testovací laboratoři nakonfigurovat
plně funkční pobočkovou IP ústřednu (PBX) včetně veškerého vybavení a
doporučovaného i nabízeného softwaru ve vzdálené pobočce. Infrastruktura
založená na Cisco IOS routeru měla na starosti propojení IP PBX LAN se
"vzdáleným" pracovištěm, přičemž simulovala připojení prostřednictvím jednoho
či více ISP. Speciální simulační systém od firmy PacketStorm se staral u
veškerého VoIP provozu o trvalé zhoršování podmínek v rámci WAN (viz "Jak jsme
testovali").

Bohaté funkce
Jaké funkce jsou pro teleworking důležité? Rozhodli jsme se, že cokoliv, co
zvyšuje produktivitu či umožňuje těsnější komunikaci a spolupráci s kolegy v
kancelářích, je pro naše hodnocení důležité.
Multimedia PC Client firmy Nortel spolu se svou integrální součástí Personal
Agent řeší všechny výše uvedené úkoly. Poskytování informací o přítomnosti
pracovní skupiny nebo členů oddělení je implementováno kvalitně a efektivně.
Mezi další povedené funkce patří zejména směrování hovorů, které umožňuje
definovat různé varianty nakládání s hovory v závislosti na identitě volajícího
a na tom, zda se jedná o videokonferenci, IM či whiteboarding. Software nabízí
dokonce funkci "Web-push co-browsing", kdy několik vzdálených uživatelů může
současně procházet stejné webové stránky.
Mobility Package firmy Avaya v ceně 150 dolarů na jeden počítač obsahuje
softwarový telefon a směrovací funkce, jež se starají o spojení a přesměrování
hovorů na domácí či mobilní telefon. Součástí softwaru je také IM a unikátní
funkce, která integruje telefonní čísla na webových stránkách se softwarovým
telefonem, takže můžete kdykoliv při surfování kliknout a vytočit telefonní
číslo. Mezi další dobře propracované funkce patří audiokonference až pro šest
účastníků a integrace aplikací firmy Avaya s Outlookem od Microsoftu.
Software od Mitelu jménem Your Assistant disponuje omezenějším rozsahem funkcí,
které však výrobce pravidelně doplňuje. Dobrý dojem na nás učinily jeho
schopnosti v oblasti směrování hovorů, záznamů o hovorech, vytáčení poklepáním
myši, provozu dynamických audiokonferencí až pro osm účastníků nebo Quick List
umožňující import kontaktů z Outlooku. Software je dobře organizovaný,
intuitivní a přizpůsobitelný.
Cisco nabízí několik různých aplikací včetně softwarového telefonu a Cisco
Personal Assistantu. Přes webové rozhraní lze přistupovat k unifikovanému
úložišti zpráv nazvanému Unity, které umí převést text na řeč, takže lze číst
e-maily přes telefon. Funkce pro směrování hovorů patří mezi nejlépe vybavené
ze všech účastníků testu a poskytují nejširší možnost pro odbavování hovorů na
základě nastavených sad pravidel. Například můžete ráno přesměrovat hovory na
záznamník a odpoledne na svůj mobilní telefon. Součástí funkcí je i pozoruhodný
osobní adresář.
Alcatel tvrdí, že počátkem roku uvolní několik nových aplikací pro messaging a
spolupráci. Prozatím jsme vyzkoušeli schopnosti softwarového telefonu OmniTouch
MyPhone. Ten umožňuje uživatelům úzce propojit IP telefon s veřejnými
telefonními sítěmi včetně těch pro mobilní telefony. Působivá je schopnost
předat spojený hovor z IP připojení na klasickou telefonní linku, pokud dojde k
degradaci kvality IP volání.

Výkon VoIP
Protože většina hovorů, které jsme při práci na dálku realizovali, využívá
standardní převodníky zvuku a VPN tunely, byla spotřeba šířky pásma v rámci WAN
na jeden IP hovor u všech produktů podobná. Kupříkladu typický G.711 hovor
včetně režie VPN tunelu spotřeboval šířku pásma zhruba 105 Kb/s v každém směru.
Komprimovaný G.729 hovor přes VPN tunel vyžadoval přibližně 46 Kb/s.
Výjimkou bylo řešení Mitelu, jehož hardwarový IP telefon nepřenáší RTP
(Real-Time Protocol) stream přes VPN tunel. VoIP spojení je sice autentizováno
a RTP streamy jsou šifrovány, avšak bez VPN se požadovaná šířka pásma zmenší o
téměř 20 %.
Kvalita hovoru se v některých případech výrazně lišila. Levnější IP telefony,
firmy Avaya (model 4602 v ceně 195 dolarů) dosáhl při kompresi G.729 průměrné
až špatné kvality hovoru, ale model 4620 prodávaný za dvojnásobnou cenou
dosahoval trvale dobré kvality hovorů. Výrobce tvrdí, že zmíněné dva modely
využívají odlišné implementace digitalizačních algoritmů, což se obvykle u VoIP
produktů stejného výrobce nestává.
Kvalita hovoru u softwarových telefonů byla obecně horší než u hardwarových.
Průměrná náhlavní souprava použitá při testech k tomuto výsledku nepochybně
přispěla, avšak čtenářům radíme, aby zvážili možnost nabídnout pracovníkům
"úřadujícím na dálku" hardwarový IP telefon, přestože využití softwarového
telefonu je zde také možné.
Nejvyšší kvality hovoru hodnocení dobré až vynikající dosáhl při hovorech G.729
i G.711 Nortel. Stejného hodnocení dosáhla firma Avaya u G.729, tedy u
komprimovaného přenosu, ale kvalita G.711 byla překvapivě pouze průměrná.
Softwarový telefon od Alcatelu dosáhl průměrné až dobré kvality u G.729 a
špatné až průměrné u G.711. Mitel sice nabízí softwarový telefon pro
teleworkingovou činnost, avšak vyžadoval, abychom testovali pouze jeho
hardwarový telefon. Kvalita hovoru byla u hardwarových telefonů ve většině
případů dobrá až vynikající. U produktu firmy Mitel jsme ji hodnotili při
použití G.711 jako dobrou, avšak u G.729 byla znatelně lepší dobrá až
vynikající. Hardwarové telefony firem Nortel a Cisco dosáhly ve všech případech
dobrých až vynikajících výsledků.

Na dálku přes tunely
Dodavatele jsme požádali, aby nastavili bezpečnostní infrastrukturu takovým
způsobem, jaký doporučují zákazníkům vyžadujícím podporu teleworkingu. Ve všech
případech zvolili IPSec VPN tunely. Mitel využil VPN tunelů pouze pro připojení
počítače, hovory z hardwarových IP telefonů nebyly realizovány přes VPN. Firmy
Cisco a Avaya nasadily na straně vzdáleného pracovníka klientské VPN boxy. Jak
model Cisco 831 Secure Router s operačním systémem IOS, tak SG5X Secure Gateway
firmy Avaya zahrnují víceportový přepínač a starají se o šifrování a
autentizaci několika současných VPN tunelů, překlad síťových adres (Network
Address Translation, NAT), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), IP
směrování a zpracování uživatelsky definovaných pravidel firewallu.
Alcatel doporučuje VPN tunely na bázi IPSec, avšak nenabízí vlastní VPN
zařízení. Namísto toho certifikuje své VoIP vybavení a OmniPCX pro spolupráci
se specifickými VPN balíčky jiných výrobců. Jelikož nám výrobce žádné zařízení
nenabídl, vyzkoušeli jsme pro VoIP připojení od Alcatelu low-endový IPSec
balíček firmy Linksys. Tento produkt sice nebyl na seznamu Alcatelem
certifikovaného hardwaru, ale pracoval dobře.
V případě firmy Mitel se o veškeré zabezpečení a zpracování komprese (G.729)
stará speciální linuxový server na firemní síti, který podporuje až 500
současných spojení s pracovníky na dálku. Na jejich počítači běží aplikace
připojující se prostřednictvím nativního klientského VPN softwaru od
Microsoftu, a ta vytváří bezpečný VPN tunel víceméně na bázi IPSec L2TP
(Layer-2 Tunelling Protocol).
Hardwarový IP telefon firmy Mitel realizuje ověřená šifrovaná spojení mezi
teleworkerem a serverem 6010. Nejedná se však o VPN tunel, takže nedochází k
nárůstu potřebné šířky pásma v důsledku režie VPN. Při menší šířce pásma a
obecně vyšší kvalitě VoIP hlasu si Mitel vysloužil vysoké hodnocení při
posuzování výkonu.
Software firmy Nortel je mnohostranný a dobře navržený. VPN klient je k
dispozici zdarma jako součást hardwarového VPN balíku Contivity a zajišťuje
veškerou bezpečnost jak softwarového PC telefonu, tak volitelného hardwarového
IP telefonu. Kromě softwarového telefonu jsou součástí balíku Multimedia PC
Client 2.0 také funkce pro spojování koncových SIP bodů. Na straně vzdáleného
pracovníka je tak třeba pouze počítač, na němž běží softwarový telefon a
veškeré klientské aplikace. Není-li tento počítač připojen k WAN (přes kabelové
nebo DSL připojení), lze jej připojit k portu přepínače volitelného
hardwarového IP telefonu. V každém případě je spojení mezi teleworkerem a
podnikovou sítí chráněno pomocí Contivity VPN tunelu.
Všechny testované balíky úspěšně zvládly zabezpečení a VoIP připojení se
vzdálenými pracovníky přes infrastrukturu směšovačů (routerů) společnosti Cisco.

Problematika nastavení
V kategorii konfigurace jsme hodnotili možnosti softwarového a hardwarového
telefonu, integraci komponent, jejich nastavení a monitorování připojení. Přes
určité odlišnosti jsme celkově všechny výrobce v této kategorii hodnotili
shodně.
V rámci této části testů jsme nezkoušeli hardwarový telefon od Alcatelu,
nicméně výrobce podporuje kombinaci hardwarového a softwarového telefonu.
Hodnocení produktu Alcatelu bylo "kompenzováno" vynikajícími průvodci pro
nastavení softwarového telefonu, zajišťujícími optimální kvalitu zvuku a hlasu.
U softwarového telefonu firmy Avaya nás zaujala možnost jeho optimalizace
kvality hovoru. Jak administrátor, tak uživatel mohou snadno modifikovat
digitalizaci zvuku, a dokonce upravit úrovně hlasitosti při odesílání a přenosu
hlasu. Teleworker může i úzce asociovat softwarový telefon s hardwarovým IP
telefonem, svojí pevnou telefonní linkou doma nebo s mobilním telefonem. Je
také možné pomocí softwarového telefonu v reálném čase zjistit určité základní
údaje týkající se kvality služby (Quality of Service, QoS).
Firma Cisco nedávno přepracovala strukturu svého softwarového telefonu, oproti
dřívější verzi využívající TAPI, pracuje nový kód přímo s protokolem Cisco SCCP
("skinny" call-control protocol). Dle našeho názoru bude ale muset výrobce na
softwarovém telefonu Cisco ještě zapracovat, kvalita hovoru nebyla ideální.
(Těsně po testování přišla společnost na trh s novými verzemi klientů i celého
sytému, který podporuje SIP; více se o něm dočtete v tomto čísle na str. 8.)
Hardwarový IP telefon firmy Cisco však podal hvězdný výkon. Výrobce také nabízí
množství bezpečnostních funkcí, přičemž správa šířky pásma a QoS funkce jsou
rozsáhlejší než u konkurenčních produktů. Nicméně všechny tyto vlastnosti
současně předznamenávají skutečnost, že zákazník musí nakonfigurovat více dílů
systému s pomocí mnoha různých rozhraní.
Dobře strukturovaný software Nortelu zahrnuje kodér a dekodér videa, přičemž
požadovaná šířka pásma pro tuto složku se pohybuje mezi 40 a 80 Kb/s. Vzhledem
k velmi dobré kvalitě hovoru u softwarového telefonu není na straně vzdáleného
pracovníka nutný hardwarový IP telefon, i když ten ještě dále zlepšuje kvalitu
spojení.
Firma Mitel pro náš test neposkytla softwarový telefon, přestože nabízí
aplikaci Your Assistant, která softwarový telefon obsahuje. Zajímavostí v rámci
této aplikace je přítomnost malého prográmku Teleworker Network Analyzer
určeného pro operační systém Windows, která je navržena tak, aby ji
administrátor mohl zaslat uživateli e-mailem, načež se aplet okamžitě
nainstaluje, vytvoří simulované VoIP spojení zpět k centrále a poté zobrazí
veškeré podrobnosti o QoS a daném spojení.

Závěr
Všichni přední výrobci IP pobočkových ústředen mají v oblasti rozšíření VoIP
pro práci na dálku co nabídnout. Jejich balíčky pro teleworkery se výrazně
liší, co se týče vybavení, konfigurace, funkcí, ceny a relativní kvality
hovorů. Nejlepší kvality hovoru u softwarových telefonů jsme docílili u
Nortelu, za ním následují Avaya, Alcatel a Cisco. Hardwarové IP telefony obecně
u všech výrobců dosahují lepší a konzistentnější kvality hovorů, ačkoliv mezi
dvěma různými modely hardwarových telefonů firmy Avaya (dva různé dekodéry
zvuku) byly postřehnutelné rozdíly.
Zjistili jsme rovněž, že nové aplikace a funkce pro konference a spolupráci
jsou oblastí, kde IP telefonie zaznamená nejcitelnější a nejpůsobivější nové
možnosti pro práci na dálku. Stávající nabídka firmy Nortel je pak
nejvyspělejší a schopna rozšířit produktivitu a pracovní prostředí teleworkerů.
Ale konkurence rozhodně nezůstává o mnoho pozadu.

VoIP systémy
Nortel IP-PBX systém MCS 5100
Multimedia PC Client 2.0, IP telefon 2004
Nízká cena vzhledem k nabízeným funkcím, kvalitní videokonference, užitečné
aplikace pro spolupráci, nejlepší kvalita hlasu u softwarového telefonu, velmi
efektivní směrování hovorů a poskytování informací o přítomnosti členů pracovní
skupiny, to byly hlavní důvody, díky nimž získal systém Nortelu nejvyšší
hodnocení.

Slovníček pojmů
QoS (Quality of Service)
Technologie kvality služeb mají za úkol zvládnout to, co nejsou schopny
zajistit techniky komprese dat tj. garantovat včasné doručení určitých
aplikačních dat nebo zdrojů k určitému cíli/cílům.
SIP (Session Initiation Protocol)
Session Initiation Protocol vytvořila v polovině 90. let Internet Engineering
Task Force jako komunikační protokol pro IP hlas v reálném čase; tento protokol
se rozšířil i do oblasti videa a instant messaging aplikací.
L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)
L2TP, původně definovaný jako RFC 2661, byl navržen pro poskytování dynamického
tunelování více okruhů na druhé vrstvě napříč paketově orientovanými datovými
sítěmi. Popisuje standardní metodu tunelování, s jejíž pomocí se "okruhová"
připojení přes jednu či více sítí na třetí vrstvě jeví jako point-to-point nebo
point-to-multipoint spojení mezi zákaznickými lokalitami.
NAT (Network Address Translation)
K rozšíření dostupného adresného prostoru IPv4 se firmy uchýlily k využívání
privátních IPv4 adres prostřednictvím techniky překladu veřejné adresy na
adresu privátní, jež je známa jako překlad síťových adres (NAT). Jde o
mechanismus zajišťující převedení hlaviček paketů IP, resp. TCP a UDP.
IPSec (IP Security Protocol)
IPSec definuje rutiny pro šifrování, autentizaci a správu klíčů, které slouží k
zajištění soukromí, integrity a autentičnosti dat v rámci VPN během přenosu
informací přes veřejné IP sítě.
DHCP (Dynamic Host Control Protocol)
DHCP a jeho předchůdce BOOTP byly vytvořeny za účelem vyřešení závažného
problému týkajícího se nastavování IP adres na DNS (Domain Name System)
serverech, branách a dalších strojích. Server služby DHCP tedy zajišťuje
automatizované rozdělování konfiguračních parametrů pro IP sítě.
VPN (Virtual Private Network)
Souhrnný název pro skupinu technologií, resp. protokolů pro realizaci
privátních (ukrytých) datových přenosů prostřednictvím veřejného datového média
(typicky internetu). VPN slouží jak k připojení vzdáleného jednotlivého klienta
do LAN, tak k propojení dvou či více lokálních sítí mezi sebou. Privátnost je
zajišťována pomocí šifrovacích algoritmů, jež inkriminované datové pakety
zapouzdří, případně označí ověřovací informaci s cílem zabránit podvrhům a
změnám při

Jak jsme testovali
Na veškeré VoIP hovory uskutečněné během našich testů byla aplikována stejná
zhoršení. V každém směru jsme aplikovali 100ms latenci, 20ms fázové kolísání
(jitter) plus 1% ztrátu paketů (aplikovanou vždy ve shlucích osmi paketů
současně). Ztráta paketů je při reálném internetovém provozu obvykle
nepředvídatelně nestálá, ale námi zvolené 1 % zhruba odpovídá podmínkám, s
nimiž se mnozí čas od času setkávají. (Ztráta se často odehrává v náhlých
dávkách, typicky v důsledku momentálního zahlcení rozhraní routeru.)
Naše testovací spojení poskytovalo produktům obousměrné připojení o kapacitě
T1, tedy takové, jaké by bylo k dispozici např. při připojení přes DSL. Avšak i
v nejhorším případě, při VPN VoIP připojení a současně probíhající
videokonferenci celková využitá šířka pásma stěží dosahuje 200 Kb/s v každém
směru.
Autor recenze byl účastníkem každého telefonického hovoru uskutečněného v rámci
naší recenze, typicky v roli teleworkera, ale často i na straně centrály, a
kontroloval, zda je na obou stranách VoIP spojení dosahováno stejné kvality
hlasu. Každé spojení bylo hodnoceno na základě latence, srozumitelnosti hlasu a
šumu na pozadí ve stupnici vynikající, dobré, průměrné nebo špatné. V tradiční
bodové stupnici by hodnocení vynikající odpovídalo 4 bodům a více, dobré
3,50-3,99, průměrné 3,00-3,49 a špatné méně než 3 bodům.
Veškeré softwarové telefony byly testovány na totožném notebooku společnosti HP
s operačním systémem Windows XP, aby byly zajištěny srovnatelné podmínky.
Všichni výrobci kromě firmy Mitel dodali softwarový telefon jako součást své
nabídky. Softwarový telefon také ve všech případech využíval poměrně levné
náhlavní sady Plantronics, připojené ke vstupu a výstupu zvukové karty. O této
konfiguraci je známo, že způsobuje vyšší latenci v porovnání s dražšími
náhlavními soupravami s USB konektorem, tímto způsobem jsme však konzistentně
vyzkoušeli všechny softwarové telefony. Několik dodavatelů si stěžovalo, že
důrazně doporučují uživatelům softwarového telefonu využít USB náhlavní
soupravy ke zlepšení kvality hlasu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.