Vojenská policie využívá produkty Sybase

Distribuovaný informační systém Vojenské policie (VP) v České republice klade vysoké požadavky na kvalitu databázov


Distribuovaný informační systém Vojenské policie (VP) v České republice klade
vysoké požadavky na kvalitu databázového řešení. Organizační členění VP je
hierarchické a zahrnuje hlavní velitelství, několik oblastních velitelství a
detašovaná pracoviště po území celé ČR.
Informační systém VP je závislý na její organizační struktuře a na požadovaných
funkcích, které má zabezpečit a které jsou z velké míry vymezeny zákonem.
Systém slouží k operativní a informační činnosti, pro vedení evidencí a rovněž
pro podporu běžných kancelářských prací. Vzhledem k tomu, že zde dochází k
ukládání velkého objemu dat a jejich vyhodnocování, bylo potřeba zavést
výkonnou databázi.
Pro vývoj aplikací bylo v roce 1993 zvoleno vývojové prostředí PowerBuilder
firmy Powersoft, které slibovalo podporu řady databázových serverů, aniž by byl
vývojář zbaven možnosti vyměnit stávající server za jiný. Tím byla ponechána
volnost jak pozdější volbě databázového serveru, tak i volbě cílové hardwarové
platformy.
První aplikace byly vyvíjeny pod Windows 3.11 s lokální databází Watcom-SQL
server, která byla dodávána s PowerBuilderem. Současně s vývojem aplikací byly
testovány různé databázové servery, se kterými by měly pracovat. Databázový
software Watcom-SQL byl později převzatý firmou Sybase a dostal jméno Sybase
SQL-Anywhere. Vzhledem ke své nízké ceně a lepším vlastnostem byl vybrán mezi
ostatními testovanými databázemi. Jediné omezení je, že nepodporuje využití
víceprocesorových unixových systémů a diskových polí.
Vzhledem k rozsahu dat, intenzitě provozu nad daty u VP a k plánovaným financím
na výstavbu je ale použití víceprocesorových databázových systémů zbytečně
nákladné.
Jednou z výhod SQL Anywhere je, že se dá provozovat ve verzi víceuživatelské na
výkonných NT síťových serverech, přes stolní počítače až do poslední pracovní
stanice jako lokální databáze. Databáze ve všech počítačích, od centrálního až
do posledního notebooku, může mít stejnou strukturu a rovněž programy mohou být
všude stejné.
Jednotlivá pracoviště se liší pouze objemem uložených dat a možností jejich
replikace. Hardwarové nároky u víceuživatelské databáze SQL Anywhere ve verzi
5.05 jsou Pentium 120 MHz a 16 MB RAM. Dvouprocesorová verze zvyšuje výkon asi
o 30 %, podobný výsledek má rozšíření paměti na 32 MB. U serverů je vhodné mít
dostatečnou diskovou kapacitu i pro archivaci dat.
Oddělení automatizace VP vyvinulo vlastní software, který zajišťuje replikaci
dat v dávkovém režimu. Software umožňuje obnovu dat celé databáze pro libovolné
pracoviště z databáze centrální, nebo z velitelství. V cílovém systému by měly
všechny databázové servery i klientské stani-ce pracovat v operačním systému
Windows NT, s typickou konfigurací stanice Pentium 120 MHz, 16 MB RAM a HD 1 GB.
Přínos informačního systému Vojenské policie spočívá především v tom, že
libovolná data z nejposlednějšího pracoviště se do 24 hodin dostanou na všechna
místa, kde mohou být použita. Informace o všech událostech se dostávají do sítě
Hlavního velitelství VP, čímž se zabezpečí kvalitní podklady pro rozhodování.
Příslušníci VP v terénu mohou mít ve služebním vozidle počítač, pomocí kterého
lze při kontrolách ověřovat např. platnost údajů o kontrolovaných vozidlech
apod. Systém také může během několika minut dodat podklady pro vyhodnocení
sledovaných ukazatelů v policejní práci.
7 3431 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.