Volba správné zálohovací strategie

V hlavním textu tohoto tématu se věnujeme velkým systémům, zde se naopak zaměříme na základní informace o zálohov


V hlavním textu tohoto tématu se věnujeme velkým systémům, zde se naopak
zaměříme na základní informace o zálohování, vhodném jak pro malou, tak i větší
síť. A začneme, jako obvykle, úvahami nad konkrétními požadavky, které na
zálohování budete klást.
Nejprve je třeba zvážit, kolik dat potřebujete přes noc zazálohovat a jak
dlouho to bude trvat. Pak zjistěte, jestli jste schopni zálohování realizovat v
době, kdy nejsou k síti přihlášeni žádní uživatelé (určitě nechcete, aby se
soubory měnily v době od počátku zálohování do jeho ukončení). Pokud by
zálohování trvalo déle, než je doba, po kterou mu můžete zajistit neomezený
přístup k serverům, máte na výběr ze dvou variant. Buď se pokusit sehnat
rychlejší (a patrně také dražší) zálohovací mechaniku, která stihne zálohu
během vyhrazené doby, anebo omezit zálohování jen na data, která se během dne
či od data poslední úplné zálohy změnila.
Jestliže máte dostatek času, doporučujeme úplnou zálohu. I když s tímto názorem
někdo nemusí souhlasit, proces obnovy se tím zjednoduší a nemusíte si
pamatovat, které pásky a v jakém pořadí je třeba obnovit, abyste se dostali k
požadované sadě souborů.
Pokud to není možné, je alespoň pravděpodobné, že si čas na úplnou zálohu
najdete během víkendu. V tomto případě budete muset v pracovních dnech zvolit
buď přírůstkovou (inkrementální), nebo rozdílovou zálohu.

Druhy záloh
Při inkrementální záloze se zálohují data, která se změnila od poslední zálohy,
přičemž je vynulován archivní atribut těchto souborů právě tak zálohovací
software pozná, že se soubor změnil. Při rozdílové záloze se zálohují soubory,
které se změnily od poslední úplné zálohy a uvedený atribut souborů se nemění.
Zmíněné dva druhy záloh se liší tím, že při rozdílové záloze potřebujete k
obnově všech dat, která obnovit chcete, pouze naposled vytvořenou pásku s
rozdílovou zálohou a nejnovější úplnou zálohu, při inkrementální musíte použít
poslední úplnou zálohu a všechny následující.

Volba systému
Podívejte se, jaký zálohovací software nabízejí různí výrobci, a zjistěte,
které různé zálohovací konfigurace tento software umožňuje.
Ať už použijete kterýkoliv systém, je vhodné každou zálohu ověřit je to levná
pojistka. Při ověřování zjistíte, zda data na pásce souhlasí s daty na disku.
Pokud tomu tak není, zálohovací software upozorní na problémové soubory.
Ověření zapsaných dat vás také může upozornit na zálohovací pásku, která začíná
jevit známky opotřebení (tzv. výpadek signálu signal dropout) nebo na zničenou
pásku, kterou je třeba vyměnit.
V dokumentaci k vaší zálohovací mechanice zjistěte, jak často je třeba použít
čisticí pásku, která odstraní magnetický materiál z hlav zálohovací mechaniky.
U různých mechanik se tato doba pohybuje mezi 15-40 hodinami používání. Tím
zajistíte dlouhou životnost zálohovací mechaniky a ušetříte si problémy při
provádění dalších zálohování.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.