volnost se začíná z internetu vytrácet

Vlády i firmy se stále častěji zajímají o identitu lidí, kteří na internetu vystupují víceméně anonymně, a více...


Vlády i firmy se stále častěji zajímají o identitu lidí, kteří na internetu
vystupují víceméně anonymně, a více se zaměřují i na jejich chování. To je
důležité při odhalování pachatelů trestné činnosti, ale již méně přijatelné je
to pro ty uživatele, kteří internet využívají pouze pro svou zábavu nebo práci.
Těm nemusí být pocit, že mohou být bezdůvodně sledováni, aniž by na to byli
předem upozorněni, ani to, že jejich zatajená identita může někomu sloužit k
analýze vztahů mezi dalšími osobami vystupujícími na internetu, příliš po chuti.

Před několika lety FBI spustila program sledování lidí na internetu a přes řadu
protestů od toho dosud neustoupila. Pouze vyměnila svůj vlastní kontroverzní
software za komerční verze a dohodla se na těsnější spolupráci s internetovými
poskytovateli. Ti ale prý působí jako určitý filtr a data o svých klientech,
kteří nejsou na seznamu hlídaných osob, svým způsobem chrání.
Programy pro sledování komunikace uvnitř internetu však nejsou jedinými
systémy, kterými disponují dnešní analytické skupiny. Do rukou se jim dostávají
stále častěji i produkty, které dokáží zachycená data analyzovat a různými
metodami je propojovat. Pozorovatel tak dostane do rukou nejen konkrétní data o
činnostech, které takový uživatel na internetu dělá, ale dokáže je dát i do
souvislostí s jinými virtuálními účastníky internetu, kteří mohou nakonec
představovat jedinou konkrétní osobu. Ukazuje se tedy, že svoboda na internetu
se s nasazením stále specializovanějšího softwaru pomalu, ale jistě stává spíše
minulostí. Člověk by si měl také začít dávat na internetu větší pozor na to, co
dělá či píše, protože neví, kdo jej právě sleduje a kdy mu jeho chování nějakým
způsobem ve vhodný okamžik připomene.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.